PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 7 | 129--148
Tytuł artykułu

Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku

Warianty tytułu
Social Economy and Gender Equality on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problematykę działań podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. W toku przeprowadzonej analizy przedstawiono teoretyczne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a następnie wskazano na społeczne oraz ekonomiczne wymiary oddziaływania ekonomii społecznej na nierówność płci. W celu odpowiedniego umiejscowienia zagadnienia w rzeczywistości gospodarczej, zaprezentowano podstawowe dane statystyczno-ekonomiczne dotyczące aktywności zawodowej ludności według płci w latach 1993-2013 pochodzące z polskiego rynku pracy. W dalszej części, skoncentrowano się na projektach realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej uwzględniających zagadnienia m.in.: work-life balance, flexicurity. Dokonano identyfikacji innowacyjnych działań międzysektorowych mających na celu eliminowanie barier w aktywności ekonomicznej kobiet. W rozważaniach przyjęto perspektywę płci jako determinantę projektów realizowanych przez ekonomię społeczną. Wskazano na zakres oddziaływania niniejszych projektów, scharakteryzowano ich prawidłowości, oraz potencjalne bariery. Rekomendowano obszary nierówności płci, które mogą stanowić wyzwanie dla podejmowanych przez ekonomię społeczną inicjatyw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of actions towards the establishment of equal opportunities for women and men on the Polish labour market undertaken by social economy organizations. The analysis shows the theoretical aspects of social economy entities. Then it focuses on the social and economic dimensions of the social economy's impact on gender inequality. In order to provide an economic background the paper presents the basic statistical data on the economic activity of the population by sex in the years 1993-2013 on the Polish labour market. Next, the article focuses on projects run by social economy, that take issues, e.g. work-life balance, flexicurity, into consideration. The article identifies innovative cross-sectoral actions aimed at eliminating barriers for women's economic activity. The gender perspective is adopted as a determinant for projects implemented by the social economy. Their main features, range of impact and potential barriers are illustrated in the essay. Furthermore the article recommends areas of gender inequality that can be a challenge to initiatives undertaken by the social economy.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrejczuk, M., 2012, Karta różnorodności. Korzyści z zarządzania różnorodnością. Karta różnorodności w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Andruszkiewicz, I., 2008, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Sadowska-Snarska, C. (red.), Równowaga. Praca - życie - rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 212-220.
 • Boni, M., 2007, Konteksty ekonomii społecznej, w: Staręga-Pasek, J. (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Wydawnictwo Rozwoju Służb Specjalnych, Warszawa, s. 47-64.
 • Branka, M., Dunaj, M., 2010, Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek, w: Borowska, M., Branka, M. (red.), Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, s. 9-24.
 • Branka, M., Rawłuszko, M., Siekiera, A., 2009, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasadarownociszans.pdf [dostęp: 3.12.2014].
 • Chołuj, B., (red.), 2007, Polityka równości płci Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, http://www.feminoteka.pl/downloads/polityka_rownosci_plci_polska2007.pdf [dostęp: styczeń 2015].
 • Czerwińska, E., 1995, Rynek pracy w Polsce, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_95/r-68.pdf [dostęp: 3.12.2014].
 • Frączek, M., Laurisz, N., 2012, Ekonomia społeczna a rynek pracy, w: Frączek, M., Hausner, J., Mazur, S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 157-176.
 • Golinowska, S., 2004, Praca z perspektywy płci, w: Golinowska, S. (red.), W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, s. 169-191.
 • Gromkowska-Melosik, A., 2008, Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja, w: Gromkowska-Melosik, A., Gmerek, T., Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 9-20.
 • GUS, 2004, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2003, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 2010, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 2012, Kobiety i mężczyźni na polskim rynku pracy 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS, 2013a, Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności - IV kwartał 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_4kw_2012.pdf [dostęp: 3.12.2014].
 • GUS, 2013b, Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy - IV kwartał 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwartalna_inf_o_rynku_pracy_4kw_2013.pdf [dostęp: 3.12.2014].
 • GUS, 2014, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Janicka, I., 2010, Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Mamy aktywne Mamy", Fundacja Aktywności Lokalnej, Poznań.
 • Janicka, I., 2014, Informacja o projekcie "Mam dziecko - pracuję", Fundacja Aktywności Lokalnej, Poznań.
 • Janicka, I., Lisiecka M., Urbaniak M., 2014, Informacja o projekcie "Mam dziecko - pracuje", Fundacja Aktywności Lokalnej, Poznań.
 • Jarmołowicz, W., Kalinowska, B., 2008, Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy w: Jarmołowicz, W. (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 149-171.
 • Kalinowska-Nawrotek, B., 2004, Nierówności płci na rynku pracy, w: Wożniak, M.G. (red.), 2004, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 343-357.
 • Kalinowska-Sufinowicz, B., 2012, Raport podsumowujący projekt FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kida, J., 2010, Sytuacja psychospołeczna grup marginalizowanych a zadania ekonomii społecznej, w: Głąbicka, K. (red.), 2010, Ekonomia społeczna, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa, s. 43-47.
 • Kussy, A., 2015, Spółdzielnie dziecięcych uśmiechów, w: Jak robić biznes społeczny? Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej, Wydawnictwo Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Warszawa, nr 08/15.
 • Kwiatkowski, J., 2008, Wprowadzenie do dyskusji, w: Kwiatkowski, J., Okraszewska, A. (red.), Ekonomia społeczna: moda czy remedium?, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, s. 7-20.
 • Lisowska, E., 2007, Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Lisowska, E., Sznajder, A., 2013, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa.
 • Mandal, E., 2007, Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa, w: Mandal, E. (red.), W kręgu gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 79-89.
 • Musiał-Karg, M., 2010, Kobiety na rynku pracy - wybrane zagadnienia, w: Knochenmuss, K. (red), Mentoring dla kobiet. Szeroka droga do kariery. Projekt dla województwa lubuskiego, Wydawnictwo Sonar, Słubice, s. 7-17.
 • Wygnański, K., 2009, O ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.