PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 88 | 267--292
Tytuł artykułu

Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008

Warianty tytułu
Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano ścieżki wzrostu PKB per capita 189 regionów NUTS2 krajów UE w latach 1995-2008. W szczególności analiza miała na celu zweryfikowanie hipotezy o występowaniu zjawiska realnej konwergencji poziomów rozwoju gospodarczego tych regionów. W badaniu uwzględniono dwa rodzaje konwergencji, tj. konwergencję typu beta oraz sigma.(fragment tekstu)
EN
The article presents the results of statistical calculations of σ and β real convergence among the EU regions in 1995-2008 period. The calculation was conducted on the basis of GDP per capita data for 189 NUTS2 regions of the EU area, which were obtained from the OECD and Eurostat data bases. The main aim of the paper was to verify the research hypothesis of the convergence in level of product per inhabitant among the EU regions and among the selected groups of regions. The σ-convergence analysis used the indicators of spatial differences of the GDP per capita, such as: maximum, minimum, maximum and minimum ratio, coefficients of variations based on interquartile range (VQ) and standard deviation (VS). The calculated values of coefficients of variations provide evidence for spatial heterogeneity of the cross-regional GDP per capita and their changes in analyzed period - for σ-convergence or σ-divergence. The β-convergence analysis was about the estimation of parameters of the Barro-type convergence equation and its modification of this equation by introduction of time variable. Moreover, to include the spatial heterogeneity of analyzed variables the equations extended by employing the fixed effects procedure. The parameters of convergence equations was calculated according to two methods, such as: OLS and GMM. (original abstract)
Rocznik
Tom
88
Strony
267--292
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Armstrong H.W., Convergence among regions of the European Union, 1950-1990, Papers in Regional Science 1995/74, s. 143-152.
 • Barrell R., Velde D.W., Catching-up of East German Labour Productivity in the 1990s, German Economic Review 2000/1, s. 271-297.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2004.
 • Braga V., Regional Growth and Local Convergence, Evidence for Portugal, European Regional Science Conference Paper 2003.
 • Canova F., Marcet A., The poor stay poor: non-convergence across countries and regions, CEPR Discussion Papers 1995/1295.
 • Carluer F., Gaulier G., The impact of convergence in the industrial mix on regional comparative growth: Empirical evidence from the French case, Annals of Regional Studies 2005/39, s. 89-105.
 • Ciołek D., Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych. Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wyd. UMK Toruń 2003.
 • Csaba L., Przyszłość transformacji (i jej badań), [w:] G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wyd. Akad. i Profesj. Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 141-156.
 • Cuadraro-Roura J.R., Regional convergence in the European Union: from hypothesis to actual trends, Annals of Regional Science 2001/35/3, s. 333-356.
 • Cuadrado-Roura J.R., Mancha T., Garrido-Yserte R., Regional dynamics in the European Union: Winners and losers, [w:] J.R. Cuadrado-Roura, M. Parallada (eds), Regional convergence in the European Union, Facts, Prospects and policies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2010, s. 23-54.
 • Di Liberto A., Mura R., Pigliaru F., How To Measure The Unobservable: A Panel Technique For Analysis of TFP Convergence, Centro Richerche Economiche Nord Sud working paper, Universita do Cagliari 2004/05.
 • Di Liberto A., Symons J., Some Econometric Issues in Convergence Regressions, The Manchester School 2003/71, s. 293-307.
 • Domar E., Expansion and employment, American Economic Review 1947/37/1, s. 343-355.
 • Fingleton F., Estimates of time to economic convergence: an analysis of regions of the European Union, International Regional Science Review 1999/22/1, s. 5-34.
 • Fisher M.M., Strumper P., Income distribution dynamics and cross-region convergence in Europe, Spatial filtering and novel stochastic kernel representations, Journal of Geographical Systems 2008/10, s. 109-139.
 • Funke M., Strulik H., Growth and convergence in a Two-Region Model of Unified Germany, German Economic Review, vol. 1, 2000, s. 363-384.
 • Funke M., Strulik H., Regional Growth in West Germany: Convergence or Divergence?, Economic Modelling 1999/16, s. 489-502.
 • Gajewski P., Konwergencja regionalna w Polsce, [pr. dokt. napisana w Katedrze Makroekonomii UŁ pod kierunkiem T. Tokarskiego], Łódź 2007.
 • Gajewski P., Tokarski T., Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, Stud. Ekon. INE PAN, 2004/1-2 (XL-XLI).
 • Gramic B., Convergence in per-capita GDP across European regions, Economic and Business Review 2006/8/2, s. 185-208.
 • Harrod R.F., An essay in dynamic theory, The Economic Journal 1939/49, s, 14-33.
 • Havrylyshyn O., Growth recovery in CIS countries: the minimum threshold of reform, Comparative Economic Studies 2008/50/1, s. 53-78.
 • Havrylyshyn O., Recovery and Growth in Transition: A Decade of Evidence, IMF Staff Papers 2001/48, Special Issue: Transition Economies: How Much Progress?
 • Hofer H., Worgotter A., Regional Per Capita Income Convergence in Austria, Regional Studies 1997/31/1, s. 1-12.
 • Islam N., What have we learned from the convergence debate?, Journal of Economic Surveys 2003/17/3, s. 309-362.
 • Jabłoński Ł., Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, Gosp. Nar. 2008/5-6, s. 25-46.
 • Jabłoński Ł., Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007, Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Krakowie 2011/867, s. 31-48.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.
 • Kangasharju A., Relative economic performance in Finland: regional convergence, 1934-1993, Regional Studies 1999/33/3, s. 207-217.
 • Kliber P., Ekonometryczna analiza konwergencji regionów metodami panelowymi, Stud. Reg. i Lok. 2007/1, s. 74-87.
 • Kliber P., Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski, [w:] E. Panek (red.), Wzrost gospodarczy, Teoria, Rzeczywistość, Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Poznaniu 2011/ 176, s. 241-456.
 • Lucas R.E., On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics 1988/22.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., Konwergencja regionalna, Wyd. Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Pr. Habil., nr 10, Wyd. Akad. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Malaga K., Kliber P., Konwergencja a nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wyd. Akad. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A contribution to the economic growth, Quarterly Journal of Economics 1992/7/2, s. 407-437.
 • Marelli E., Specialisatioan and convergence of European regions, The European Journal of Compartive Economics 2007/4/2, s. 149-178.
 • Mauro L., Podrecca E., The case of Italian regions: convergence or dualism, Economic Notes 1994/23, s. 447-472. McGuinness S., Sheedan M., Regional convergence in the UK, 1970-1995, Applied Economics Letters 1999/5/10, s. 653-658.
 • Meliciani V., Peracchi F., Convergence in per capita GDP across European regions: a reappraisal, Empirical Economics 2006/31, s. 549-568.
 • Misiak T., Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, Wiad. Stat 2008/7.
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T., Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Niebuhr A., Convergence and the Effects of Spatial Interaction, Jahrbuch für Regionalwissenschaft 2001/21, s. 113-133.
 • Nonneman W., Vanhoudt P., A further augmentation of the Solow model and the empirics of economic growth for the OECD countries, Quarterly Journal of Economics, August, 1996.
 • Panizza U., Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data, Journal of Economic Growth 2002/7/1.
 • Pittau M.G., Zelli R., Empirical evidence of income dynamics across EU regions, Journal of Applied Economics 2006/21, s. 605-628.
 • Popov V., Shock therapy versus gradualism: The end of the debate (explaining the magnitude of the transformation recession), Comparative Economic Studies 2000/42/1, s. 1-57.
 • Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, Gosp. Nar. 2004/3, s. 27-44.
 • Próchniak M., Rapacki R., Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990-2005, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa 2009, s. 146-170.
 • Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań, Bank i Kred. 2012/43(2), s. 25-58.
 • Romer P., Endogenous technological change, Journal of Political Economy 1990/98, s. 71-102.
 • Romer P., Increasing returns and long run growth, Journal of Political Economy 1986/94, s. 1002-1037.
 • Sassi M., Convergence across the EU regions: Economic composition and structural transformation, International Advances in Economic Research 2011/17, s. 101-115.
 • Sassi M., OLS and GWR approaches to agricultural convergence in the EU-15, International Advances in Economic Research 2010/16/1, s. 96-108.
 • Siriopoulos C., Asteriou D., Testing for convergence across the Greek regions, Regional Studies 1998/32/6, s. 537-546.
 • Solow R.M., Contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics 1956/70/1.
 • Swan T.W., Economic growth and capital accumulation, Economic Record 1956/32/63, s. 334-361.
 • Terrasi M., Convergence and divergence across Italian regions, Annals of Regional Science 1999/33, s. 491-510.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
 • Tsionas E.G., Another Look At Regional Convergence In Greece, Regional Studies 2002/36/6.
 • Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, Gosp. Nar. 2007/5-6, s. 1-23.
 • Wójcik P., Analiza konwergencji regionów Polski z wykorzystaniem procesów Markowa, [w:]K. Stefan, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Ujęcie teoretyczne i empiryczne, materiały z konferencji, Kat. Ekon. UŁ, Łódź 2005.
 • Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Stud. Reg. i Lok. 2008/2(32), s. 41-60.
 • Wójcik P., Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, Gosp. Nar. 2004/11-12, s. 69-86.
 • Wójcik P., Wzorce konwergencji w polskich podregionach, w: S. Krajewski, P. Kaczorowski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kat Ekon. UŁ, Łódź 2006.
 • Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • OECD statistics portal, http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.