PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 8 | 99--110
Tytuł artykułu

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych w dobie przemian rynku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employers' Requirements Regarding Graduates of Studies in Economy in the Period of Transformations on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące aktualnie na rynku pracy implikują konieczność coraz większej elastyczności pracowników oraz dostosowywania posiadanych kompetencji do potrzeb i wymagań pracodawców. Istotne staje się więc poznanie oczekiwań stawianych potencjalnym pracobiorcom, w celu dostosowania się do nich i znalezienia satysfakcjonującej pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Znając potrzeby i wymagania potencjalnych pracodawców, mogą oni lepiej wykorzystać okres studiów, zdobywając oprócz wiedzy także potrzebne na rynku pracy kwalifikacje i umiejętności. Problematyka niniejszego artykułu dotyczy oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz w procesie kształcenia. Materiał empiryczny prezentowanego opracowania stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w latach 2010-2011 wśród 80 pracodawców zatrudniających absolwentów studiów o profilu ekonomicznym i zarządzania. Badania przeprowadzono metodą badania ankietowego przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanego kwestionariusza ankiety. Pracodawcy proszeni byli o dokonanie oceny 40 kompetencji (30 ogólnych i 10 menedżerskich), w dwóch aspektach - ich znaczenia w pracy zawodowej oraz poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanego przez zatrudnionych w firmie absolwentów. Uzupełnieniem danych ilościowych były pytania otwarte, w których pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie mocnych oraz słabych stron absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania oraz największych dysproporcji pomiędzy kompetencjami absolwentów a oczekiwaniami pracodawców.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes occurring on the labour market at the moment demand greater flexibility on the part of employees as well as adjustment of competencies to the needs and requirements of potential employers. Therefore, becoming familiar with these requirements and adjusting to them seems significant from the point of view of finding awarding employment. This is particularly important in case of young people entering the labour market. Being familiar with the needs and requirements of potential employers the youth can take advantage of their studies and acquire, apart from knowledge, the necessary skills and qualifications. The paper focuses on employers' requirements regarding competencies of the graduates of studies in economy and management in the period of transformations on the labour market and in the process of education. The empirical material was collected on the basis of a diagnostic survey conducted in the years 2010-2011 among 80 employers potentially offering work to the graduates of economics and management university courses. The empirical analyses were conducted on the basis of the authors' own questionnaire. The employers were asked to assess 40 competences (30 general competences and 10 managerial competences). The competences were regarded in two aspects, taking into consideration their role in professional career and the level of competences reached at university by employed the graduates of economics and management university courses. The open questions supplemented the quantitative data. The questions invited employers to indicate strengths and weaknesses of management and economy studies graduates and the greatest disproportions between competencies of the graduates and employers' requirements.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • [1] Borkowska S., Czy dyfuzja atypowych form zatrudnienia jest warunkiem koniecznym jego wzrostu?, [w:] Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Katowice 2004.
 • [2] Brzeziński M., Czop K., Leszczyńska A., Badania wpływu kreatywności i innowacyjności na rozwój przedsiębiorstwa, "Współczesna Ekonomia" 2009, nr 3(11).
 • [3] Camelia O., Monica S., Multinational Corporations and World Economy, "Ovidius University Annals: Economic Sciences Series" 2010, Vol. 10, Issue 2.
 • [4] Carnoy M., The Great Work Dilemma: Education, Employment, and Wages in the New Global Economy, "Economics of Education Review" 1997, Vol. 16, No. 3.
 • [5] Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • [6] Holmlund B., Unemployment Insurance in Theory and Practice, "Scandinavian Journal of Economics" 1998.
 • [7] Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • [8] Loscher P., Making the global economy more sustainable, "Corporate Governance" 2010, Vol. 10, No. 4.
 • [9] Michaelides M., Labour market oligopsonistic competition: The effect of worker immobility on wages, "Labour Economics" 2010, No. 17.
 • [10] Morawski W., Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • [11] O'Rourke K.H., Sinnott R., The Determinants of Individual Attitudes Towards Immigration, "European Journal of Political Economy" 2006, Vol. 22, issue 4.
 • [12] Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • [13] Schmid G., Transitional Labour Markets, from theory to policy application. Transitional Labour Markets and Flexicurity: Managing Social Risks over the Lifecourse, CES Working Papers, Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne, 2009, No. 75.
 • [14] Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • [15] Sikorski Cz., Wymagania rynku globalnego, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • [16] Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A human resources model for excellence in global organization performance, "Management Decision" 2000, No. 38/1.
 • [17] Xu J. et al., Macro process of knowledge management for continuous innovation, "Journal of Knowledge Management" 2010, Vol. 14, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.