PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 223 | 106--118
Tytuł artykułu

Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Conditions and the Effect of Depopulation in the Opole Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zaludnienia województwa opolskiego w latach 1950-2011 są przykładem stanu populacji doświadczającej przez ponad 2 pokolenia najintensywniejszej w skali Polski emigracji dotyczącej rodzimych mieszkańców tej ziemi. Straty migracyjne zarówno w ramach migracji wewnętrznych, jak i zagranicznych wprowadziły populację mieszkańców Śląska Opolskiego w depopulację, która rozpoczęła się w połowie lat 80. XX w., na wiele lat wcześniej aniżeli pojawił się ujemny przyrost naturalny. Stwierdzenie tego stanu rzeczy było możliwe po wyznaczeniu nierejestrowanej migracji na podstawie konfrontacji danych spisów powszechnych i ewidencji bieżącej. Już dziś można mówić o domykaniu się pewnego cyklu demograficznego na Śląsku Opolskim od momentu częściowej wymiany mieszkańców po zakończeniu II wojny światowej i zasiedleniu jego obszaru przez ludność napływową do czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 r. Populacja licząca w momencie utworzenia województwa opolskiego na jego stałym terytorium około 700 tys. mieszkańców, największą liczebność osiągnęła na przełomie lat 70. i 80. XX w., nie przekraczając najprawdopodobniej liczby 1 mln osób, w 2011 r. po korekcie uwzględniającej nierejestrowaną migrację wynosiła 871 tys. W nadchodzących latach liczba mieszkańców województwa opolskiego może zmniejszyć się, jak wynika to z wyznaczonej funkcji wielomianow.(abstrakt oryginalny)
EN
The changes in population of the Opole province between 1950 and 2010 are the example of the condition of the population which has experienced for over 2 generations the most intensive emigration in Poland concerning native residents of this area. Migration losses both within internal and international migration brought on depopula tion of Opole Silesia, which started in the middle of 1980s, many years earlier than the natural decrease was observed. Finding this state of affairs was possible after calculating the unrecorded migration based on the comparison of census data and population registration system. We can already speak about closing a certain demographic cycle in Opole Silesia since the moment of partial exchange of inhabitants after the end of World War II and settling the area with new residents, till the recent census in 2011. The population which had about 700 thousand inhabitants in the moment when the Opole province was established on its permanent territory, reached the biggest number of residents at the end of 1970s and the beginning of 1980s, most probably never reaching 1 million inhabitants, and in 2011 after the correction which took into consideration the unrecorded migration the number was 871 thousand residents. In the coming years the number of inhabitants of the Opole province may decrease, as the multinomial function shows, even up to 750 thousand and in 2030 to 598 thousand, so considerably below the level from 1950.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--118
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Śląski w Opolu
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
  • Dybowska J. (2013), Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • Kotowska I.E. (2014), Uwagi o reorientacji podejścia do procesu dostosowań do zmiany demograficznej w Europie, "Wieś i Rolnictwo", nr 1(164).
  • Rauziński R. (1991), Ludność na Śląsku 1945-1990, WSI, Opole.
  • Sakson B. (2002), Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat 80. na struktury demograficzne Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.