PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej | 111--137
Tytuł artykułu

Budowanie wizerunku pracodawcy a etos pracy

Warianty tytułu
Creating the Image of the Employer and the Work Ethic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W czasach niepewności, gdy skandale w wielkich korporacjach i małych firmach, kryzysy natury gospodarczej czy politycznej, zagrożenie terroryzmem czy katastrofą ekologiczną, intrygi i brak czytelnych relacji obniżyły poziom zaufania we wszystkich dziedzinach życia, naturalnym odruchem jest poszukiwanie czegoś' stałego, pewnego, nie tylko dla indywidualnego komfortu, ale przede wszystkim dla pożytku społecznego. Czymś takim dla ludzi borykających się z trudami codzienności, również dotyczącymi środowiska zawodowego, może być świadomość nieustającego postępu w zakresie etosu pracy, znajdującego swój wyraz w kompetentnym, mądrym przywództwie. Należy pamiętać o tym, że "tylko człowiek - podmiot może najlepiej wypełnić swoje obowiązki, podejmować niezależne i samodzielne decyzje, kreować otaczającą go rzeczywistość, a to w istotny sposób wpływa na sukces całej organizacji"5. Praktyka pokazuje, że z uczestnictwem w organizacji oraz budowaniem jej wizerunku są związane różne problemy mogące również budzić wątpliwości natury etycznej. W związku z tym celem pracy jest rozpoznanie ich rodzaju i skali oraz pokazanie przykładów firm, które radzą sobie lepiej lub gorzej, i to nie tylko w deklaracjach co do standardów zachowań w zakresie budowania wizerunku pracodawcy. (fragment tekstu)
EN
This article takes up the problem of behavior in building the image of employer in the context of work ethos. Category of the work ethos is presented from a historical perspective; ranging from Platon and Aristotle through Weber, to the prominent Poles such as M. Zdziechowski, W Dzieduszycki, W Lutosławski, T. Kotarbiński, L. Kołakowski, Primate A. Hlond and Pope John Paul II. Then highlighted the importance of creating a positive image and building ties with employees and the company's environment. Shown tools used in the context of public relations with particular emphasis on internal relations. Brought closer to the action in the context of employer branding, aimed at building the image and "emplyer of choice". At the end shows examples of companies which, in the image building of the employer achieved success or ethical failure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Altkorn J., Tożsamość firmy. Pojęcie, funkcje, wdrażanie, "Firma i Rynek"1999, nr 13.
 • Beeke J.R, Pederson R.J., Purytanie. Biografie i dzieła, Warszawa 2010.
 • Covey S., Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Kraków 1998.
 • Dzieduszycki W, Dokąd nam iść wypada? Opracowanie na podstawie wydania z 1910 roku drukowanego w Brodach, W. Bernacki, Kraków [b.r.w.].
 • Ekonomia w Judaizmie. Z rabinem Szalomem Berem Stamblerem rozmawia Filip Memches, Warszawa 2011.
 • Jan Pawel II, Przemówienia, Homilie, Kraków 1999 [w:] K. Kietliński, Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
 • Kieżun W., Patologia transformacji, Warszawa 2012.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków 2009.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982.
 • Le Goff J., Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej, Warszawa 2011.
 • Le Goff J., Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.
 • Le Goff J., Człowiek średniowiecza, Warszawa 2000.
 • Le GoffJ., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002.
 • List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Franciszka Marmaggi do Kardynała A Hlonda w sprawie zbiórki na rzecz misji wraz z rozporządzeniem Prymasa. Warszawa, dnia 1 XII 1934. Nr 12977, "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 1934, nr 12.
 • Lutosławski W., Praca narodowa, Warszawa 1998.
 • Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • Mazurkiewicz A., Urbaniak M., Podmiotowość człowieka w aspekcie jego działalności w organizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2006, z. 8.
 • Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W Galewicz, Wyd. Universitas, Kraków 2010.
 • Odezwa: W sprawie przesilenia gospodarczego, Poznań, dnia 24 IX 1931.
 • Purytanizm, pietyzm i nauka [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Ratajczak Z., Psychologia organizacji. Zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979.
 • Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009.
 • Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1991.
 • Sowiński W, Spór o wartości, Wydawnictwodyskurs.pl.
 • Szawiel T., Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Swadźba U., Śląski etos pracy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 • Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 1-4, Poznań 2007.
 • Veatch R.M., Doctor Does Not Know Best. Why in the New Century Physicians Must Stop Trying to Benefit Patient,. "Journal ofMedicine and Philosophy" 2000, No 25/6, s. 718.
 • Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005.
 • Wywiad: O politykę pokoju i zrozumienia, "Czas" nr 92 z 5 IV 1934.
 • Z notatnika kardynała Augusta Hlonda, oprac. W. Necel, Poznań 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.