PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 24--30
Tytuł artykułu

Czynniki utrudniające funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych

Autorzy
Warianty tytułu
Factors Hindering the Functioning of the Professional Foster Families
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polityce opiekuńczej naszego państwa zakłada się odchodzenie od organizowania placówek opiekuńczych dla dzieci pozbawionych właściwego środowiska rodzinnego na rzecz form opieki rodzinnej. Jedną z takich form opieki jest zawodowa rodzina zastępcza, realizująca zadania pogotowia rodzinnego. Celem jej powołania jest zapewnienie opieki dla dzieci do lat 10 do czasu unormowania się ich sytuacji prawnej, to znaczy powrotu do rodziny własnej lub umieszczenia w instytucji opieki o charakterze trwałym. Przedmiotem analizy są czynniki, które wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rodzin zastępczych. Badania przeprowadzone zostały metodą indywidualnych przypadków z uwzględnieniem strategii jakościowej w 58 zawodowych rodzinach zastępczych z terenu województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
In state politics of foster care there is a tendency to resign from organizing care facilities for children deprived of an appropriate family environment for the forms of family care. One of these forms of care is professional foster family functioning as the family emergency. The pur-pose of its establishment is to provide care for children up to 10 years until the normalization of their legal status, that is, to return to their own families or placement in an institution of a permanent nature. The object of this analysis are factors that adversely affect the proper func-tioning of foster families. The research was carried out based on individual cases analysis with the use of the qualitative strategy in 58 professional foster families from the Silesian region. The analyzed factors are of legal and organizational character, which is combined with the lack of proper support from the partners and social. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Bibliografia
 • Andrzejewski M, Ławrynowicz P. (2006), Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w: M. Andrzejewski (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Badora S., Basiaga J. (2011), Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych, "Praca Socjalna", nr 4.
 • Basiaga J. (2014), Problematyka sieroctwa w publikacjach medialnych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 5.
 • Gajewska G. (2009), Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Wyd. PEKW "GAJA", Zielona Góra.
 • Kozdrowicz E., Bielecka E. (2011), Między chęcią a przymusem. Rozważania o spokrewnionych rodzinach zastępczych, w: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Wyd. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa" i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Warszawa-Siedlce.
 • Napiórkowska K. (2013), Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 8.
 • Napiórkowska K., Uliasz T. (2011), Profilaktyka i system pieczy zastępczej jako narzędzia przeciwdziałania marginalizacji społecznej dziecka, w: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Wyd. Fundacja na rzecz dzieci młodzieży "Szansa" i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Warszawa-Siedlce.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku, w: N.K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, tom I, PWN, Warszawa.
 • Statystyki pomocy społecznej, dział 2C-2, www.mps.gov.pl [dostęp 25.01.2014].
 • Tryniszewska K. (2012), Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.