PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej | 43--56
Tytuł artykułu

Problem prawomocnego modelu pracy w warunkach gospodarki informacyjnej

Warianty tytułu
The Problem of the Valid Model of the Work in Conditions of Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kiedy przed pół wiekiem zaczęto zwiastować zmierzch epoki przemysłowej i wejście w fazę postindustrialną (ze względu na rosnącą rolę technologii informatycznych, nauki ściśle powiązanej z gospodarką, sektora usług w strukturze zatrudnienia etc.), można było odnieść wrażenie, że logicznie dopełnia się Weberowski proces racjonalizacji (odczarowania) świata, czyli oczyszczania kolejnych dziedzin życia - poprzez ich zorientowanie na model tzw. działań cełowo-racjonałnych9 - z miazmatów myślenia magicznego (metafizycznego, mistycznego) i uzależnienia od uciążliwej tradycji, której legitymizacją miałaby być ona sama. Przestrogi autorów "Dialektyki Oświecenia" przed skutkami XVIII-wiecznego złudzenia ostatecznego rozprawienia się z mitologią za pomocą instrumentarium nauki, które niepostrzeżenie samo "(,..) z każdym krokiem coraz głębiej wikła się w mitologię. Wszelką materię czerpie z mitów, aby je zniszczyć, i samo jako instancja osądzająca wpada w zaklęty krąg mitu"10 zbudowanego tym razem na neopozytywistycznej wierze w omnipotencję scjentyzmu i naturalizmu jako jego narzędzia - ginęły w zgiełku entuzjastycznych owacji na cześć "końca jałowych sporów ideologicznych" i otwarcia drogi do niezakłóconej konwergencji całego świata, prowadzącej do niepodzielnego tryumfu instytucji zachodniej demokracji, mechanizmów gospodarki rynkowej i konsumpcyjnego stylu życia jako uniwersalnych źródeł i zarazem oznak ludzkiej pomyślności. W zgiełku tym nieodłącznym elementem była coraz bardziej popularna retoryka obowiązującej nowomowy, szermującej hasłami o społeczeństwie "poprzemysłowym", "informacyjnym", "ponowoczesnym" i o stanowiącej jego podstawę nowej gospodarce: cyfrowej, sieciowej, opartej na wiedzy, kognitywnej itp. Rosnąca rola technologii spod znaku ICT, nie tylko w gospodarce, ale w całym życiu społeczeństw, zdawała się uzasadniać tę diagnozę nowego otwarcia, marginalizując zarazem głosy sceptyków. Czy istotnie zatem postęp naukowo-techniczny jest tożsamy z ową racjonalizacją, czy będąc jej symptomem jest zarazem jej gwarantem? Czy ta nowa formuła gospodarki, a pośrednio życia społecznego jest prostą kontynuacją modernizacyjnego projektu rozpoczętego przed wiekami? W niniejszym opracowaniu nie ma odwołań do standardowych, podających w wątpliwość to przekonanie i przeciwnych temu procesowi przykładów irracjonalnych działań w rodzaju dewastacji środowiska naturalnego w wyniku niepohamowanej konsumpcji, która paradoksalnie z kolei jest niezbędna dla stabilności obowiązującej formuły gospodarki, pogłębiającej się polaryzacji społecznej świata, podzielonego na enklawy skumulowanego bogactwa i zbytku oraz rozległe połacie nędzy i wegetacji czy kondycji świadomości społeczeństwa współczesnego, której poglądowym wskaźnikiem jest rodzaj preferowanych przez odbiorców programów medialnych i efektywność kierowanych do nich kampanii reklamowych. Zamiast tego pojawia się tu refleksja nad prawomocnością lansowanego w tej postindustrialnej formule gospodarki modelu pracy i zostaje wskazana zawarta w niej mistyfikacja. (fragment tekstu)
EN
Modern society is called post-industrial society, where is the "knowledge economy" (cognitive capitalism.) The so-called creative economy and knowledge workers marginalize traditional material production. Myth of work dematerialization is developing. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2000.
 • Becker G.S., Murphy K.M., A Theory of Rational Addiction, "Journal of Political Economy" 1988, Vol. 96, No. 4.
 • Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • Droga do roku 2010, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1995.
 • Dyczewski L., Praca i kultura [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Warszawa 2004.
 • Ekonomia kultury. Przewodnik krytyki politycznej, red. zespołowa, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa 2010.
 • Garbicz M., Statyczne i dynamiczne ujęcie racjonalności społecznej [w:] Racjonalność jako problem nauk społecznych, red. E. Chmielecka, Warszawa 1990.
 • Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2001.
 • Gospodarczy Trójkąt Weimarski: przemysł wraca do łask (wywiad Sylwii Zadrożnej z min. Olgierdem Dziekońskim, 6.02.2014), http://www.polslderadio.pl/42/259/Artykul/1042795 (dostęp: 25.04.2014).
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999.
 • Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
 • Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994.
 • Kołakowski A., Spengler, Warszawa 1981.
 • Kotler P., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Poznań 2004.
 • Lipski A., Co wiemy o "społeczeństwie wiedzy"? [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 167, Katowice.
 • Lipski A., Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście edukacji i gospodarki [w:] Status prawno- organizacyjny i pedagogiczny szkolnych niemasowych środowisk wychowawczych, red. A. Barczyk, P. Barczyk, Mysłowice 2008.
 • Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody, Warszawa 2005.
 • Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Kraków 2009.
 • Państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu ożywienia przemysłu europejskiego, Komisja Europejska (notatka prasowa), Bruksela 22 stycznia2014 r., http://europa.eu/rapid/press-release (dostęp: 25.04.2014).
 • Pfeffer J., Sutton R., Wiedza a działanie, Kraków 2002.
 • Premiera wyników badań realizowanych w ramach IV edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego - badanie pracodawców, Warszawa 2013, bkl.parp.gov.pl (dostęp: 10.03.2014).
 • Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, IBE, Warszawa 2011.
 • SchelerM., Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990.
 • Spengler O., Wybór pism [w:] Spengler, red. A, Kołakowski, Warszawa 1981.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002.
 • Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.
 • Życiński J., Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Kraków 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.