PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 6 | 33--41
Tytuł artykułu

Development of Innovation Process in Open Innovation Model - an IT Case Study

Warianty tytułu
Kształtowanie procesu innowacji w modelu otwartej innowacji - analiza przypadku firmy IT
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Model otwartej innowacji bazuje na dostosowaniu modelu biznesowego oraz procesu innowacji do potrzeb pozyskiwania i przetwarzania wiedzy w celu zwiększenia efektywności w tworzeniu innowacji wprowadzanych w organizacji lub podlegających komercjalizacji. Jednak w ramach tej koncepcji istnieje wciąż wiele nierozstrzygniętych zagadnień dotyczących m.in. operacjonalizacji modelu, zwłaszcza na poziomie procesu innowacji. Dlatego głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i zweryfikowanie autorskiej koncepcji procesu innowacji, która pozwoli organizacji na zdyskontowanie zalet wynikających z zastosowania modelu otwartej innowacji w branży IT. Prezentowana koncepcja procesu innowacji składa się z dwóch komplementarnych wymiarów: operacyjnego i strategicznego, realizowanych w oparciu o trzy podprocesy: pozyskiwania zasobów, transformacji zasobów w innowacje i wykorzystywania wiedzy i innowacji. Ponadto te podprocesy są określane przez następujące zmienne: kluczowe decyzje kierownicze, realizowane działania i zdolności międzyorganizacyjne. Podstawowe założenia koncepcji oraz znaczenie poszczególnych zmiennych zostały zweryfikowane na podstawie studium przypadku polskiej firmy IT: Exant Software Polska. (abstrakt oryginalny)
EN
Open innovation model base on adjustment of the business model and the process of innovation to the needs of the acquisition and processing of knowledge, in order to enhance the efficiency in creating innovations implemented in organization or distributed on the market. However there are still many unanswered question concerning operationalization of open innovation model, especially on the innovation process level. That is why the main goal of this paper is to present an author`s concept of innovation process and conduct verification of its implementation based on case study of IT company - Exant Software Polska. This will allow exploiting conditions and the advantages resulting from implementation of open innovation model in IT industry. Presented concept of innovation process is compound of two complementary dimensions: operational and strategic based on three subprocesses: acquisition of resources, transformation of resources into innovation and exploitation of knowledge and innovations. Furthermore those subprocesses are determined by key managerial decisions, undertaken activities and interorganizational capacities. Basic assumptions of concept and its main variables were verified on in-depth case study of Polish IT company: Exant Software. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] AUTAHENE-GIMA K., SLATER S., OLSON E., The Contingent Value of Responsive and Proactive Market Orientations for New Product Program Performance, "Journal of Product Innovation Management" 2005, Vol. 22, No. 6, pp. 464-482.
 • [2] BAE Y., CHANG H., Efficiency and Effectiveness Between Open and Closed Innovation: Empirical Evidence in South Korean Manufacturers, "Technology Analysis & Strategic Management" 2012, Vol. 24, No. 10, pp. 967-980.
 • [3] CHESBROUGH H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003a.
 • [4] CHESBROUGH H.W., The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003b, Vol. 44, No. 3, pp. 1-9.
 • [5] CHESBROUGH H.W., Managing Open Innovation, "Research Technology Management" 2004, Vol. 47, No. 1, pp. 1-36.
 • [6] CHESBROUGH H.W., Open Business Model. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • [7] CHESBROUGH H.W., CROWTHER A.K., Beyond High -tech: Early Adopters of Open Innovation in Other Industries, "R&D Management" 2006, Vol. 3Ś, No. 3, pp. 229-236.
 • [8] CYFERT S., MIELCAREK P., Proces kształtowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, [w:] LACHIEWICZ S., ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA A. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Monografia, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, pp. 212-225.
 • [9] DAHLANDER L., GANN D., How open is innovation? "Research Policy" 2010, Vol. 39, No. 6, pp. 699-709.
 • [10] GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2012, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2014.
 • [11] HARRINGTON H.J., Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York 1991.
 • [12] KLINE D., Sharing the corporate crown jewels, "MIT Sloan Management Review" 2003, (Spring), pp. 89-93.
 • [13] KRZAKIEWICZ K., CYFERT S., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UE Poznań, Poznań 2013.
 • [14] LICHTENTHALER U., Open Innovation: Past Research, Current Debates, and Future Directions, "Academy of Management Perspectives" 2011, Vol. 25, No. 1, pp. 75-93.
 • [15] LICHTENTHALER U., LICHTENTHALER E., A Capability-based Framework for Open Innovation: Complementing Absorptive Capacity, "Journal of Management Studies" 2009, Vol. 46, No. 8, pp. 1315-1338.
 • [16] MIKUŁA В., PIETRUSZKA-ORTYL A., POTOCKI A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 • [17] OECD, Open Innovation in Global Networks, OECD Publishing, Paris 2008.
 • [18] PICHLAK M., Otwarte innowacje - konieczność czy moda? Aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, SGH, Warszawa 2012, Nr 115, pp. 134-136.
 • [19] STAŃCZYK-HUGIET E., STAŃCZYK S., Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych, "Być, mieć czy władać?", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 49, Nr 4, pp. 41-59.
 • [20] STRAUSS A., CORBIN J., Basics of Qualitative Research - Grounded Theory, Procedures and Techniques, Sage, London 1990.
 • [21] TOFFLER A., Trzecia fala, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 • [22] VANHAVERBEKE W., DUYSTERS G., NOORDERHAVEN N., External Technology Sourcing through Alliances or Acquisitions: An Analysis of the Application-specific Integrated Circuits Industry, "Organization Science" 2002, Vol. 13, pp. 714-733.
 • [23] VON KROGH G., SPAETH S" The Open Source Software Phenomenon: Characteristics that Promote Research, "The Journal of Strategic Information Systems" 2007, Vol. 16, No. 3, pp. 236-254.
 • [24] WHEELWRIGHT S.C., CLARK K.B., Revolutionizing Product Development - Quantum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality, The Free Press, New York 1992.
 • [25] ZIĘBA M., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8, pp. 8-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.