PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 398 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 470--480
Tytuł artykułu

Mapa strategii w działalności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategy Map in the Performance of Local Government Units on the Example of the City of Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty mapy strategii opracowanej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz praktyczne jej zobrazowanie na przykładzie mapy strategii dla miasta Lublin. Mapa strategii jest efektywnym narzędziem umożliwiającym prezentację zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy celami strategicznymi opracowanymi dla perspektyw strategicznej karty wyników. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego konieczna jest modyfikacja mapy strategii poprzez zmianę kolejności perspektyw. Dla Urzędu Miasta w Lublinie zidentyfikowano cztery perspektywy: interesariuszy, procesów wewnętrznych, rozwoju, finansową oraz dwadzieścia osiem celów strategicznych. Opracowanie mapy strategii ułatwia poznanie sposobów tworzenia wartości dla swoich interesariuszy przez miasto Lublin(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to present the essence of the concept of the strategy map for local government and to show the practical example of the strategy map for the city of Lublin. Strategy map is an effective tool in the presentation of cause-and-effect relationships among the strategic goals in the perspectives of the Balanced Scorecard. It is necessary to modify the strategy map for public sector organizations. For the city of Lublin four perspectives have been identified: stakeholders, internal processes, growth, financial and twenty-eight strategic objectives. The strategy map shows how the city of Lublin creates value for their stakeholders(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Białowąs T. (red.), 2007, Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Wyd. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Bower M., 1999, The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations, Balanced Scorecard Report, vol. 1, no. 2, Harvard Business School Publishing, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2011, Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Nieplowicz M., 2008, Koncepcja zrównoważonej karty wyników dla Wrocławia, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1196, AE, Wrocław.
 • Nieplowicz M., 2014, Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w mieście na przykładzie urzędu miasta w Hrubieszowie, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343, Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, UE, Wrocław.
 • Niven P.R., 2005, Balanced Scorecard Diagnostics: Maintaining Maximum Performance, John Wiley & Sons, Hoboken-New Jersey.
 • Olve N.G., Roy J., Wetter M., 1999, Performance Drivers. A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, New York.
 • Ottawa 2012 Annual City Balanced Scorecard Report, July 2013,
 • http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/annual2012_card_en.pdf(23.03.2015).
 • Skoczylas W., 2011, Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego,[w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 48, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 687, US, Szczecin.
 • Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id =181741 &mode (23.03.2015).
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 2007-2015, Rzeszów 2007, http://bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=strategia&id=6 (23.03.2015).
 • Świerk J., 2009, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Świerk J., 2014, Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublin, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343, Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, UE, Wrocław.
 • Vishwanath R., 2009, Using Balanced Scorecard to Improve the Performance of City and County Councils (August 8), SSRN: http://ssrn.com/abstract=1417743 (20.03.2015).
 • Wójcik-Mazur A., Wieczorek K., 2014, Implementacja Strategicznej Karty Wyników do oceny obsługi klienta w działalności jednostek administracji samorządowej, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, US, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.