PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 399 Rachunkowość a controlling | 456--465
Tytuł artykułu

Ramy koncepcyjne zastosowania benchmarkingu w klastrze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Conceptual Framework for Benchmarking Companies in a Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty benchmarkingu dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstw tworzących klaster w kontekście jego atrybutów (osobliwości), które mogą sprzyjać wykorzystaniu tego instrumentu do doskonalenia różnych obszarów działalności partnerów benchmarkingowych. Podjęta problematyka badawcza i postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych, są to: analiza literatury krajowej i zagranicznej, metoda przeniesienia koncepcji oraz wnioskowanie dedukcyjne. Przedstawione rozważania wykazały, że realizacja koncepcji benchmarkingu jest uzasadniona w wypadku przedsiębiorstw tworzących klaster, ze względu na jego osobliwości i występowanie w nim kluczowych czynników determinujących sukces partnerstwa benchmarkingowego. Istotą benchmarkingu wewnątrzklastrowego jest wzajemnie korzystna wymiana informacji przez partnerów benchmarkingowych o osiąganych wynikach i najlepszych praktykach stosowanych przez nich w różnych obszarach działalności, prowadząca do poprawy wyników wszystkich stron zaangażowanych w projekt benchmarkingowy(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence of the benchmarking adapted to the needs of the cluster members, in the context of cluster attributes that favour the use of this instrument to improve different areas of benchmarking partners. Research issues and the purpose determined the choice of research methods, such as: literature review, method of transfer concept and deductive reasoning. The results of the research depicted in the article show that the implementation of the concept of benchmarking is justified by the cluster members, because of the cluster peculiarities and the presence of key factors determinating the success of benchmarking partnership. The essence of intra-cluster benchmarking is mutually beneficial exchange of information by benchmarking partners about a performance and best practices, which leads to the improved performance of all parties involved in the benchmarking project(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • APQC, Benchmarking Methodology, http://www.apqc.org/benchmarking-methodology (20.03.2015).
 • Bendell T., Boulter L., 2000, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Bogan Ch.E., English M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice.
 • Camp R.C., 1993, A Bible for Benchmarking, by Xerox, "Financial Executive", vol. 9, no. 4, s. 23-27.
 • Camp R.C., 1995, Business Process Benchmarking. Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.
 • Czakon W., 2008, Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 7-10.
 • Hutton R., Zairi M., 1995, Effective benchmarking through a prioritization methodology, "Total Quality Management", vol. 6, no. 4, s. 399-411.
 • Karlöf B., Östblom S., 1995, Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Kaźmierski J., 2012, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowalak R., 2009, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kozak M., 2004, Destination Benchmarking. Concepts, Practices and Operations, CAB International, Wallingford, UK.
 • Porter M.E.,1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Skawińska E., 2009, Wstęp, [w:] E. Skawińska, R.I. Zalewski (red.), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa.
 • Spendolini M.J., 1992, The Benchmarking Book, Amacom, New York.
 • Szafrańska A., Szyran-Resiak A., 2011, Benchmarking, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Szydełko M., 2014, Benchmarking we wspomaganiu monitoringu procesów na tle podejścia procesowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343.
 • Szydełko M., Szydełko Ł., 2013, Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, "Modern Management Review", vol. XVIII, no. 20.
 • Watson G.H., 1993, Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance against the World's Best, John Wiley & Sons, New York.
 • Węgrzyn A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 • Zairi M., 2005, Benchmarking for Best Practice: the Power of Its Adoption and the Perils of Ignoring Its Use in a Modern Business Environment, 9th International Convention on Quality Improvement, Karachi, Pakistan.
 • Zairi M., Leonard P., 1996, Practical Benchmarking: The Complete Guide, Chapman & Hall, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.