PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 38 Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu | 9--18
Tytuł artykułu

Konsument na jednolitym rynku cyfrowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer in the Digital Single Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowa jednolitego rynku cyfrowego to ważny obszar działań Unii Europejskiej, uznający kluczową rolę technologii informacyjno-technologicznych w życiu gospodarek i społeczeństw. Celem artykułu jest ukazanie działań podjętych przez komisję UE dla stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Koncepcja artykułu opiera się na zastosowaniu wielowymiarowego ujęcia teoretycznego, wykorzystującego różne czynniki wyjaśniające - dokumenty, opracowania i akty prawne UE, w tym Polski. Wykazano, że poziom rozwoju cyfryzacji nie jest jednakowy we wszystkich krajach członkowskich. Wskazano na priorytety budowania jednolitego rynku cyfrowego, którymi są: lepszy dostęp do towarów i usług cyfrowych, stworzenie warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu oraz na jego kluczowy czynnik - zapewnienie bezpieczeństwa w internecie. (abstrakt autora)
EN
Creation of a digital single market is an important area of activity of the European Union, which recognizes the key role of ICT and technology in the lives of economies and societies. The objective of the paper is to show the action undertaken by the EU commission aimed at creation of a digital single market. The concept is based on a multidimensional theoretical approach, using different explanatory factors such as documents, studies and the EU legislation, including Polish legal framework. It has been shown that the level of development of digitization is not the same in all Member States. The author pointed to the priorities of building a digital single market, which are: better access to digital products and services, creating conditions for the development of net-works and digital services, creating European digital economy and digital society with longterm growth potential as well as to its key factor - the security of the Internet.(author's abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Annex - Structure of the Digital Economy and Society Index (DESI) including EU average data. pdf.
 • Bezpieczeństwo IT w 2030 roku, www.egospodarka.pl/art/galeria/89100,Bezpieczen-stwo-IT-w-2030-roku,4,12,1.html (21.12.2012).
 • CNN: rosyjscy hakerzy wdarli się do komputerów Białego Domu, http://wiadomo sci.onet.pl/swiat/usa-atak-rosyjskich-hakerow-na-komputery-w-bialym-domu/vy-csk8 (8.04.2015).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011, L 304/64.
 • Jaki stopień cyfryzacji osiągnął twój kraj? Z nowych danych wynika, że niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy, Komisja Europejska -Komunikat prasowy, Bruksela, 24 lutego 2015 r.
 • Powiedz NIE szpiegom z twojej kamery, http://plblog.kaspersky.com/powiedz-nie-szpie-gom-z-twojej-kamery (30.03.2015).
 • Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2009 r. Tekst ostateczny.
 • Strategia jednolitego rynku cyfrowego: Komisja Europejska uzgadnia obszary działania, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, 25 marca 2015 r., europa.eu/ra-pid/press-release_IP-15-4653_pl.htm (30.03.2015).
 • www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp (30.03.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.