PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 3 | 73--82
Tytuł artykułu

Factors Determining the Decision to Retire

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czynniki determinujące decyzję o przejściu na emeryturę
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ostatnich latach ze względu na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze i demograficzne zwraca się szczególną uwagę na aktywność zawodową osób starszych. Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia udziału grupy 50+ w rynku pracy, aby działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, należy najpierw zidentyfikować przyczyny ograniczające aktywność osób w wieku okołoemerytalnym. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających na podjęcie decyzji emerytalnej. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że respondenci stosunkowo wcześniej korzystali z prawa do świadczeń. Średni wiek przejścia respondenta na emeryturę wyniósł 58,6 lat. Większość czynników wpływających na decyzję o skorzystaniu z prawa do emerytury bezpośrednio związana jest z systemem emerytalnym, a w szczególności z zasadami nabywania uprawnień i obliczania poziomu świadczeń. Respondenci jako główną przyczynę przejścia na emeryturę wskazali osiągnięcie wieku emerytalnego, następnie korzystne warunki finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
In the recent years, regarding to changing socio-economic ad demographic conditions, the professional activity of the older persons is particularly underlined. The measures directed towards increase of share of 50+ group in labour market have been undertaken. In order to achieve this goal, the reasons for limiting the activity of people in age around retirement should be first identified. The aim of the paper is to identify factors influencing decision on retirement. The conducted inquiry research proves that responders relatively earlier exercised their right to benefits. Responders' average retirement age amounted to 58.6 years. The majority of factors determining the decision on retirement are directly related to the pension system, and first, with the entitlement rules and calculation of benefit level. As a main reason for retirement the responders indicated reaching the retirement age, and then favourable financial conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • De la Fuente, A., Ciccione, A. (2003). Das Humankapital in der wissenbasierten globalen Wirtschaft, Europäische Kommission, Europäische Gemeinschaften, after L. Jodkowska, 2009. Państwo opiekuńcze a idea flexicurity. Ekonomista, 2, 227-239.
 • Dudek, B., Pabich-Zrobek, D. (2002). Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych prawników. [In:] J.T. Kowalski, P. Szukalski (Eds), Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania. Wyd. Biblioteka, Łódź.
 • Giles, L.C., Metcalf, P.A., Glonek, G.F., Luszcz, M.A., Andrews, G.R. (2004). The effects of social networks on disability in order Australians. Journal of Aging and Heath, 16 (4), after M. Kilian, 2007. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Polityka Społeczna, 11-12, 14-18.
 • GUS (2007). Przejście z pracy na emeryturę. Warszawa.
 • GUS (2006). Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa.
 • GUS (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa.
 • Jacukowicz, Z. (2007). Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. IPiSS, Warszawa, 37, 48.
 • Klimkiewicz, A. (2009). Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy. Polityka Społeczna, 2, 4-10 .
 • Kołaczek, B. (2009). Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. Polityka Społeczna, 5-6, 2-6.
 • Kotowska, I.E. (2008). Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności [In:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Komitet Nauk Demograficznych PAN Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, 26.
 • Kotowska, I.E., Abramowska-Kmon, A. (2008). Subiektywna ocena stanu zdrowia i niepełnosprawność. [In:] I.E. Kotowska, I. Wóycicka (Eds), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa, 47-69.
 • Makowiec-Dąbrowska, T. (2002). Wiek jako determinant zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego. [In:] J.T. Kowalski, P. Szukalski (Eds), Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania. Wyd. Biblioteka, Łódź, after: P. Szukalski, 2006. Zagrożenie czy wyzwanie-proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6-10.
 • Mendes de Leon, C.F., Glass, T.A., Beckett, L.A., Seeman, T.E., Evans, D.A., Berkman, L.F. (1999). Social networks and disability transitions across eight intervals of yearly data in the New Haven EPESE, Journal of Gerontology: Psychological Sciences and Social Science, 54 (3), after: M. Kilian, 2007. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Polityka Społeczna, 11-12, 14-18.
 • Molesztak, A. (2008). Jakość życia ludzi starych w aspekcie ich zdrowia. [In:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Komitet Nauk Demograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, 56.
 • OECD (2006). Live Longer, Work Longer.
 • OECD (2011). Pensions at Glance 2011. Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries.
 • Sztanderska, U. (2008). Przyczyny wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej osób ubezpieczonych w ZUS. [In:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. MPiPS, Warszawa, 44-46.
 • Szukalski, P. (2006a). Dezaktywacja zawodowa Polek i Polaków na przedpolu starości. [In:] Z. Olejniczak (Ed.), Aktywność zawodowa i społeczna osób grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania i dobre praktyki. WSMiZ, Leszno, 26-45.
 • Szukalski, P. (2006b). Zagrożenie czy wezwanie-proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6-10.
 • Tobiasz-Adamczyk, B. (2000). Wybrane element socjologii zdrowia i choroby. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 110.
 • Wóycicka, I. (2009). Model opieki w Polsce. [In:] I.E. Kotowska (Ed.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 104.
 • Zaidi, A., Fuchs, M. (2006). Transition from Work to Retirement in EU 25. European Centre. Policy Brief, available at: www.euro.centre.org (accessed: 28.02.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.