PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 399 Rachunkowość a controlling | 55--66
Tytuł artykułu

Rys historyczny rachunku zysków i strat w Polsce międzywojennej.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Historical Aspect of Income Statement of Interwar Period in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres międzywojenny charakteryzuje intensywny rozwój rachunkowości w Polsce. Coraz większego znaczenia zaczął nabierać rachunek wyników, którego dynamiczny rozwój przypadł na pierwszą połowę XX wieku. Był to okres regulacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i weryfikacji sprawozdań finansowych. Największe znaczenie dla rozwoju sprawozdawczości finansowej, w tym rachunku strat i zysków, miało wprowadzenie w życie Kodeksu handlowego w 1934 roku oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. i wydane do niego rozporządzenia wykonawczego Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z 20 kwietnia 1934 r. Po opublikowaniu Kodeksu handlowego pojawiły się dopiero przepisy normujące treść bilansu i rachunku zysków i strat w spółkach kapitałowych. Celem podjętych rozważań było przedstawienie, jak postrzegano rachunek strat i zysków w Polsce w okresie międzywojennym. Badania przeprowadzono na podstawie analizy wybranych podręczników badanego okresu, jak również opracowań późniejszych poświęconym powyższym rozważaniom(abstrakt oryginalny)
EN
The interwar period was characterized by the significant development of accounting in Poland. The profit and loss account started to gain the increasing importance, and experienced dynamic growth in the first half of the twentieth century. It was a period of adjustment of the rules of bookkeeping and the verification of financial statements. The greatest importance for the development of financial reporting, including the profit and loss account, had the implementation of the Commercial Code in 1934 and the decree of the President of the Republic of Poland of October 27, 1933, and an associated implementing regulation of the Minister of Industry and Trade and the Treasury of 20 April 1934. Following the publication of the Commercial Code, also the rules governing the content of the balance sheet and profit and loss account in companies were published. The aim of the discussion is to show how the profit and loss account in Poland in the interwar period was perceived. The study was based on the analysis of selected textbooks from the analyzed period, as well as subsequent studies devoted to the above considerations(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Aseńko J., Analiza bilansów i nauka o nich, Buchalterski Związek Zawodowy Rzeczoznawców, Buchalterów, Bilansistów i ich Pomocników w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1934.
 • Bek-Gaik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • Biadacz R., Rachunek zysków i strat w Polsce do 1918 roku, [w:] Rachunkowość warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Bień W., Dorobek rachunkowości i organizacji księgowych w Polsce, [w:] W. Bień, Z. Paryziński, Z. Messner, 1907-1997. Rachunkowość, historia, perspektywy, SKwP, Warszawa 1997.
 • Byszewski W., Wykład teoretyczny rachunkowości (buchalterji), Dom Książki Polskiej, Warszawa 1927.
 • Góra W., Podręcznik nauki buchalterii, Buchalterya podwójna i jej zastosowanie w różnych gałęziach handlu i przemysłu, T. III, nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, E. Wende i Ska, Warszawa 1913.
 • Jaruga A., Kabalski P., Od niemieckich ksiąg handlowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zarys historii regulacji rachunkowości w Polsce, [w:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, red. nauk. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Lachowicz J., Podstawy teorii buchalterji, Wilno 1932.
 • Lipiński S., Zasady buchalterii, nakładem b. wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, skład główny w księgarni Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1907.
 • Lubiński H., Księgowość (Buchalteryja) podwójna włoska, Łódź - Katowice - Ludwik Fiszer, Warszawa - Tow. "IGNIS" E. Wende i Sk-a, Poznań - Fiszer i Majewski, 1923.
 • Lulek T., Zasady nauczania rachunkowości, Drukarnia "Orbis", Kraków 1932.
 • Paszula M., Co wiemy o rachunku strat i zysków w czasach II Rzeczpospolitej, [w:] Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
 • Pietrzycki E., Nauka teoretyczna i praktyczna rachunkowości czyli buchalterii kupieckiej pojedynczej i podwójnej do użytku szkolnego i domowego. Tom I, nakładem księgarni J.L. Pordesa, wydanie drugie przerobione i pomnożone, Lwów 1886.
 • Pogodzińska-Mizdrak E., Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939), [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2003.
 • Skalski W., Ocena działalności przedsiębiorstw na podstawie zamknięć rachunkowych, Biblioteka Akademii Handlowej w Poznaniu, Poznań 1937, 1947.
 • Skrzywan S., Zasady księgowania w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych i bankowych, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1931.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowanej. Cele i funkcje, Prace Zakładu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 1, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w Polsce Ludowej, [w:] Rachunkowość Polska, PWE, Warszawa 1967.
 • Ściborski A., Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej, według wykładów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k. Uniwersytecie we Lwowie, część I, Lwów 1912.
 • Dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Dziennik Praw, nr 15, poz. 201.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 czerwca 1924 roku o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, Dz. U. 1924 nr 55, poz. 542.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 26 marca 1928 roku - Prawo o spółkach akcyjnych. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 czerwca 1924 roku o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, Dz. U. 1924 nr 55, poz. 542.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 roku o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, Dz. U. 1933,nr 84, poz. 623.
 • Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z 20 kwietnia 1934 roku w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 roku o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, Dz. U. 1934 nr 37, poz. 337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.