PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems | 290--300
Tytuł artykułu

Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Provisions of a Law Referring to Operating by Entrepreneurs in the Sphere of Tourism and Functioning of Territorial Self-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot niniejszego opracowania dotyczy ram prawnych działalności realizowanej przez przedsiębiorców w sferze turystyki. W tym zakresie analiza odnosi się przede wszystkim do regulacji zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.). Prowadzone rozważania zmierzają do realizacji dwóch celów badawczych. Pierwszym z nich jest przedstawienie statusu prawnego, jaki mają wybrane kategorie podmiotów gospodarczych działających w turystyce. Drugi sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o rolę samorządu terytorialnego w działalności wspomnianych wyżej podmiotów. W odniesieniu do drugiego celu postawiono tezę, że samorząd terytorialny odgrywa istotną rolę w tej działalności. Analiza, którą przeprowadzono, po pierwsze pozwala na sformułowanie wniosku, że przedsiębiorcy turystyczni mają złożony status prawny, a po drugie potwierdza tezę o istotnej roli samorządu terytorialnego w działalności przedsiębiorców turystycznych. Przejawia się ona w szerokim zakresie uprawnień realizowanych przez marszałka województwa na podstawie ustawy o usługach turystycznych, np. w myśl art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy marszałek województwa prowadzi specjalny rejestr dla przedsiębiorców turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article refers to the legal frameworks of activity run by entrepreneurs in the sphere of tourism. In this realm the analysis concerns, firstly, regulations contained in the Tourism Services Act of 29 August 1997 (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 196, as amended). The ongoing considerations are aimed at carrying out two research goals. The first goal is to describe the legal status held by selected categories of economic entities active in tourism. The second goal is reduced to the answer to the question of what is the role of the territorial self-government in the activity of the above-mentioned entities. With reference to the second goal, the thesis has been submitted that the territorial self-government plays an important role in this activity. The analysis that has been made firstly allows the formulation of the conclusion that tourism entrepreneurs have a complicated legal status and, secondly, confirms the truthfulness of the thesis about the important role of the territorial self-government in the activity of tourism entrepreneurs. This role manifests itself in the wide range of powers of the marshal of the voivodeship on the basis of the Tourism Services Act (for example, according to article 7 items 1, 2 and 3 of the Tourism Services Act, the marshal of the voivodeship runs a special register for tourism entrepreneurs). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bachvarov, M. (2005). Społeczno-demograficzne i geopolityczne zmiany na świecie i ich konsekwencje dla turystyki. Folia Turistica, 16, 5-16.
 • Ciemiński, M. (2005). Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2, 355-391.
 • Kierzyk, T. (2002). Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych. Rejent, 12, 28-44.
 • Kowalewski, E. (2013). Ubezpieczenia turystyczne. W: M. Nesterowicz (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Naukowe Nr 4. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 161-178.
 • Kruczek, Z., Walas, B. (2004). Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji). Folia Turistica, 15, 49-68.
 • Krzymień, B.M. (2005). Polityka Unii Europejskiej a turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego. Folia Turistica, 16, 17-35.
 • Nesterowicz, M. (2012). Prawo turystyczne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Niezgoda, A. (2013). Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań. Folia Turistica, 28(1), 91-106.
 • Sokół, A. (2011). Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej. W: P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Warszawa: CeDeWu, 29-58.
 • Szydło, M. (2004). Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2-14.
 • Trojanowski, A. (2003). Ochrona praw konsumentów usług turystycznych (uwagi uzupełniające). Rejent, 11, 184-198.
 • Walczak, U. (2007). Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej. Transformacje Prawa Prywatnego, 1, 101-160.
 • Wałachowska, M. (2013). Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za "zmarnowany urlop". W: M. Nesterowicz (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Naukowe Nr 4. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 65-86.
 • Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.