PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej | 139--155
Tytuł artykułu

Kształtowanie etosu pracy w perspektywie celów public relations organizacji publicznej

Warianty tytułu
Forming of the Work Ethos in the Perspective of Public Relations Goals of a Public Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Etos pracy ma szczególny wymiar z perspektywy działań sprzyjających jego kształtowaniu w miejscu pracy. To właśnie przedsiębiorstwo czy organizacja publiczna jest miejscem, w którym praca jest zorganizowana, co znajduje swój wyraz w kulturze organizacyjnej będącej spoiwem aktywności wielu osób tworzących zespół. Kultura organizacyjna jest współcześnie postrzegana jako istotny czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa. Wspierając wdrażanie planów strategicznych lub przeszkadzając w tym, kształtuje tożsamość i wizerunek instytucji. Ważnym ogniwem biorącym udział w budowie wizerunku i tworzeniu tożsamości organizacji jest public relations pojmowane jako funkcja zarządzania. Tożsamość organizacji jest silnie powiązana z kulturą organizacyjną, ich oddziaływania są wzajemne. Szczególnie istotny wpływ na kulturę organizacyjną ma wewnętrzny public relations, który poprzez swoje narzędzia może stymulować rozwój oraz zmiany w kulturze i komunikowaniu. Wskazuje się, że etos pracy w Polsce jest kształtowany "przez znaczenie inicjatywy jednostek, samodzielnego działania, ryzyka, mobilności, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności szukania pracy", z drugiej strony etos pracy obciążają "skłonności do myślenia i działania po staremu". Wewnętrzny public relations "to działania podejmowane przez przedsiębiorstwo wobec swoich pracowników". Znana jest zasada, że "public relations zaczyna się w domu", która oznacza, że pozyskanie pracowników dla kształtowania wizerunku organizacji jest niezbędne i pierwotne w stosunku do innych celów PR. Dla zapewnienia sukcesu należy tale kształtować potencjał ludzki, by doprowadzić do integracji potrzeb organizacji z celami i potrzebami pracowników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku organizacji publicznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to show that internal public relations is one of the key areas of PR activity. Influencing employees is a separate branch of public relations. Its purpose is the communication with employees and engaging the employees in dialogue. The objectives of the PR activity among employees are centered around the basic issues of identification with the organization and loyalty towards it, in relations with the external environment of the organization. PR activity is significant in shaping attitudes of public organizations employees and their approach to work. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Arcimowicz J., Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, WN PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Cenker E.M., Public Relations, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 • Cittlip S., Center A., Broom G., Effective Public Relations, Prentice Hall Intenational, New Jersey 1994.
 • Długosz D,, Kadry w administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz E., ABC służby cywilnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Gasparski W., Kultura organizacyjna i etos pracy, "M B A" 2009, nr 6.
 • Gasparski W., Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej [w:] Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Wyd. PWE, Warszawa 2007.
 • Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej - poradnik dobrej praktyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Itrich-Drabarek J., Etyka w administracji i życiu zawodowym [w:] Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Itrich-Drabarek J., Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
 • Jacher W., Swadźba U., Etos pracy w Polsce [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wyd. WAM, Kraków 2002.
 • Kantyka S., Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie zarządzania publicznego [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Komunikat z badań: Zadowolenie z pracy i jej oceny, CBOS, Warszawa, styczeń 2013.
 • Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych U], Kraków 2011.
 • Kulesza M., Niziołek M., Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wyd. Newsline Sp. z o.o., Bonus Liber Sp. z o.o., Rzeszów 2009.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 • Quinn R.E., Cameron K.S., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rozwadowska B., Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
 • Schein E.H., The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense about Culture Change, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1999.
 • Szaban J.M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2011.
 • Sztompka P., Socjologia: Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.
 • Wójcik K., Public relations od A do Z, tom 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 • Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505).
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 70 z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.