PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej | 77--91
Tytuł artykułu

Etos w pracy lidera społeczności lokalnej - projekty nakierowane na aktywizację środowisk wiejskich

Warianty tytułu
The Ethos of the Work of Local Community Leadership - Projects Aimed at Activation of Rural Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyróżnikiem społeczności wiejskich jest społeczne i ekonomiczne zaniedbanie związane z jednej strony z niewielkimi dochodami, powiązane z niskim poziomem aktywności i efektywności gospodarczej, z drugiej zaś - niskim poziomem aktywności społecznej i politycznej, którego przyczyną jest "niedorozwój" lokalnych zasobów instytucjonalnych. Lider w społeczności wiejskiej działa z powołania, powoduje nim zapał i entuzjazm do działań. Ma specyficzne cechy wyróżniające, tafie jak: ciekawość świata społecznego, dążenie do realizacji wartości, brak zgody na niesprawiedliwość społeczną, racjonalny i spontaniczny radykalizm, umiejętność tworzenia alternatyw i podtrzymywania idei. Liderzy wiejskich społeczności lokalnych są wrażliwi na krzywdę ludzką. Często mają wielką wiedzę, płynącą raczej z doświadczenia zdobywanego przez lata pracy na rzecz społeczności lokalnej, i otwartość na świat. Przywództwo w takiej społeczności lokalnej jest trudne, ale przeprowadzone badania dowodzą, że każdy z liderów potrafił wypracować własny model, którego efektywność pokazują sukcesy realizowanych w ciągu lat projektów. (fragment tekstu)
EN
Modern principles of local government policy in Poland are the consequence of legal records concluded in the European Charter of Local Self-government. The Charter itself is an indicator of the general principles that should apply in democratic local communities. Within the framework of European Union, many targeted projects aiming at restitution and encouragement of rural local communities have been developed and implemeted both in Poland and other EU countries. In this paper author discusses - in terms of the leader ethos - how execution of tasks in the rural area may contribute to the stimulation to activity in rural local communities, dirough the inclusion of social and economic partners in planning and implementing of local initiatives. The main aim behind this is primarily to build social capital through contributing to the creation of new jobs possibilities, as well as improvement in the management of local resources and its valorisation as a result of the indirect inclusion of local leaders and local action groups in the area of system management. The ethos of the work of local community leader - projects aimed at mobilization of rural local communities leadership, community leader, stimulation of rural areas. (original abstract)
Twórcy
 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Burns T., Stalker G.M., The Management ol Innovation, Oxford University Press, Oxford, UK 1995.
 • Cartneli A., Tishler A, The Relationships between Intangible Organizational Elements and Organizational Performance, "Strategic Management Journal" 2004, No 25(13), s. 1257-1278.
 • Dobrowolski P., Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607.
 • Glaser B.G., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago 1967.
 • Hemphill J.K, Coons A.E., Development of the Leader Behavior Description Questionnaire [w:] Leader Behavior: Its Description and Measurement, eds. R.M. Stodgill, A.E. Coons, Bureau of Business Research, Ohio State University, Columbus 1957.
 • Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (art. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów (WE) nr 1698/2005), http://prow.rolnicy.com/os-3/.
 • Komentarz do art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591) [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005.
 • Leader, art. 61 Rozporządzenia Rady Ministrów (WE) nr 1698/2005, http://prow.rolnicy.com/ os-4/.
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Organizacja państwa [w:] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Orłowski T., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego [w:] Leksykon Samorządu Terytorialnego, red. M. Chmaj, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999.
 • Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (art. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów (WE) nr 1698/2005), http://prow.rolnicy.com/os-l/.
 • Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (art. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów (WE) nr 1698/2005), http://prow.rolnicy.com/os-2/.
 • Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 roku.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Stodgill R.M., Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, Free Press, New York 1974.
 • Wilczyński R., Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program, Poznań 2003.
 • Wódz K., Faliszek K., Aktywizacja - integracja - spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2009.
 • Yukl G.A., Leadership in Organizations, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 2002.
 • Yukl G.A., How Leaders Influence Organizational Effectiveness, "The Leadership Quarterly" 2008, No 19, s. 708-722.
 • Załącznik II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.Urz. UEL 368/15 z 23.12.2006 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.