PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 117 Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne | 508--517
Tytuł artykułu

Elektroniczne rejestry publiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Electronic Records
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawne świadczenie usług wymaga szybkiego dostępu do aktualnych danych. Działalność wielu firm i instytucji (szczególnie tych o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym) wymaga dostępu do rozproszonych zbiorów danych w celu szybkiego pobrania niezbędnych danych. Ułatwieniem dla tych czynności są centralne repozytoria danych umożliwiające użytkownikom autoryzowany dostęp. Tworzenie od wielu lat przez różne podmioty, w sposób niekontrolowany i nieplanowany centralnie, autonomicznych baz danych i systemów informatycznych spowodowało powstanie zbiorów często niespójnych, niekompletnych i nieaktualnych, z niepewnymi lub błędnymi danymi. Brak ustalonych standardów utrudnia analizę danych, ich wymianę między rejestrami oraz integrację systemów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z publicznymi cyfrowymi rejestrami danych będącymi podstawą sprawnego wykonywania usług nie tylko tych realizowanych drogą elektroniczną. (abstrakt autora)
EN
Efficient service requires fast access to up-to-date data. The activities of many companies and institutions (especially those of a national or international character) require access to distributed databases to quickly collect the necessary data. Helpful for these activities are central data repositories allowing users authorized access. For a number of years, the creation of autonomous databases and information systems by different entities in an uncontrolled manner and without central planning has given rise to collections that are often inconsistent, incomplete and outdated, with uncertain or incorrect data. The lack of established standards makes it difficult to analyze the data, exchange them between registers and integrate systems. The article presents the issues related to public digital data records underlying the efficient provision of services, not limited to those carried out electronically. (author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Architektura Korporacyjna Państwa. Dokumenty (2014), mac.gov.pl/projekty.
 • CRIP, mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/opis-projektu (2015).
 • Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z PO PC (2014), MAC.
 • Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (2013), www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4308.
 • info.pkw.gov.pl/rejestr-wyborcow-samorzad/rejestr-wyborcow.html (2014).
 • Internetowy System Aktów Prawnych. Księgi wieczyste i hipoteka (2015), isap.sejm.gov.pl.
 • mac.gov.pl/projekty/danepublicznegovpl-crip/dokumenty (2014).
 • mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/rejestracja-podatnikow (2015).
 • msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centralne-rejestry-pan (2015).
 • obywatel.gov.pl/zmiany-prawa-urzednik (2015).
 • Portal informacyjny REGON (2015), stat.gov.pl/regon.
 • Rozporządzenie MAC z 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP, DzU 2014, poz. 491.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, DzU 2013, poz. 1407.
 • Rozporządzenie RM z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, DzU 2005/205.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, DzU 2014, poz. 361.
 • samorzad.pap.pl/depesze/polecane_artykuly.energetyka/136625/Rejestry-inaczej--Obowiazkowe-zmiany-w-czynnosciach-po-zmianie-systemu (2014).
 • samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136626/Nowe-przepisy--Przeglad-prawa-w-zwiazku-z-Systemem-Rejestrow-Panstwowych-od-2015-r- (2014).
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 1997/98, poz. 602.
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 1997/121.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565.
 • Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, DzU 2010 nr 217, poz. 1427.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 • Zahorska J. (2014), Oszustów przybywa. Prokuratura i sądy nie widzą problemu, 02.12.2014, biznes.onet.pl.
 • Źródło - bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, MSW, 27.03.2014, msw.gov.pl/pl/aktualnosci.
 • Żółciak T. (2014a), CEPiK: "Historia pojazdu" z błędami. Będą problemy ze sprzedażą samochodów, prawo.gazetaprawna.pl.
 • Żółciak T. (2014b), ŹRÓDŁO kłopotów, czyli nowy e-system dla samorządów, serwisy.gazetaprawna.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.