PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 | nr 2 | 145--158
Tytuł artykułu

Młodzież i dzieci w cyberprzestrzeni a zagrożenia w sferze socjalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Youth and Children in Cyberspace and the Threats in the Sphere of Socialization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Następujący w szybkim tempie rozwój interaktywnych i mobilnych technologii informacyjnych doprowadził do powstania nowego obszaru komunikacji społecznej i funkcjonowania człowieka zwanego cyberprzestrzenią. Korzystanie z jego zasobów stanowi obecnie nie tylko potrzebę związaną z aktywnością zawodową i szkolną, lecz staje się wręcz nieodzowne niemal we wszystkich wymiarach działalności człowieka. Wskazując na pozytywne wymiary cyberprzestrzeni, musimy jednocześnie zaznaczyć, że nie tylko wzmacnia ona możliwości poznawcze i edukacyjne oraz umożliwia szybki rozwój cywilizacyjny, lecz determinuje także (nie zawsze pozytywny) model życia i działania człowieka oraz staje się często źródłem wielu zagrożeń, między innymi niekorzystnych dla procesu socjalizacji i wychowania. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the issues concerning the new field of social activity of youth and children which became a cyberspace which is currently the most important plane of communication and social functioning. The aim of the study is to identify the specific nature of the socialization aspects of cyberspace, and announces the risks associated with its use that interfere with the process of socialization and education, and are a source of individual and social destruction especially for young people benefiting from its resources. Also points to the possibility of preventing the negative effects of cyberspace that can be taken in the field of education and upbringing. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
145--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Bibliografia
 • Aricak T., Siyahhan S., Uzunhasanoglu A., Saribeyoglu S., Ciplak S., Yilmaz N., Memmedov C., Cyberbullying among Turkish Adolescents, "CyberPsychology and Behavior" 2008(11).
 • Bałandynowicz A., Przemoc w mediach a edukacja i wychowanie młodzieży, w: red. D. Sarzała, M. Walancik, Człowiek w wielkiej sieci. Zjawisko - zagrożenia - profilaktyka, Wyd. SGGW, MCU, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011. Beard K.W., Wolf E.M., Modification in the proposed diagnostic criteria for Inter-net addiction, CyberPsychology and Behavior, 2001 (4).
 • Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyber świat - możliwości i zagrożenia, Wyd. "Żak", Warszawa 2009.
 • Boroń-Zyss J., Zyss T., Kto gra w gry komputerowe? - Nałóg czy zabawa - badania pilotażowe nad ich rozpowszechnianiem wśród młodzieży szkół średnich, w: red. J. Rodziewicz-Gruhn, M. Pyzie, Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wyd. WSP Częstochowa 1996.
 • Brenner V., Parameters of Internet use, abuse and addiction: The first 90 days of the Internet usage survey, Psychological Reports 1997, 80(3), 879(4).
 • Egger O., Rauterberg M. (1996), Internet Behavior and Addiction; http://www.idem-ployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/ibq/res.htm, data dostępu: 25.02.2011.
 • Gackenbach J., Psychology and the Internet, Second Edition: Intrapersonal, Inter-personal, and Transpersonal Implications, Academic Press, San Diego 2006.
 • Goldberg I., Internet Adidiction Ddisorder (1999), http://www.uml.edu/student-services/counseling/internet/netdisorder.html Groebel J., (1998). The UNESCO global study on media violence http://www.hin-ifoto.de/gaming/unesco.html
 • Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2005.
 • Hankała A., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, w: red. M. Tanaś, Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005. Jakubik A. (2003), Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) - Internet Addiction Syndrome (IAS), http://www.psychologia.edu.pl
 • Jarmoch E., Świderski A.W., Trzpil I.A., (red.) Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, t. 2., Siedlce 2009.
 • Jędrzejko M., W poszukiwaniu źródeł nowych uzależnień - młode pokolenie w epoce zmiennych "wzorców", w: red. M. Jędrzejko, D. Sarzała, Człowiek i uzależnienia, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, ASPRA-JR, Pułtusk - Warszawa 2010.
 • Joinson A., McKenna K., Postmes T., Reips U. (red.), The Oxford handbook of internet psychology, Oxford University Press, New York 2007.
 • Juvonen J., Gross E.F., Extending the School Grounds? - Bullying Experiences in Cyberspace, Journal of School Health 2008(78).
 • Kandzia J., Internet w życiu młodego człowieka - dobrodziejstwo czy zagrożenia, w: red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Kowalski R.M., Limber S.P., Agatstone P.W., Cyber Bullying. Bullying in the Digital Age, Blackwell Publishing 2008.
 • Lévy P., Collective Inteligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Per-sues Books, Cambridge 1997.
 • Łuczak E., W kręgu współczesnych uzależnień. Główne tendencje zmian i zagrożeń, w: red. D. Sarzała, M. Walancik, Człowiek w wielkiej sieci. Zjawisko zagrożenia - profilaktyka, Wyd. SGGW, MCU, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • Mariański J., Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. Morbitzer J., O niektórych mitach komputerowej edukacji, w: red. J. Morbitzer, Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
 • Paluchowski W.J. (red.), Internet a psychologia, PWN, Warszawa 2009.
 • Penkowska G., Człowiek i komputer. Zbiór esejów, Wyd. UG, Gdańsk 2005.
 • Piestrzyński W., Higiena psychiczna i seksuologia w kontekście interdyscyplinarnego postrzegania człowieka, w: red. J. Bartoszewski, J. Lisiecka, Swędrak, Zadania Współczesnej Humanistyki, Człowiek i Nauka, WSSE w Sieradzu, Kraków 2012.
 • Piestrzyński W., Zaburzenia osobowości współmałżonka jako czynnik psychogenny, zagrażający jakości i trwałości małżeństwa i rodziny, Zeszyty Naukowe AMW, Rok LII, Nr 187A, Gdynia 2011. Sarzała D., Cyberprzestrzeń a problem uzależnień, w: red. E. Łuczak, Nowe oblicza uzależnień, Wyd. UWM, Olsztyn 2009.
 • Sarzała D., Cyberuzależnienie - analiza pojęcia i wielowymiarowość zagrożeń, w: red. M. Walancik, D. Sarzała, Człowiek z wielkiej sieci. Zjawisko - Zagrożenia - Profilaktyka, Wyd. Aspra, Warszwa 2012.
 • Sarzała D., Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych - aspekty psychologiczne i etyczne, w: red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyber świat - możliwości i zagrożenia, Wyd. "ŻAK", Warszawa 2009. Sarzała D., Przekaz medialny jako problem pedagogiczny, w: red. B. Siemieniecki, Manipulacja - Media - Edukacja. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Sarzała D., Walancik M. (red.), Człowiek w wielkiej sieci. Zjawisko - zagrożenia - profilaktyka, Wyd. SGGW, MCU, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011. Shapira N.A. i in., Problematic Internet use: proposed classification and diagnos-tic criteria, Depression and Anxiety 2003(17).
 • Shotton M.A., The costs and benefits of computer "addiction", Behavior & Information Technology 1991, 10 (3).
 • Siemieniecki B. (red.), Manipulacja - Media - Edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Siemieniecki B., Rzeczywistość wirtualna a edukacja, w: red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012. Sikorska D., Wielewska I., Manipulacja i dezinformacja w mediach w ocenie studentów politologii, Zeszyty Nauk Pedagogicznych, Nr 2/2012, WSSE w Gdańsku.
 • Suler J. (1996), Internet addiction support group; http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/supportgp.html
 • Suler J. (1999), The psychology of cyberspace. http://www.rider.edu/suler/psycyber/psycyber.html
 • Szmigielska B. (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, WAM, Kraków 2009.
 • Szmigielska B., Internet jako środowisko edukacyjne, w: red. B. Szmigielska, Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 • Tanaś M. (red), Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • Tomsia K., Edukacja moralna młodzieży w przestrzeni Internetu, w: red. B. Szmigielska, Całe życie w sieci, Kraków 2008.
 • Wallace P., Psychologia Internetu, Tłumaczenie: T. Hornowski, Wyd. Rebis, Poznań 2004;
 • Wielewska I., Sikorska D., Uwarunkowania uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu, w: red. S. Bębas, Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2011.
 • Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Wyd. IPiN, Warszawa 2001. Young K.S., (1997), Internet addiction support chat room; http://netaddiction.com/ index.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.