PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 73 Ryzyko, zarządzanie, wartość | 27--38
Tytuł artykułu

Scenarios of Development Strategies Based on Economic and Organisational Instruments - Part 1

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scenariusze strategii rozwojowych bazujące na instrumentach ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych - część 1
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel - Celem głównym opracowania jest wykreowanie scenariuszy strategii rozwojowych bazujących na instrumentach ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw znajdujących się w różnych sytuacjach strategicznych (od modelu trudnego walczącego na rynku o przetrwanie poprzez modele ze stabilną sytuacją strategiczną i poszukiwania szans rynkowych, aż po model dynamicznego rozwoju). Metodologia badania - Do określenia modelowych sytuacji strategicznych i identyfikacji instrumentów wykorzystano metodę analizy. W badaniach empirycznych metodę ekspercką, a do budowy strategii metodę scenariuszy. Wynik - W prezentowanym artykule opracowano cztery rodzaje rynkowych sytuacji strategicznych, zidentyfikowano 30 instrumentów ekonomiczno-finansowych i 20 organizacyjnych w aspekcie egzo- i endogenicznym, decydujących o możliwościach rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych. Podczas badań empirycznych bazujących na metodzie eksperckiej dokonano rankingu zidentyfikowanych instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych. Instrumenty najwyżej sklasyfikowane w rankingu stworzyły system narzędzi stymulujących działania rozwojowe i posłużyły do opracowania scenariuszy strategii rozwojowych dla opisanych sytuacji strategicznych. Oryginalność/wartość - Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania dotyczy: konkretnego przełożenia teorii na praktykę gospodarczą; oryginalnego podejścia do identyfikacji instrumentów determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw na podstawie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw; nowatorskiego niespotykanego w literaturze stworzenia systemu instrumentów dających podstawę wykreowania efektywnych strategii działania w różnych sytuacjach strategicznych; modelowego ujęcia sytuacji strategicznych, w które można wkomponować każde obecnie funkcjonujące na polskim rynku przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main aim of this study is to create scenarios of development strategies based on economic and organisational instruments for enterprises which have various strategic situations, from the model of "difficult strategic situation" for the enterprises which struggle to survive on the market, through models of "stable strategic situation" and models of "seeking chances for development" to models of "dynamic development. Design/methodology/approach - Method of analysis was used to determine model strategic situations as well as to identify economic and organisational instruments. The Delphi method was used in the case of empirical research whereas scenario analysis was exploited to create strategies. Findings - In the article, four types of market strategic situations were established, 30 economic and financial as well as 20 organisational instruments taking into account their exogenic and endogenic aspect was identified. The instruments determine opportunities for the development of a modern business entity. The ranking of the identified economic and financial as well as organisational instruments was made during the empirical research based on the Delphi method. The instruments classified at the top of the ranking created a system of tools which stimulate development activities and were used to create scenarios of development strategies for given strategic situations. Originality/value - The factual and scientific value of the content of the whole development concerns: a concrete transmission of the theory to practice; an original approach to the identification of the instruments determining the operation of the enterprises on the basis of the strategic spheres of the operation of the enterprises; an innovative creation of the system of instruments providing a basis to create the effective strategies in the various strategic situations which is not common in the literature; a model depiction of the strategic situations to which each of the enterprises currently existing on the Polish market may be subordinated. (original abstract)
Twórcy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Bąkowski W., Jamroga J., Mączyńska E. (1993), Elementy rynkowej strategii podmiotów gospodarczych, PTE, Szczecin, pp. 17-42.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, pp. 224-270.
 • Flores L.G., Faden J. (2000), How to Have a Successful Strategic Planning Meeting, Training Development, January.
 • Gajda W. (2015), Modelowe sytuacje strategiczne polskich podmiotów gospodarczych, in: Współczesne trendy w zarządzaniu - wyzwania strategiczne, eds. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, pp. 156-159.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2014), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, p. 128.
 • Kim Ch., Mauborgne R. (2005), Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Miles R.E., Snow Ch.C. (1978), Strategy, Structure and Process, McGrow-Hill.
 • Olszewska B. (2008), Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, p. 123.
 • Porter M.E. (1990), Competitive Advantage, The Free Press New York, Collier Macmillan Publishers, London, p. 175.
 • Porter M.E. (2010), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT BIZNES, Warszawa, pp. 52-60.
 • Treacy M. Wiersema F. (1995), Discipline of the Market Leader, Prentice Hall.
 • Zelek A. (2008), Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo ZSB, Szczecin, p. 267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.