PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 8 | 7--29
Tytuł artykułu

Bliskość geograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego w podregionach wielkich miast polskich

Warianty tytułu
Geographical Proximity as a Factor of Growth in Sub-Regions of Big Cities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wyjaśnia się wpływ bliskości geograficznej podmiotów gospodarczych wraz z uwzględnieniem ich struktury funkcjonalnej oraz wpływ nasycenia wartością brutto środków trwałych i nakładów inwestycyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego. Wyjaśniono, że bliskość geograficzna zapewnia możliwości wykorzystywania tradycyjnych korzyści aglomeracji oraz ułatwia przepływy wiedzy i wdrażanie innowacji. Postawiono sześć hipotez. Ich weryfikacja została przeprowadzona na podstawie analizy korelacji i analizy regresji. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy potwierdzają, że bliskość geograficzna ważona nasyceniem wybranych czynników w stosunku do liczby mieszkańców stale pozostaje istotnym czynnikiem tworzenia wartości dodanej wielkiego miasta. Podregiony wielkich miast utrzymują wyraźną i rosnącą przewagę konkurencyjną nad obszarami peryferyjnymi kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article explains the impact of the geographical proximity of enterprises with regard to their functional structure and the influence of the saturation of the gross value of fixed assets and investment in the spatial differentiation of economic growth. It illustrates that geographical proximity provides the possibility of using the traditional benefits of agglomeration and facilitates the flow of knowledge and implementation of innovation. The verification of the six hypotheses was carried out on the basis of a correlation and regression analysis. The main conclusions of the analysis confirm that geographical proximity weighted saturation of selected factors in relation to the number of inhabitants is always a significant factor in creation of the added value of the big city. Big cities in sub-regions maintain a clear and growing competitive advantage over peripheral areas of the country.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
7--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Boschma, R.A., 2005, Proximity and Innovation: A Critical Assessment, Regional Studies, vol. 39, no. 1, s. 61-74.
 • Churski, P., 2014. Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju, w: Churski, P. (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 25, s. 13-27.
 • Domański, R., 2008, Teoretyczne podstawy ewolucyjnych modeli aglomeracji miejskich, w:. Marszał, T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, t. 120, Warszawa, s. 47-73.
 • Gaczek, W.M., 2004, Zmiany innowacyjności gospodarki wybranych metropolii w Polsce, w: Szołek, K., Zakrzewska-Półtorak, A. (red.), Obszary metropolitalne, a rozwój regionalny i lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 15-30.
 • Gaczek, W.M., 2010, Miasta jako bieguny rozwoju w polskiej przestrzeni - polaryzacja czy konwergencja, w: Prace z gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 161, Poznań, s. 88-110.
 • Gaczek, W.M, 2013, Znaczenie bliskości dla przepływów wiedzy, procesów uczenia się i innowacji, w: Gaczek, W.M. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 51-66.
 • Gaczek, W.M., Komorowski, J., 2006, Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie, w: Słodczyk, J., Szafranek, E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 47-70.
 • Jewtuchowicz, A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karlsson, Ch., 1999, Spatial Industrial Dynamics in Sweden: Urban Growth Industries, Growth and Change, vol. 30, s. 184-212
 • Nowakowska, A. (red.), 2013, Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Renski, H., 2011, External Economies of Localization, Urbanization and Industrial Diversity and New Firm Survival, Papers in Regional Science, vol. 90, no. 3, s. 473-502
 • Wojnicka, E., 2009, Metropolie jako bieguny wzrostu, w: Makieła, Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Warszawa, s. 30-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.