PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 125 Studia z nauk politycznych | 37--55
Tytuł artykułu

Procesy decyzyjne Rady Państwa PRL

Warianty tytułu
Decision-making Processes of the People's State Council In Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rola i pozycja każdej instytucji politycznej we współczesnym państwie powinna być określona w dwóch aspektach: instytucjonalnym i funkcjonalnym. Analiza dokonywana w aspekcie instytucjonalnym zawiera umiejscowienie danej instytucji w systemie politycznym państwa oraz zestawienie jej konstytucjonalnych, ustawowych lub statutowych kompetencji. Analiza funkcjonalna jest obrazem metod i sposobów funkcjonowania danej instytucji. Ten typ analizy jest odbiciem praktyki politycznej jaka ukształtowała się w państwie w stosunku do danego elementu systemu politycznego. Analiza roli, pozycji oraz metod działania każdej instytucji politycznej może być dokonywana poprzez pryzmat zachodzących w niej procesów decyzyjnych, niezależnie od tego czy instytucja ta jest partią polityczną, czy też poszczególny element szeroko rozumianego aparatu państwowego. Ujęcie instytucjonalne pozwala na przedstawienie przebiegu procesu decyzyjnego w jego aspekcie prawnym, natomiast analiza funkcjonalna jest metodą, dzięki której możemy zobrazować rzeczywisty przebieg tego procesu. Pozwala ona również na uchwycienie wszystkich istotnych czynników mających bezpośredni wpływ na treść podejmowanych decyzji oraz przebieg całego procesu. Z poznawczego punktu widzenia oba podejścia są jednakowo ważne i wzajemnie się uzupełniające. Analiza funkcjonalna mechanizmu decyzyjnego winna być jednak zawsze poprzedzona aspektem instytucjonalnym. Przedmiotem poniższego opracowania jest analiza instytucjonalna procesu decyzyjnego zachodzącego w jednym z elementów polskiego systemu politycznego jakim jest Rada Państwa. Analiza ta pozwoli uzyskać odpowiedź na następujące pytania: jakie są uprawnienia decyzyjne Rady Państwa? jaki jest konstytucyjny obraz charakterystycznego dla niej procesu decyzyjnego?; jakie typy i rodzaje decyzji są podejmowane przez tę instytucję władzy politycznej? Odpowiedzi na te główne pytania są podstawę dalszej analizy dotyczącej roli i pozycji Rady Państwa w polskim systemie politycznym. Zagadnienia ta będę przedmiotem tego opracowania. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, PWN W-wa 1950.
 • Dz.U. nr 25 poz.120 z 1961 r.
 • A. Burda, Polskie prawo państwowe, PWN, W-wa 1977.
 • J. Stembrowicz, Rola Państwa w systemie organów PRL. Wyd. prawnicze, W-wa 1968.
 • Konstytucja PRL.
 • F. Siemieński, Prawo Konstytucyjne, PWN, W-wa 1980.
 • T. Szymczak, Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie państwowym. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1976.
 • St. Gebethner, Ustrój polityczny PRL, KAW, W-wa 1976.
 • Dz.U. nr 39 poz. 175 z 1983 r.
 • Uchwała Rady Państwa z dn. 14.07.1979 w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją oraz ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustaw - Monitor Polski nr 19 poz. 113.
 • Ustawa o radach narodowych z dn. 25.01.1958 r. tekst jednolity - Dz.U. z 1975 nr 26, poz. 139.
 • Konstytucja Węgierskiej Republiki Ludowej, Ossolineum 1975.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 4.12.1952 r. nr 1/52.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 10.12.1952 r. nr 2/52.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 28.02.1957 r. nr 7/57.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 15.04.1958 r. nr 9/58.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 12.05.1959 r. nr 5/59.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 23.12.1959 r. nr 17/59.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 24.05.1961 r. nr 9/61.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 28.06.1965 r. nr 11/65.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 16.07.1969 r. nr 7/69.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 8.04.1971 r. nr 4/69.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 1.04.1976 r. nr 6/76.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 10.04.1980 r. nr 6/80.
 • Protokół z posiedziedzenia Rady Państwa z dn. 17.09.1981 r. nr 16/80.
 • Podstawowe zadania oraz wewnętrzna organizacja Kancelarii Redy Państwa - Statut Kancelarii Rady Państwa - załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Rady Państwa z dn. 31.VIII.1977.
 • Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Ossolineum 1977.
 • K. Działocha, Instytucja dekretu z mocy ustawy i jej stosunek do zasady wyłączności ustawodawczej parlamentu w sprawie europejskich państw socjalistycznych, Acta Universitatis Wartislavensis nr 104 Prawo XXIII Wrocław 1969.
 • J. Stembrowicz, Rada Państwa w systemie organów PKL Wydawnictwo Prawnicze, W-wa 1963.
 • St. Rozmaryn, Ustawa w PRL, PWN W-wa 1964.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.