PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
13 (2015) | nr 1 | 117--134
Tytuł artykułu

Struktura własności w rosyjskich grupach kapitałowych - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Governance in Russian Business Groups - Ownership Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grupy kapitałowe odgrywają w rosyjskiej gospodarce znaczącą rolę, są również bardzo interesującym przedmiotem badań w kontekście badań nadzoru korporacyjnego. Struktura własności jest jednym z kluczowych mechanizmów nadzoru korporacyjnego. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie wyników badań struktury własności w grupie 100 rosyjskich grup kapitałowych. W strukturze własności największych grup kapitałowych w Rosji dominują państwo oraz inne przedsiębiorstwa. Struktura własności wykazuje ponadto bardzo wysoki stopień koncentracji, zarówno na poziomie spółek holdingowych, jak i spółek-córek badanych grup kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Business groups play significant role in Russian economy. They are also very interesting research subject in corporate governance context. The ownership structure is one of the crucial corporate governance mechanisms. The article dis-cusses results of ownership structure research in Russian business groups. The state and other companies are main owners of the greatest business groups in Russia. Ownership structure in business groups is very contentrated, including holding and subsidiary companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Aluchna M. (2008), Współczesne wyzwania grup kapitałowych, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Aluchna M. (2010), Kierunki rozwoju współczesnych grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Аукуционек С., Жуков В. Капелюшников P. (1998), Доминируюшие категории собственников и их влияние на хозяйственное поведение предприямий, "Вопросы экономики", No. 12.
 • Авдашева С. Б. (2007), Российские холдинги новые эмипирические свидетельства, "Вопросы экономики", No. 1.
 • Becht M., Róell A. (1999), Blockholdings in Europe: An International Com-parison, "European Economic Review", Vol. 43, No. 4.
 • Blasi J., Kroumova M., Kruse D. (1997), Kremlin Capitalism. Privatizing the Russian Economy, Cornell University Press, Ithaca, NY.
 • Долгопятова T. (2001), Модэли и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности, "Вопросы экономики", No. 5.
 • Долгопятова T. (2009), Изменение структуры собственности на предприямиях обрабатывающей промышленности, "Вопросы экономики", No. 12.
 • Долгопятова T. Г. (2010), Концентрация собственности в российской промышленности: эволюционные изменения на микроуровне, "Журнал новой экономической ассоциации", No. 8.
 • Earle J. S. (1998), Post-Privatization Ownership Structure and Productivity in Russia Industrial Enterprises, European Corporate Governance Insti-tute, www.ecgi.org/conferences/economic_performance/documents/pap_tab6.pdf.
 • Федеральная служба государственной статистики (2012), Промышленность Росии 2012, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918730234, dostęp dnia 20.02.2014.
 • Grabowiecki J. (2006), Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Guriev S., Rachinsky A. (2004), Ownership concentration in Russian industry, Center for Economic and Financial Research (CEFIR), Moscow, Working Papers, No. 45, October.
 • Guriev S. (2010), Business Groups in Russia, w: The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, New York.
 • Hainz Ch. (2006), Business Groups in Emerging Markets - Financial Con-trol and Sequential Investment, CESifo Working Paper, No. 1763.
 • Институт экономики переходного периода ИЭПП (2004), Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 25), Москва, http://iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-2003-godu-tenden cii-i-perspektivy-vypusk-25.html, dostęp dnia 20.09.2013.
 • Яковлев А. А. (2006), Агенты модэрнизации, Издательский дом Государственного университета Высшэй школы экономики, Москва.
 • Яковлев А. А., Данилов Ю. А. (2007), Российская корпорация на 20-летнем горизонте: структура собственности, роль государства и корпоративное финансирование, "Россуйский журнал менеджмента", Том 5, No. 1.
 • Капелушников Р. (2000), Крупнейшие и доминирующие собственники в российской экономике, "Вопросы экономики", No. 1.
 • Капелушников P, (2001), Собственность и контроль в российской промышленности, "Вопросы экономики", No. 12.
 • Капелушников P, И,, Дёмма Н, В, (2005), Обновление высшего ме-недмента российский промышленных предприятий: свидетельства "Российского экономического барометра", "Российский журнал менеджмента", Т, 3, No. 3.
 • Kedia B., Mukherjee D., Lahiri S. (2006), Indian business groups: evolution and transformation, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 23.
 • Khanna T., Palepu K. (2000), In group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups, "Journal of Finance", Vol. 55.
 • Khanna T., Rivkin J. W. (2001), Estimating the performance effects of business groups in emerging markets, "Strategic Management Journal", Vol. 22, Issue 1.
 • Khanna T., Yafeh Y. (2007), Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?, "Journal of Economic Literature", Vol. 14.
 • Kuznetsov A., Kapelyushnikov R., Dyomina N. (2008), Performance of closely held firms in Russia: evidence from firm-level data, "The European Journal of Finance", Vol. 14, No. 4.
 • La Porta R. F., Lopez de Silanes F., Shleifer A. (1998), Corporate Owner-ship Around the World, NBER, Working Paper Series, Working Paper 6625.
 • Lu Y., Yao J. (2006), Impact ofstate ownership and control mechanisms on the performance of group affiliated companies in China, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 23.
 • Мальгинов Г, (2000), Участие государства в управлении корпоративными структурами России, "Вопросы экономики", No. 9.
 • Morck R. (2004), How to Eliminate Pyramidal Business Groups - The Double Taxation of Inter-Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy, NBER Working Paper Series, Working Paper 10944.
 • Morck R. (red.) (2005), A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to Professional Managers, Chicago University Press, Chicago.
 • Morck R., Nakamura M. (2007), Business Groups and the Big Push: Meiji Japan's Mass Privatization and Subsequent Growth, NBER Working Paper Series, Working Paper 13171.
 • Паппе Я. Ш. (2000), Олигархи. Экономическая хроника 1992-2000, Государственный Университет "Высшая школа экономики", Москва.
 • Паппе Я. Ш. (2002), Российский крупный бизнес как экономический феномен: особенности становления и современного этапа разбития, "Проблемы прогнозирования", No. 1.
 • Паппе Я. Ш., Галухина Я. Ц. (2009), Российский крупный бизнес -первые 15 лет. Экономические хроники 1993-2008, Издательский Дом ГУ-БШЭ, Москва.
 • Радыгин А. (2008), Государственный капитализм и финансовый кризис: факторы взаимодействия, издержки и перспективы, "Экономическая политика" No. 6.
 • Российская корпорация: Внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития (2009), Т. Г. Долгопятова, И. Ивасаки, А. А. Яковлев (ред.), Издательский Дом Государственного университета Высшэй школы экономики, Москва.
 • Российская промышленность: институциональное развитие (2002), под рэд. Т. Г. Долгопятовой, Государственный Университет "Высшая Школа Экономики", Москва.
 • Shumilov A. (2008), Performance of business groups: Evidence from post--crisis Russia, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, Helsinki, Discussion Papers, No. 24.
 • Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • SPARK, Professional Market and Companies Analysis System, profile wybranych rosyjskich spółek, http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx, dostęp dnia 16.12.2014-17.03.2015.
 • Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zattoni A. (1999), The Structure of Corporate Groups: the Italian case, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 7, Issue 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.