PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 16--23
Tytuł artykułu

Identyfikacja regionalna i branżowa oraz poziom zaangażowania jako determinanty sukcesu inicjatywy klastrowej Interizon

Warianty tytułu
Regional Identification, Industry Sector Identification and Level of Involvement as Determinants of Success of the Cluster Initiative Interizon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza trzech wybranych składowych tożsamości grupowej w inicjatywie klastrowej Interizon: identyfikacji regionalnej, identyfikacji branżowej oraz zaangażowania w sprawy inicjatywy, a także ocena ich wpływu na dotychczasowe sukcesy inicjatywy. Autorki opierały się na wynikach badań zrealizowanych w 2014 roku wśród członków inicjatywy Interizon. Badania przeprowadzone były dwufazowo, w oparciu o obserwacje bezpośrednie w ramach procesu rozwoju strategii inicjatywy, wywiady z członkami Interizon oraz dokumenty wypracowane w toku działalności inicjatywy (pierwsza faza badań) oraz technikę wywiadu kwestionariuszowego wystandaryzowanego (druga faza badań). Badania w drugiej fazie objęły 24 firmy członkowskie. Uzyskane wyniki świadczą o dość silnej identyfikacji regionalnej w Interizon. Rozwój inicjatywy jest silnie zdeterminowany przez uwarunkowania regionalne, a największym spoiwem i zarazem kołem zamachowym inicjatywy jest Politechnika Gdańska - główny pomysłodawca i inicjator działań. Członkowie Interizon identyfikują się również z szeroko rozumianą branżą ICT i chętnie podejmują współpracę w obrębie branży, zaś inicjatywa - jako platforma skupiająca podmioty reprezentujące tenże sektor gospodarki - ma ułatwiać nawiązywanie takich kontaktów. Aspiracje dotyczące uczynienia z inicjatywy dużej, otwartej organizacji o zasięgu ponadregionalnym może osłabić identyfikację regionalną i branżową w inicjatywie, a wraz z tym osłabić poczucie przynależności do tego samego miejsca w przestrzeni geograficznej oraz poczucie jedności i wspólnoty. Może to grozić coraz mniejszym zaangażowaniem członków w działania podejmowane na poziomie inicjatywy, a w dłuższej perspektywie rozpadem całej grupy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show three selected components of the group identity in the cluster initiative Interizon: regional identification, industry sector identification and commitment to the initiative, and to assess their impact on the success of the initiative. The authors discuss the results of a study carried out in 2014 among members of the Interizon. The study was conducted in two phases. The first phase of the study was based on: direct observation of the strategy development process within the initiative, interviews with members of the Interizon and documents generated in the course of the activity of initiative. The second stage of the study was based on standardized questionnaire technique. This phase of the study covered 24 cluster initiative member companies. The results suggest a rather strong regional identification in the Interizon. The development of the initiative is strongly determined by regional conditions, and the strongest uniting force of the initiative is the Gdansk University of Technology, which is the main initiator of the Interizon. Cluster initiative members identify themselves with the wider ICT sector and are willing to take up cooperation within the industry. The initiative, as a platform for bringing actors from the same sector together, is intended to facilitate the establishment of such contacts. Aspirations for the initiative becoming a large, open supra-regional organization may weaken regional and industry sector identification within the initiative, and furthermore weaken the sense of geographical location, unity and community. This could result in the member being less involved in action at the initiative level, and, in the longer term, the collapse of the entire group. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] BALMER J.M.T., Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing - Seeing Through the Fog, "European Journal of Marketing" 2001, Vol. 35, No. 3.
 • [2] BALMER J.M.T., SOENEN G.B., The Acid Test of Corporate Identity Management™, "Journal of Marketing Management" 1999, Vol. 15, No. 1-3.
 • [3] BALMER, J.M.T., Corporate Identity and Advent of Corporate Marketing, "Journal of Marketing Management" 1998, Vol. 14, No. 8.
 • [4] Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • [5] Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, HOŁUB-IWAN J. (red.), PARP, Warszawa 2012.
 • [6] CHAJET C., SHACHTMAN T., Image by Design, 2nd ed., McGraw-Hill, New York 1998.
 • [7] ENRIGHT M.J., Regional Clusters: What we Know and What we Should Know, [in:] BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. (eds.), Innovation Clusters and Interregional Competition, Springer, Berlin-Heidelberg 2003.
 • [8] KOSZAREK M., Strategia rozwoju Klastra Interizon, BSR Expertise, Gdańsk 2013.
 • [9] LIS A., Lis A., Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje, "Studia Regionalne i Lokalne" 2013, Vol. 1, No. 51.
 • [10] LIS A.M., LIS A., The Factors Affecting Group Identity of Cluster Structures, Unpublished Working Paper, 2015.
 • [11] LIS A.M., LIS A., Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Difin, Warszawa 2014.
 • [12] MARSHALL A., Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa 1925 (polski przekład publikacji z roku 1890).
 • [13] MARTIN R., SUNLEY P., Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea? "Journal of Economic Geography" 2003, Vol. 3, No. 1.
 • [14] MELEWAR T.C., KARAOSMANOGLU E., Seven Dimensions of Corporate Identity: A Categorisation from the Practitioners' Perspectives, "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, No. 7.
 • [15] PLAWGO B., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014, Raport z badania, PARP, Warszawa 2014.
 • [16] PORTER M.E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1980.
 • [17] PORTER M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in the Global Economy, "Economic Development Quarterly" 2000, Vol. 14, No. 1.
 • [18] PORTER M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 • [19] PORTER M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [20] ROSENFELD S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1.
 • [21] SÖLVELL Ö., LINDQVIST G., KETELS C., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008.
 • [22] WHETTEN D.A., GODFREY P.C., Identity in Organisation, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.