PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 116 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 | 575--585
Tytuł artykułu

Usługi biegłego rewidenta dla MSP - wartością dla przedsiębiorcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Expert Auditor's Services - a Value for an Entrepreneur
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie usług biegłego rewidenta oferowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą miały istotny wkład w podwyższenie jakości rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a jednocześnie ograniczą ryzyko działalności gospodarczej i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ze względu na regulacje prawne, usługi dotyczące auditingu i innych usług poświadczających mają charakter katalogu zamkniętego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje usług, ich katalog jest otwarty i to od biegłych rewidentów i wymagań rynku zależy, w jakim kierunku i zakresie będą się rozwijać. Skorzystanie z usług biegłego rewidenta do wykonania konkretnych zadań pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy najwyższej jakości i jednocześnie ograniczy koszty jedynie do wykonywanej usługi, przyczyniając się do podniesienia jakości i wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the services of an expert auditor directed at small and medium enterprises. These services will have a significant impact on the improvement of accounting quality and financial audits and at the same time will reduce entrepreneurship risk and will meet entrepreneurs' expectations. Owing to legal regulations services connected with auditing and other attestation services are of a finite nature. However, the remaining types of services are not finite and their direction and scope depend on expert auditors and market demand. Utilising an expert auditor's services to perform certain tasks will allow for implementing the experience and knowledge of the highest quality and at the same time will limit the costs entirely to the performed service, which will contribute to improving the quality and value of an enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Audit and Attest Services, www.aicpa.org/ INTERESTAREAS/FRC/ AUDITATTEST/ Pages/AuditAttestServices.aspx (2.04.2013).
 • Czubakowska K., Metodologia rachunkowości, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Dadacz J., Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, "Rachunkowość" 2014, nr 1.
 • Dadacz J., Uproszczenie rachunkowości jednostek "mikro", "Rachunkowość" nr 9.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r., (Dz.Urz.UE 182).
 • Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 • Micherda B., Podstawy Rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002.
 • Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2008.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/ 626/18670.pdf (2014.11.02).
 • Schermerhorn J.R. Jr., Zarządzanie Kluczowe koncepcje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Supernat J., Funkcje zarządzania, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
 • Ślebzak M., Ślebzak K., Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych. Artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość" 2014, nr 8.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.10.220.1447 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.).
 • Wiśniewska J., Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, "Copernican Journal of Finance & Accounting" 2013, vol. 2, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.