PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 115 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | 101--110
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody współczynników zmienności dla wyodrębnienia kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie handlowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych problemów nauk ekonomicznych, zajmujących się badaniami w skali mikro, jest ustalenie charakteru i przyczyn zmienności kosztów w okresach długich i krótkich. Problem ten ma zasadnicze znaczenie dla właściwego prognozowania kosztów, stanowiącego punkt wyjście dla wprowadzanie nowoczesnych, bardziej efektywnych odmian rachunku kosztów. Analiza rozwoju kosztów w okresach długich pozwala na określenie dynamiki kosztów w wąskim i szerokim znaczeniu. W pierwszym znaczeniu chodzi o rozwój kosztów tylko pod wpływem czasu, natomiast w drugim o rozwój kosztów w czasie, ale rozpatrywany w związku z rozwojem rozmiarów działalności. Analiza dynamiki kosztów w drugim znaczeniu pozwala z kolei na określenie kształtowania się dynamicznych kompleksów kosztów czyli kosztów stałych i zmiennych. Zasadniczą trudnością, jaką napotykają przedstawiciele różnych nauk ekonomicznych, zajmujących się tym problemem, jest podział kosztów całkowitych na stałe i zmienne. Istnieją różne metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, mogące dawać różne wyniki. Stąd cała ocena dynamicznych kompleksów kosztów sprowadza się do poprawności oszacowań tych wielkości. Rozwój teorii kosztów, a także możliwości szerokiego wprowadzenia jednej z nowoczesnych odmian rachunku kosztów, czyli rachunku kosztów zmiennych, uzależniony jest od znalezienia najbardziej efektywnego sposobu podziału kosztów na stałe i zmienne. Problem ten jest równie ważny i nadal nie rozwiązany w odniesieniu do wszystkich dziedzin gospodarki narodowej. Jednak dziedziną szczególnie zaniedbaną w tym względzie jest sfera obrotu towarowego. W związku z tym w poznańskim ośrodku naukowym podjęto badania mające na celu określenie prawidłowości kształtowania się kosztów handlowych w czasie. Badania, z uwagi na brak szerszych opracowań i prac badawczych z tego zakresu, mają charakter poszukiwawczy. Stąd podejmowane są próby stosowania różnych metod w celu m.in. szacowania kosztów stałych i zmiennych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Binkowski B., Metody rozliczania kosztów pośrednich produkcji, PWE Warszawa 1964.
 • Barczak A., Metody ekonometrycznej analizy kosztów, PWN, Warszawa 1971.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972.
 • Hennig G., Wilke W.G., O prawidłowościach rozwoju kosztów w handlu socjalistycznym, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny nr 3, 1975.
 • Jarugowa A., Koszty zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1966.
 • Kawalec R., Dynamika kosztów handlowych, Roczniki IHW nr 7, Warszawa 1958.
 • Kossut Z., Analiza rentowności sklepu. Rachunkowość nr 10, 1957.
 • Lange O., Banasiński A., Teoria statystyki, PWE, Warszawa 1968.
 • Laszlo L., Laszlo D., Rachunek optymalnego zysku w przedsiębiorstwie, Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 1970.
 • Matz A., Plankostenrechnung, Handbuch fur die Praxis, Betriebswirtschaftlicher Verlag dr Th. Gabler, Wiesbaden 1954.
 • Medicke W., Die Gemeinkosten in der Plankostenrechnung, Duncker Humboldt, Berlin 1956.
 • Mellorowicz K., Kosten und Kostenrechnung, Walter de Gruyter, wyd. 3, Berlin 1957.
 • Pawłowski Z., Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa 1976.
 • Poetschke H., Analiza tendencji rozwojowych kosztów przedsiębiorstwa handlowego przy wykorzystaniu metody indeksowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1, 1983.
 • Poetschke H., Badanie dynamiki kosztów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego w długim okresie czasu. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1982.
 • Siwoń B., Zależność kosztów własnych od wielkości produkcji. Zeszyty Naukowe WSE we Wrocławiu, nr 3, 1957.
 • Spielvogel R., Podział kosztów na stałe i zmienne, Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach, nr 45, 1972.
 • Szulc S., Metody statystyczne, PWE Warszawa 1961.
 • Waschkau H., Statistische Elaetizitfitsfunktionen und ihre Bedeutung fur die okonomisch - statistische Analyse, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.