PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 7 | 116--128
Tytuł artykułu

Dostarczenie dóbr publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki

Warianty tytułu
Provision of Public Goods by Social Enterprises - an Outline of the Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolę przedsiębiorstw społecznych w gospodarce można określić wielowymiarowo. Po pierwsze, postrzegane są jako główne podmioty działające wszędzie tam, gdzie zawodzi rynek, a także państwo. Po drugie, działają jako partner dla sektora publicznego, zmniejszając jego zawodność w dostarczaniu dóbr publicznych. Role te nawzajem uzupełniają się, tworząc nową jakość w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Celem artykułu jest wskazanie roli przedsiębiorstw społecznych na rynku dóbr publicznych, akcentując ich istotne znaczenie w niwelowaniu zawodności rynku i państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Na podstawie literatury przedmiotu podjęto próbę zebrania i uporządkowania wyzwań ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych stawianych przed trzecim sektorem. Przeprowadzona analiza opisowa pozwoliła na identyfikację szerokiego spektrum problemów dotyczących ważkich zagadnień związanych ze współpracą między przedsiębiorstwami społecznymi, sektorem publicznym i prywatnym; z udoskonaleniem systemu prawnego regulującego działanie przedsiębiorstw społecznych; wzmocnieniem ich mechanizmów organizacyjnych oraz zwiększeniem zainteresowania ze strony władz politycznych. Podjęcie działań niwelujących powyższe problemy pozwoli na efektywne zaspokojenie różnorodnych potrzeb w zakresie konsumpcji dóbr publicznych; zwiększenie i dywersyfikację źródeł finansowania dóbr publicznych; zmniejszenie kosztów i poprawę wydajności oraz poziomu dystrybucji dóbr publicznych, a także skoncentrowanie na interesach słabszych grup społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The role of social enterprises in the economy can be defined as multidimensional. Firstly, they are considered as the key subject wherever market failure, as well as the failure of the government occurs. Secondly, they act as a partner for the public sector by reducing its reliance on such enterprises in providing public goods. These roles complement each other to form a new means of meeting social needs. It is hard to imagine a modern society without public goods, which include not only infrastructure but also education and healthcare. However, the efficient and effective provision of social enterprises must meet the basic conditions which, as shown by the analysis carried out in the article, are still not fully taken into account in Poland. The literature reviewed indicates the key challenges which include: clarifying the cooperation framework (competences, responsibilities) between social enterprises , the public sector and beneficiaries; improvements to the legal system governing the operation of social enterprises; strengthening their organizational mechanisms and increasing interest from political authorities. These activities will allow the various needs of the consumption of public goods; increasing and diversifying of sources of financing public goods to be satisfied; reduce costs and improve productivity and the level of distribution of public goods, as well as a focus on the interests of vulnerable groups.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
116--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Blaug, M., 2000, Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buttler, D., 2009, Ekonomia sektora non-profit. Krytyka i reinterpretacja wybranych aspektów teoretycznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4.
 • Changyong, Z., 2013, The Effect and Development Direction Studies about Chinese Non-Governmental Organization Participate in the Social Security, International Journal of Business and Social Science, vol. 4, no. 16.
 • Chludziński, M., Gluziński, A., 2008, Źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej, w: Leś, E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne - wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cibor, K., 2014, Usługi społeczne w interesie ogólnym i użyteczności publicznej, w: Cibor, K. (red.), Nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, FISE, Warszawa.
 • Defourny, J., 2005, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, Rynek Pracy, nr 1.
 • Golinowska, S., Kocot, E., 2013, Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Gidron, B., Kramer, R., Salamon, L. (eds.), 1992, Government and the Third Sector: Emerging Relationships in Welfare States, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Grewiński, M., 2013, Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, nr 3.
 • GUS, 2014, Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa.
 • Hansmann, H., 1980, The Role of Nonprofit Enterprise, The Yale Law Journal, no. 89.
 • Hausner, J., Laurisz, N., Mazur, S., 2007, Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, w: Hausner, J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
 • Hausner, J., 2008, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • Hausner, J., 2012, Ekonomia społeczna a państwo, w: Frączek, M., Hausner, J., Mazur, S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, MSAP.
 • Jakubowski, R.M., Kuśmierczyk, P., 2007, Wytwarzanie dóbr publicznych a problem "jazdy na gapę", w: Polszakiewicz, B., Boehlke, J. (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. I, Ekonomia i prawo, t. III, Toruń.
 • Kargol-Wasiluk, A., 2008, Teoria dóbr publicznych, a paradygmat ekonomii sektora publicznego, Zarządzanie Publiczne, nr 3(5).
 • Krzyżanowska, M., 2000, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Lasocki, Z., 1994, Kilka słów o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Fundusz - Współpracy, Warszawa.
 • Lowry, R.C., 1995, Nonprofit Organizations and Public Policy, Policy Studies Review, Spring/Summer, no. 14.
 • Owsiak, S., 2001, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pearce, J, 2003, Social Enterprise in Anytown, Calouste Gunbelkian Foundation, London.
 • Rutkowska, E., 2013, Dobra publiczne we współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Salamon, L., Anheier, H., 1998, Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationality, Voluntas, no. 3.
 • Samuelson, P., Nordhaus, W., 1998, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schmitz, P.W., 2014, Optimal Ownership of Public Goods Reconsidered, Economics Letters, no. 125.
 • Wilkin, J., 2005, Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Weisbrod, B.A, 1978, The Voluntary Nonprofit Sector: an Economic Analysis, Lexington Books.
 • Weisbrod, B.A, 1988, The Nonprofit Economy, Harvard University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.