PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (73) | 97--109
Tytuł artykułu

Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Service Sector as Origin of Economic Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli sektora usług w procesie transformacji gospodarczej. Dotyczy to przekształceń w sektorze usług i rosnącego wpływu usług na gospodarkę światową, w związku z procesem przekształceń dokonujących się w innych sektorach. Aby osiągnąć założony cel, dokonano analizy udziału zatrudnienia w usługach w ogólnej liczbie pracowników oraz wkładu tego sektora w tworzenie wartości dodanej. Rozważania przeprowadzono na podstawie publikacji naukowych i dostępnych danych statystycznych, publikowanych przez Eurostat i OECD. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine the role of the service sector in the process of economic transformation. The author explores the transformations within the service sector and the growing impact of services on the entire world economy, in connection with the process of change in other sectors. To accomplish this objective, the author analyses the share of those employed in services in the total number of workers, and the share of this sector in the creation of added value. The paper is based on scientific publications and available statistical data published by Eurostat and the OECD. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Blaug M. 2000 Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bożyk P. 2008 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Central Product Classification (CPC) 2002 Version 1.1. United Nation Statistical Commission przy ONZ, marzec 2002, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc02/cpc.pdf., data wejścia: 25.04.2014].
 • Challenges for EU support to innovation in services - Fostering new markets and jobs through innovation 2009, Commission of The European Communities, Bruksela, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ec.europa.eu/, data wejścia: 15.04.2014].
 • Chenery H., Syrquin M. 1975 Patterns of Development, 1959-1970, Oxford UP, London, Washington, DC.
 • Chesbrough H. 2011 The Case for Open Services Innovation: The Commodity Trap, "California Management Review", vol. 53, no. 3, DOI: 10.2307/41165948.
 • Cyrek M. 2008 Poziom rozwoju sektora usług w Polsce w układzie międzywojewódzkim, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 497.
 • Dąbrowska A. 2008 Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/NACE_backgrounds., data wejścia: 18.05.2014].
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.worldtradelaw.net/uragreements/ gats.pdf., data wejścia 10.04.2014].
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wto.org/english/tratop_e/ serv_e/serv_e.htm., data wejścia: 10.02.2014].
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006), dokument elektroniczny, tryb dostępu: |http://europa.eu/legislation_summaries/ employment_and_ social_policy/job_creation_measures/l33237_pl.htm, data wejścia 30.03.2014].
 • Ekonomia od A do Z, 2007 S. Sztaba (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne spółka z o.o., Warszawa.
 • Engel E. 1877 Die Productions und Consumptions-verhaltnisse des Königsreiche Sachsen, Berlin, cytat za: Bremont J., Couret J. F., Salort M. M. 2005 Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gallouj F. 2002 Innovation in the Service Economy. The New Wealth of Nations, Edward Elgar, UK&USA, Northampton.
 • Gans W. 2007 Designing New Services Service Engineering - The Holistic Approach on Service Research in Germany, "Service Research and Innovation Initiative: Technology Research and Innovation Symposium", 30.05, Santa Clara Convention Center, cytat za: Chłodnicki M. 2008 Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 497, Szczecin.
 • Gershuny J., Miles I. 1983 The New Service Economy. The Transformation of Employment in Industrial Societies, Frances Pinter, London.
 • Giarini O. 1986 Hidden innovation, "Science & Public Policy", wydanie specjalne The hidden wealth, O. Giarini, W. R. Stahel (eds.), London, vol. 13, no. 4.
 • IMF. World Economic Outlook Database, April 2012 Edition, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index. aspx, data wejścia: 18.05.2014].
 • International Trade Statistics 2011, 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its2011_e.pdf, http://www. imf.org/external/data.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.