PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 399 Rachunkowość a controlling | 84--102
Tytuł artykułu

Controlling strategiczny szkoły wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Controlling of Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka controllingu strategicznego szkoły wyższej nie jest wyczerpująco omówiona we współczesnej literaturze przedmiotu. W tym kontekście głównym celem artykułu jest uzasadnienie celowości podjęcia tej tematyki oraz zaprezentowanie koncepcji, ich istoty i rozwiązań controllingu strategicznego szkoły wyższej. Zaproponowano koncepcję koordynacyjną tego controllingu, wyjaśniono jego ideę oraz rozważono rozwiązania organizacyjne i instrumentalne. Spośród tych rozwiązań zasadnicze wyniki badań odnoszą się do uwarunkowań rozwiązań organizacyjnych, form organizacyjnych i zadań controllingu strategicznego szkoły wyższej oraz instrumentów zarządzania strategicznego i strategicznej rachunkowości zarządczej na użytek tego controllingu. Przyjęto hipotezę, zgodnie z którą przedstawienie konkretnych rozwiązań controllingu strategicznego szkoły wyższej przyczyni się do zwiększenia sprawności jego wdrożenia i realizacji. W dochodzeniu natomiast do rozwiązań controllingu strategicznego szkoły wyższej za metodę badawczą przyjęto analizę literatury i związany z tą analizą literatury opis naukowy, dotyczący wyjaśniania i interpretowania prawd naukowych oraz proponowania nowych rozwiązań(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of strategic controlling of a university is not completely discussed in the contemporary literature. In this context, the main aim of this article is to justify the advisability of that issue and to present the concepts, their essence and solutions of strategic controlling of a university. This paper proposes a co-ordinating concept of such controlling, explains its idea and presents organizational and instrumental solutions of strategic controlling. Among these solutions essential research results relate to the conditions of organizational solutions, organizational forms and tasks of strategic controlling at university and instruments of strategic management and strategic management accounting for the purposes of controlling as well. In the paper the hypothesis was taken, according to which proposing a specific solutions of strategic controlling of a university will help to increase the efficiency of its implementation and functioning. In the process of the solutions of strategic controlling of a university the analysis of the literature and associated with that analysis the scientific description for the explanation and interpretation of scientific truth and to propose new solutions were taken as a research method(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Jakość zarządzania w uwzględnieniem controllingu, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, red. R. Borowiecki, L. Kiełtyka, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania "Dom Organizatora", Toruń 2011, s. 269-285.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Systemy pomiaru dokonań organizacji w controllingu strategicznym, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 56-69.
 • Bourguignon A., Melleret V., Nørreklit H., The American balanced scorecard versus the French tableau de bord: The ideological dimension, ,,Management Accounting Research" 2004, Vol. 15, s. 108-134.
 • Feczko J., Zarzadzanie szkołą wyższą, [w:] Poszukiwanie modelu szkoły wyższej w procesie integracji z Unią Europejską, red. J. Mączyński, W. Demecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2007, s. 99-112.
 • Kaplan R.S., Norton D.P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kowalewski M., Pomiar dokonań podporządkowany zasadom Lean management, [w:] Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław, s. 273-281.
 • Kożuch B., Przygodzka R., Zmiany zachowań organizacyjnych pod wpływem zachowań interesariuszy uczelni akademickich, [w:] Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Kral Z., Rozwiązania organizacyjne kontrolingu szkoły wyższej, [w:] Poszukiwanie modelu szkoły wyższej niepaństwowej, red. M. Dudek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2003, s. 105-112.
 • Krupski R. (red.), Zarzadzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kueng P., Process performance measurement system: A tool to support process-based organizations, ,,Total Quality Management", 2000, Vol. 11, No. 1, s. 67-85.
 • Leja K., Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH, "e - mentor" 2009, nr 4 (31), s. 4-12.
 • Leszczyński Z., Integracja rachunku kosztów działań ze strategiczna kartą wyników w średnim przedsiębiorstwie, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 288-299.
 • Malo J.L., Les tableaux de bord comme signe d'une gestion et d'une comptabilité àla française. Melanges enl'honneur du professeur Claude Pérochon, Foucher Paris 1995, s. 357-376.
 • Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement system design. A literature review and research agenda, ,,International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No. 12, s. 1228-1263.
 • Sierpińska M., Controlling jako metoda zarządzania niepubliczną szkołą wyższą, [w:] Poszukiwanie modelu szkoły wyższej niepaństwowej, red. M. Dudek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2003, s. 151-159.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1993, 2000.
 • Wawak T. (red.), Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Wydawnicza Profit, Katowice 2001.
 • Woźniak P., Podejście procesowe w zarzadzaniu szkołą wyższą, [w:] Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji", t. II, 2014, s. 481-488.
 • Zymonik Z., Uczelnia wyższa jako organizacja trzeciej generacji, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 239-246.
 • Zünd A., Der Controller-Bereich (Controllership) - Randbemerkungen zur Institutionalisierung der Controller-Funktion, [w:] J.B. Gilbert, R. Probst, Schmitz-Dräger, Controlling und Unternehmensführung, Bern 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.