PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (938) | 143--154
Tytuł artykułu

Złożoność globalnego systemu finansowego - nowe wyzwania dla banków centralnych

Warianty tytułu
Complexity of the Global Financial System - Challenges Facing Central Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożoność struktur systemu finansowego postawiła nowe wyzwania przed bankami centralnymi w zakresie szacowania ryzyka systemowego i kształtowania globalnej stabilności finansowej. Złożona i powiązana z niepewnością natura współczesnego kryzysu finansowego ujawniła niedoskonałą wiedzę regulatorów, w tym banków centralnych, na temat związków przyczynowo-skutkowych występujących na globalnych rynkach finansowych. Mówiąc językiem T.S. Kuhna, ekonomiści dobrze identyfikują skutki zdarzeń wywołujących kryzys finansowy, lecz mają trudności z kontekstem uzasadnienia jego przyczyn. Kryzys finansowy jest zatem również kryzysem poznania, czego przykład stanowi fakt, że uczestnicy rynku finansowego mieli ograniczoną zdolność percepcji ryzyka, natomiast instytucje systemu regulacji finansowej napotkały bariery w wywieraniu wpływu na zachowania rynkowe uczestników tego rynku. Przełomem w tym względzie powinno być konsekwentne powierzanie współczesnym bankom centralnym zadań w zakresie nadzoru makroekonomicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The complexity of financial system structures has introduced new challenges for central banks in the area of assessing systemic risk and shaping global financial stability. The complex and uncertainty-driven nature of the recent financial crisis has revealed imperfections of knowledge on the part of regulators, including central banks. This imperfect knowledge relates to causality on global financial markets. Using Kuhn's language, the economists have been able to identify the effects of events that caused the financial crisis. However, they are struggling to explain its causes. Thus, the financial crisis is also a crisis of cognition, as evidenced by the limited ability financial market participants had in perceiving risk, while regulatory institutions were facing obstacles in shaping market behaviour. In this context, a consistent policy of equipping contemporary central banks with macro-prudential policy tools could be an important change.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Arcand J.-L., Berkes E., Panizza U. [2012], Too Much Finance? "IMF Working Papers", nr 12/161.
 • Belka M. [2013], Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Blinder A.S. [2001], Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
 • Borio C.E.V. [2007], Change and Constancy in the Financial System: Implications for Financial Distress and Policy, "BIS Working Papers", nr 237, October, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1022874.
 • Dewatripont M., Rochet J.-Ch., Tirole J. [2010], Balancing the Banks. Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
 • Duffie D. [2008], Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability, "BIS Working Papers", nr 255, Monetary and Economic Department, July, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1165484.
 • Estrella A. [2001], Finanzinnovationen und der monetäre Transmissionsmechanismus, "Berichte und Studien", nr 3-4.
 • Feroli M., Kashyap A.K., Schoenholtz K., Shin H.S. [2014], Market Trantums and Monetary Policy, "The Initiative on Global Markets", nr 101.
 • Frydman R., Goldberg M.D. [2009], Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Frydman R., Goldberg M.D. [2013], Mechaniczne rynki i świat realny: wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • George S. [2011], Czyj kryzys, czyja odpowiedź, Instytut Wydawniczy Ksiażka i Prasa, Warszawa.
 • Holland J.H. [2006], Studying Complex Adaptive Systems, "Journal of Systems Science and Complexity", vol. 19, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/s11424-006-0001-z.
 • Kuhn T.S. [2001], Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • McClintock Ekins E., Calabria M.A. [2012], Regulation, Market Structure, and Role of the Credit Rating Agencies, "Policy Analysis", nr 704, August 1.
 • Merler S., Wolff G.B. [2013], Ending Uncertainty. Recapitalisation under European Central Bank Supervision, "Breugel Policy Contribution", nr 18, December.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. [1995], Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 • Murphy J.J. [1998], Międzyrynkowa analiza techniczna. Strategie inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, towarów i walut, WIG Press, Warszawa.
 • Orphanides A., Wieland V. [2013], Complexity and Monetary Policy, "International Journal of Central Banking", January.
 • Pescatori A. [2008], The Great Moderation: Good Luck, Good Policy, or Less Oil Dependence, "Economic Commentary", March, Federal Reserve Bank of Cleveland.
 • Phelps E.S. [2009], Przedmowa do: R. Frydman, M.D. Goldberg, Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Rickards J. [2012], Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, Helion, Gliwice.
 • Stiglitz J.E., Greenwald B. [2003], Towards New Paradigm in Monetary Economics, Cambridge University Press.
 • Tarullo D.K. [2014], Regulating Large Foreign Banking Organizations [w:] Building the Financial System of the Twenty-first Century, Harvard Law School Symposium, New York, 27 March.
 • Taylor J.B. [2010], Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, PWE, Warszawa.
 • Treeck T. von, Hein E., Duenhaupt P. [2007] Finanzsystem und wirtschaftliche Entwicklung: Tendenzen in den USA und in Deutschland aus makrooekonomischer Perspektive, "IMK Studies", nr 5.
 • The Stock-bond Correlation [2013], ."Quantitative Research", PIMCO, November.
 • Zwolankowski M. [2012], Struktura stóp procentowych banku centralnego a kwestia równowagi monetarnej na rynku pieniężnym [w:] Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.