PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 7 | 82--98
Tytuł artykułu

Satysfakcja z pracy w podmiotach ekonomii społecznej i firmach społecznie odpowiedzialnych

Warianty tytułu
Job Satisfaction in Social Enterprises and Socially Responsible Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Menedżerowie organizacji przywiązują coraz większą wagę do satysfakcji z pracy osób zatrudnionych z uwagi na wpływ zadowolenia na produktywność i lojalność załogi. W literaturze przedmiotu brakuje jednak analizy porównawczej poziomu zadowolenia pracowników różnych rodzajów podmiotów. Dlatego też problemem podjętym w opracowaniu jest satysfakcja z pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz firmach prywatnych, które podejmują działania społecznie odpowiedzialne. Temat jest szczególnie interesujący, ponieważ obydwa typy podmiotów realizują ideę wartości społecznej, jednak każdy z nich w nieco odmienny sposób odnosi się do jej znaczenia w działalności. Celem artykułu jest weryfikacja tezy, że realizacja idei wartości społecznej przez wymienione rodzaje organizacji nie zawsze przynosi takie same efekty w rozumieniu zadowolenia zatrudnionych z pracy. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie kompleksowej analizy literatury przedmiotu. W pracy odniesiono się również do stanu badań w zakresie poziomu satysfakcji z pracy w poszczególnych rodzajach podmiotów. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej autor definiuje podstawowe pojęcia, do których odnoszą się właściwe rozważania. Kolejne dwie części opracowania obejmują analizę poziomu satysfakcji z pracy w omawianych typach organizacji. W części odnoszącej się do przedsiębiorstw podejmujących działania społecznie odpowiedzialne zwrócono szczególną uwagę na sposób postrzegania aktywności na rzecz interesariuszy przez pracowników firmy. Zakończenie pracy zawiera najważniejsze wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The managers of organisations pay more and more attention to the job satisfaction of their employees due to the influence of satisfaction on staff's productivity and loyalty. The literature lacks a comparable analysis of the level of job satisfaction in different subjects. Therefore a problem identified in the article is job satisfaction in social enterprises and private firms that are socially responsible. The topic is especially interesting as both types of subjects create social value, but each of them treat its meaning in a different way. The purpose is to verify the thesis that social value realisation by the described organisations described is not always associated with the same results in job satisfaction. The basis of the article is a complex literature analysis. The author also considered the research in the context of the level of job satisfaction l in particular types of organisations. The article consists of three parts. In the first section the author defines basic concepts, which are studied in following analysis. The subsequent two parts include an analysis of the level of job satisfaction in the types of categories considered. In the section regarding enterprises that take socially responsible actions special attention was paid to the perception of employees with regard to these actions. The article presents a summary of the important assumptions as a conclusion.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
82--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alderfer, C., 1972, Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings, Free Press, New York.
 • Anderson, C., 1993, Corporate Social Responsibility and Worker Skills: An Examination of Corporate Responses to Work Place Illiteracy, Journal of Business Ethics, vol. 12, no. 4, s. 281-292.
 • Anheier, H.K., 2010, Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy, Routledge, London - New York.
 • Baden, D., Harwood, I., 2013, Terminology Matters: a Critical Exploration of Corporate Social Responsibility Terms, Journal of Business Ethics, vol. 116.
 • Bakker, A.B., 2011, An Evidence-based Model of Work Engagement, Current Directions in Psychological Science, vol. 20, s. 265-269.
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., 2008, Towards a Model of Work Engagement, Career Development International, vol. 13, s. 209-223.
 • Benz, M., 2005, Not for the Profit, but for the Satisfaction? Evidence on Worker Well-being in Non-profit Firms, Kyklos, vol. 58, no. 2, s. 155-176.
 • Borzaga, C., Defourny, J. (eds.), 2001, The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
 • Borzaga, C., Galera, G., Nogales, R. (eds.), 2008, Social Enterprise: a New Model for Poverty Reduction and Employment Generation: an Examination of the Concept and Practice in Europe and the Commonwealth of Independent States, EMES European Research Network and UNDP Regional Centre for Europe and the CIS, Bratislava.
 • Borzaga, C., Tortia, E., 2006, Worker Motivations, Job Satisfaction, and Loyalty in Public and Nonprofit Social Services, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 35, no. 2, s. 225-248.
 • Branco, M., Rodrigues, L., 2006, Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives, Journal of Business Ethics, vol. 69, no. 2, s. 111-132.
 • Brief, A.P., 1998, Attitudes in and around Organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Campbell, J., 2007, Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility, The Academy of Management Review, vol. 32, no. 3, s. 946-967.
 • Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E., 2011, Work Engagement: a Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, Personnel Psychology, vol. 64, s. 89-136.
 • Curry, J.P., Wakefield, D.S., Price, J.L., Mueller, C.W., 1986, On the Causal Ordering of Job Satisfaction and Organizational Commitment, Academy of Management Journal, vol. 29, no. 4, s. 847-858.
 • Defourny, J., Nyssens, M., 2008, Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Development, Social Enterprise Journal, vol. 4, no. 3, s. 202-228.
 • Deshpande, S.P., 1996, The Impact of Ethical Climate Types on Facets of Job Satisfaction: an Empirical Investigation, Journal of Business Ethics, vol. 15, no. 6, s. 655-660.
 • Doeringer, M.F., 2010, Fostering Social Enterprises: a Historical and International Analysis, Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 20, no. 2, s. 291-329.
 • Douthwaite, R., 1996, Short Circuit: Strengthening Local Economies for Security in an Unstable World, Lilliputt Press, Dublin.
 • Edwards, J.R., Rothbard, N.P., 2000, Mechanisms Linking Work and Family: Clarifying the Relationship between Work and Family Constructs, Academy of Management Review, vol. 25, s. 178-199.
 • Farooq, M., Farooq, O., Jasimuddin, S., 2014, Employees Response to Corporate Social Responsibility: Exploring the Role of Employees' Collectivist Orientation, European Management Journal, vol. 32, s. 916-927.
 • Ferguson, K.M., 2012, Merging the Fields of Mental Health and Social Enterprise: Lessons from Abroad and Cumulative Findings from Research with Homeless Youths, Community Mental Health Journal, vol. 48, no. 4, s. 490-502.
 • Filios, V., 1984, Corporate Social Responsibility and Public, Journal of Business Ethics, vol. 3, no. 4, s. 305-314.
 • Fischer, J.A.V., 2008, Competition and Well-being: Does Market Competition Make People Unhappy?, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, no. 697, Stockholm School of Economics.
 • Gagn, M., Deci, E. L., 2005, Self Determination Theory and Work Motivation, Journal of Organizational Behavior, vol. 26, s. 331-362.
 • Ganzach, Y., Fried, I., 2012, The Role of Intelligence in the Formation of Well-being: From Job Rewards to Job Satisfaction, Intelligence, vol. 40, s. 333-342.
 • Gellner, E., 1985, Relativism and the Social Sciences, Cambridge.
 • Gielen, A., Tatsiramos, K., 2012, Quit Behavior and the Role of Job Protection, Labour Economics, vol. 19, s. 624-632.
 • Graen, G.B., Scandura, T.A., 1987, Towards a Psychology of Dyadic Organizing, w: Cummings, L.L., Staw, B. M. (eds.), Research in Organizational Behavior, vol. 9, pp. 175-208. JAI, Greenwich, CT.
 • Grotto, A., Lyness, K., 2009, The Costs of Today's Jobs: Job Characteristics and Organizational Supports as Antecedents of Negative Spillover, Journal of Vocational Behavior, vol. 76, s. 395-405.
 • Grzywacz, J.G., Almeida, D.M., McDonald, D.A., 2002, Work-family Spillover and Daily Reports of Work and Family Stress in the Adult Labor Force, Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, vol. 51, s. 28-36.
 • Hackman, J.R., Oldham, G.R., 1980, Work Redesign, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Henderson, H., 1999, Beyond Globalization: Shaping a Sustainable Global Economy, Kumarian Press, Connecticut.
 • Herzberg, F., 1966, Work and Nature of Man, World, Cleveland.
 • Husted, B., Allen, D., 2006, Corporate Social Responsibility in the Multinational Enterprise: Strategic and Institutional Approaches, Journal of International Business Studies, vol. 37, no. 6, s. 838-849
 • Johanisova, N., Crabtree, T., Frankova, E., 2013, Social Enterprises and Non-market Capitals: a Path to Degrowth?, Journal of Cleaner Production, vol. 38, s. 7-16.
 • Kim, W., Leong, J., Lee, Y., 2005, Effect of Service Orientation on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention of Leaving in a Casual Dining Chain Restaurant, Hospitality Management, vol. 24, s. 171-193.
 • Kim, Y., 2014, Strategic Communication of Corporate Social Responsibility (CSR): Effects of Stated Motives and Corporate Reputation on Stakeholder Responses, Public Relations Review, vol. 40, s. 838-840.
 • Krupa, T., Lagarde, M., Carmichael, K., 2003, Transforming Sheltered Workshops into Affirmative Businesses: an Outcome Evaluation, Psychiatric Rehabilitation Journal, vol. 26, no. 4, s. 359-367.
 • Lambert, S.J., 1990, Processes Linking Work and Family: a Critical Review and Research Agenda, Human Relations, vol. 43, s. 239-257.
 • Landsberg, B.E., 2004, The Nonprofit Paradox: For-profit Business Models in the Third Sector, The International Journal of Non-For-Profit Law, vol. 6, no. 2.
 • Langer, S., 2000, Data Extract: Benefits, Working Conditions in Nonprofit Sector, Employee Benefit News, vol. 14, no. 9, s. 11-12.
 • Lapierre, L., Hackett, R., 2007, Trait Conscientiousness, Leader-member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviour: a Test of an Integrative Model, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 80, no. 3, s. 539-554.
 • Lee, Y., Kim, Y., Lee, K., Li, D., 2012, The Impact of CSR on Relationship Quality and Relationship Outcomes: a Perspective of Service Employees, International Journal of Hospitality Management, vol. 31, s. 745-756.
 • Llorente, R., Macias, E., 2005, Job Satisfaction as an Indicator of the Quality of Work, The Journal of Socio-Economics, vol. 34, s. 656-673.
 • Locke, E.A., 1976, The Nature and Causes of Job Satisfaction, w: Dunnette, M.D. (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago, Illinois, s. 1297-1349.
 • Lynn, D.B., 2003, Symposium: Human Resource Management in Nonprofit Organizations, Review of Public Personnel Administration, vol. 23, no. 2, s. 91-96.
 • Macey, W.H., Schneider, B., 2008, Engaged in Engagement: We Are Delighted We Did It, Industrial and Organizational Psychology, vol. 1, s. 76-83.
 • Masterson, S.S., Lewis, K., Goldman, B.M., Taylor, M.S., 2000, Integrating Justice and Social Exchange: the Differing Effects of Fair Procedures and Treatment on Work Relationships, Academy of Management Journal, vol. 43, no. 4, s. 738-748.
 • Meyer, J.P., Allen, N., 1988, Links between Work Experiences and Organizational Commitment during the First Year of Employment: a Longitudinal Analysis, Journal of Occupational Psychology, vol. 61, no. 3, s. 195-210.
 • Meyer, M., Ohana, M., 2009, Do Perception of Organisational Justice Foster Organizational Citizenship Behaviours in Social Enterprises?, International Journal of Economics and Business Research, vol. 1, no. 4, s. 400-408.
 • Northouse, P., 2007, Leadership: Theory and Practice, Sage, London.
 • Nyssens, M., 2006, Social Enterprise at the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society, Routledge, London - New York.
 • O'Riordan, L., Fairbrass, J., 2008, Corporate Social Responsibility (CSR): Models and Theories in Stakeholder Dialogue, Journal of Business Ethics, vol. 83, no. 4, s. 745-758.
 • Odom, R.Y., Boy, W.R., Dunn, M.G., 1990, Organizational Culture, Commitment, Satisfaction and Cohesion, Public Productivity and Management Review, vol. 14, no. 2, s. 157-168.
 • Ohana, M., Meyer, M., 2010, Should I Stay or Should I go Now? Investigating the Intention to Quit of the Permanent Staff in Social Enterprises, European Management Journal, vol. 28, s. 441-454.
 • Phelps, E., Zoega, G., 2013, Corporatism and Job Satisfaction, Journal of Comparative Economics, vol. 41, s. 35-47.
 • Rose-Ackerman, S., 1996, Altruism, Nonprofits and Economic Theory, Journal of Economic Literature, vol. 34, no. 2, s. 701-728.
 • Roy, M., Donaldson, C., Baker, R., Kerr, S., 2014, The Potential of Social Enterprise to Enhance Health and Well-being: a Model and Systematic Review, Social Science & Medicine, vol. 123, s. 182-193.
 • Schepers, C., De Gieter, S., Pepermans, R., Du Bois, C., Caers, R., Jegers, M., 2005, How Are Employees of the Nonprofit Sector Motivated?, Nonprofit Management & Leadership, vol. 16, no. 2, s. 191-208.
 • Theodossiou, I., Vasilieou, E., 2007, Making the Risk of Job Loss a Way of Life: Does It Affect Job Satisfaction?, Research in Economics, vol. 61, s. 71-83.
 • Trevisan, E., 2008, Enforcement of Employment Protection and the Hiring Behavior of Firms. Evidence from a Large Italian Region, DSE Working Paper, no. 25-08.
 • Valentine, S., Fleischman, G., 2008, Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction, Journal of Business Ethics, vol. 77, no. 2, s. 159-172.
 • Vitell, S.J., Davis, D.L., 1990, The Relationship between Ethics and Job Satisfaction: an Empirical Investigation, Journal of Business Ethics, vol. 9, no. 6, s. 489-494.
 • Warr, P., Inceoglu, I., 2012, Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations with Person-job Fit, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 17, s. 129-138.
 • Weisbrod, B., 1998, To Profit or Not To Profit, Cambridge University Press, New York.
 • Wrzesniewski, A., Dutton, J.E., 2001, Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their work, Academy of Management Review, vol. 26, s. 179-201.
 • Young, D.W., 1983, If Not for Profit, for What?, Lexington Books, Lexington, Mass.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.