PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (22) | 49--68
Tytuł artykułu

Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Standing as a Determinant of Competitive Position of Real Estate Development Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW i wyznaczenie na tej podstawie ich pozycji konkurencyjnej w Polsce w latach 2007-2013. Na podstawie wskaźników płynności, zadłużenia, obrotowości, rentowności i efektywności rynkowej skonstruowano taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji (TMAI). Posłużył on jako podstawa oceny porównawczej kondycji finansowej badanych spółek. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa determinuje możliwości przetrwania i rozwoju w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu rynkowym, a zatem jest wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej. Grupa przedsiębiorstw o stabilnej pozycji konkurencyjnej i dobrej kondycji finansowej jest stosunkowo nieliczna. Najwięcej spółek wykazywało dość częste zmiany pozycji w rankingu. Przeważały jednak podmioty, których kondycja finansowa ulegała systematycznemu pogorszeniu. Wskaźnik TMAI przyjmuje generalnie niskie wartości, co oznacza, że kondycja finansowa badanych spółek jest słaba.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the financial standing of real estate development companies listed on WSE and to fix on this basis their competitive position in Poland in the years 2007-2013. Liquidity, debt, turnover, profitability and market efficiency ratios were used to construct the taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI). It was the basis for a comparative assessment of the companies financial condition. The financial condition of the company determines its survival and development opportunities in a competitive and changing market environment, and therefore - it is an indicator of competitive position. The group of companies with a stable competitive position and good financial condition is small. Most companies showed frequent changes in the ranking. Entities whose financial condition underwent systematic deterioration dominated in the examined population. TMAI indicator has a generally low value, which means that the financial condition of the realtors is weak.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--68
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń.
  • Bednarski L., 1998, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Bieliński J., 2007, Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Bieliński J. (red.), 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa.
  • Bień W., 2005, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
  • Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wydanie IX, Difin, Warszawa.
  • Faulkner D., Bowman C., 1996, Strategie konkurencji, Gebethner&Ska, Warszawa.
  • Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, tom I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  • Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Gostkowska-Drzewicka M., 2013, Pro-cyclicality of activity of construction enterpises, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7(762), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, s. 36-48.
  • Gostkowska-Drzewicka T., 1987, Wykorzystanie zasobów produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach budowlanych, problemy mierzenia i empirycznej weryfikacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  • Jankowska B., 2002, Międzynarodowa konkurencyjność branży a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  • Jaworski J., 2010, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
  • Jerzemowska M. (red.), 2013, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
  • Łuniewska M., Tarczyński W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  • Pierścionek Z., 1997, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Porter M.E., 1989, Competetive Strategy and Real Estate Development, http://www.isc.hbs.edu/Porter_Strategy_Real_Estate1.pdf (19.02.2014).
  • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
  • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
  • Siemińska E., 2002, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza rozwoju i działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
  • Sobczyk G., 2006, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Sobczyk G., 2001, Strategie konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Standards&Poor's, 2013, Credit rating update, http://www.plazacenters.com/index.php?p=financial_reports_2013 (19.01.2014).
  • STRATEGOR, 2001, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Strzała K., Przechlewski T., 2002, Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
  • Tarczyński W., 1999, Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Metodologia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Tarczyński W., Łuniewska M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
  • Tarka D., 2010, Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, Ekonomia i Zarządzanie, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, nr 2(4), Białystok, s. 194-205.
  • Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U. 2011 nr 232, poz. 1377.
  • Wiśniewska M. A., 2011, Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • www.rachunkowosc.com.pl.
  • Zhang X., Tan Y., Shen L., Wu Y., 2011, An alternative approach of competitiveness evaluation for real estate developers, "International Journal of Strategic Management", Taylor&Francis, vol. 15(1), s. 10-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.