PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 118 Interwencjonizm państwowy. Zagadnienia wybrane | 42--74
Tytuł artykułu

Interwencjonizm finansowy państwa kapitalistycznego

Warianty tytułu
Financial Interventionism of Capitalist State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez interwencjonizm finansowy państwa kapitalistycznego rozumie się tutaj interwencjonizm za pośrednictwem instrumentów finansowych będących w dyspozycji państwa. Skoncentrujemy się na ocenie ich przydatności w oddziaływaniu na rozwój gospodarczy kraju; pominiemy w zasadzie w tym opracowaniu oddziaływanie antycykliczne państwa za pośrednictwem instrumentów finansowych; cała nasza uwaga zostaje skupiona na możliwości zapewnienia odpowiedniej stopy wzrostu gospodarczego i przemian w strukturze gospodarczej kraju za pośrednictwem szeroko rozumianej polityki finansowej. W warunkach kapitalistycznej gospodarki rynkowej przekłada się instrumenty finansowe nad instrumentami administracyjno-reglamentacyjnymi w systemie interwencjonizmu państwowego, jako bardziej zgodne z duchem gospodarki kapitalistycznej. Instrumenty z zakresu polityki pieniężnej i kredytowej są komplementarne, a zarazem do pewnego stopnia substytucyjne w stosunku do instrumentów polityki budżetowej państwa. Ten problem komplementarności i substytucyjności polityki pieniężno-kredytowej i polityki budżetowej zostaje poddany analizie w tym opracowaniu. Ograniczymy się w tej pracy do analizy interwencjonizmu państwa w sprawach wewnątrzkrajowych, pomijając w zasadzie bardzo bogatą problematykę międzynarodowych stosunków finansowych; ta ostatnia sfera działalności interwencyjnej państwa zostanie ograniczona w naszych rozważaniach do niezbędnego minimum z punktu widzenia celu i założeń pracy, a mianowicie przeprowadzenia analizy celów, metod i skuteczności interwencjonizmu państwa dla zapewnienia pożądanego przez państwo rozwoju gospodarstwa narodowego. Przez rozwój gospodarczy kraju będziemy rozumieli, tak jak na ogół się rozumie, wzrost gospodarczy mierzony przyrostami dochodu narodowego, powiązany ze zmianami strukturalnymi gospodarki narodowej. Podstawowym celem opracowania jest wykazanie zakresu możliwości i ocena skuteczności "manipulowania" przez państwo kapitalistyczne strumieniami finansowymi dla osiągnięcia określonych efektów ekonomicznych mierzonych stopą wzrostu gospodarczego oraz zmianami strukturalnymi gospodarstwa narodowego. Działalność państwa w tym zakresie jest uwarunkowana instytucjonalnie przez budżet państwa, system bankowy i inne liczne instytucje finansowe, zwane w literaturze zachodniej pośrednikami finansowymi. (fragment tekstu)
EN
Capitalist state influences national economy by means of money, in the broad terms of this economic category. This is called fiscal interventionism of the capitalist state. It embraces fiscal policy as well as monetary policy. The analysis of the state's impact on the economic matters of the country is carried out from the point of view of its influence on the economic growth of the country. State budget through incomes and state's expenditure of money is already a traditional instrument of state's impact on the economic growth of the country. With attaining a higher level of development by a given country, the state budget loses its "fiscal" character and becomes more and more "economic" budget. Budget deficit in the developed capitalist states appears more and more often. Through monetary policy the state influences the monetary market and the market of long-term capitals. State interventionism on the monetary market appears in the following forms: determination of issue of bank money, regulation of circulation of bank money and volume of bank credit administering the financial and bank apparatus, fixing the rate of interest of the central bank, direct quantitative and qualitative credit control. Monetary authorities have the following instruments for assuring themselves control and possibilities of interfering in the field of monetary policy, policy of direct refinancing, control of obligatory reserve, policy of open market, control of financial relations with foreign countries. The general and basic aim of the state intervention on the monetary market is the assurance of adequate liquidity of the national economy, needed for the assurance of the economic development of the country. On the market of long-term capitals "channeling" of savings and profits is done in such a way that they will get from the economic subjects, which possess them in relative surplus, to economic subjects with a deficit of financial reserves. Moreover with the help from the stats there occurs on this market a transformation of short-term and medium-term debts into longterm debts. The main segment of this market is the exchange market, the object of trade on the exchange market are shares and bonds. It is very difficult to evaluate the efficiency of the fiscal policy of the state in stimulating the economic growth of the country. In contemporary burgeois economics there exists an essential controversy concerning the efficiency of the fiscal policy, between Neo-keynesizm and supporters of the so-called monetarism. Neo-keynesian economists maintain that monetary policy today is less efficient than fiscal policy. The so-called monetarists think that the monetary policy is the most efficient from of the economic policy of the state. Monetary policy is a supplement and at the same time a substitute of the fiscal policy of the state. There is no recipe for "dosing" monetary policy and fiscal policy. This dosing depends on the trade cycles situation of the given country and of foreign countries and on the institutional conditions of these kinds of policy. Only the following regularity was stated: fiscal policy promotes economic revival and monetary policy is more efficient when it comes to slackening of the economic activity of the country. So far, no adequate recipe has been found for dosing the monetary policy and fiscal policy so that they would become fully efficient instruments for stimulating the economic growth of the country. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • J. Tomlala: Podstawy polityki wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych A.P. WSE Poznań 1968.
 • J. Saint-Geours: La politique economique des principaux pays industriels de l'Occident. Paris 1968.
 • S.P. Gupta: Public expenditure and economic growth. Public Finance 1967 nr 4.
 • E. Czerwieniec: Funkcjonowanie rynków kapitałowych w gospodarce kapitalistycznej. W: Wybrane Zagadnienia Ekonomii Politycznej Kapitalizmu. T. 2. AE Poznań 1974.
 • J. Rutkowski: Ekonomia polityczna kapitalizmu, Warszawa 1972.
 • G. Chevalier, J. Laporte, R. Provansalt: La politique monetaire de pays de la Communaute Europeenne. Notes et Etudes Documentaires nr 4214-4215. Paris 1975.
 • J. Saint-Geours: La politique economique des principaux pays industriels de l'Occident. Paris 1969.
 • Z. Kowalczyk: Rola instytucji finansowych w systemie funkcjonowania współczesnej gospodarki kapitalistycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1974 nr 2.
 • J. et C. Neme: Politiques economiques comparees. Paris 1977.
 • Bent Hansen: La politique budgetaire dans 7 pays (1955-1965). OCDE Paris 1969.
 • H. David: Un modele de l'economie francaise inspire des theses monetaristes. Bulletin de la Banque de France. Novembre 1972.
 • J. Lotz: Methodes de mesure des effets de la politique budgetaire. W: Etudes speciales de l'OCDE. Juillet 1972.
 • R. Barre: Economie politique. T. 2. Paris 1970.
 • R.A. Musgrave: The theory of public finance. New York 1959.
 • P. Coulbois: La politique conjoncturelle. Paris 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.