PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 38 Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu | 57--65
Tytuł artykułu

Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Interdependance of Notifications in the New Approach From the Countries of Western and Eastern European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe podejście obejmuje produkty lub zagadnienia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu konsumenta lub ochronie środowiska. Celem artykułu było zbadanie wzajemnej współzależności notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej (UE). Liczba notyfikacji (umożliwiających ocenę zgodności w zakresie nowego podejścia) z krajów zachodniej UE jest trzykrotnie większa niż z krajów wschodniej UE. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (0,93) wskazała, że korelacja liczby notyfikacji między tymi grupami krajów jest bardzo wysoka. Wartość statystyki Walda oraz prawdopodobieństwa, obliczona w ramach regresji Poissona, pokazała że estymowane parametry: notyfikacje z krajów zachodniej UE lub wschodniej UE (odpowiednio do przyjętego modelu) są statystycznie istotne. Jednakże na podstawie oceny tych parametrów można stwierdzić, że zwiększanie się liczby notyfikacji z krajów wschodniej UE powoduje znacznie większy wzrost tej liczby z krajów zachodniej UE, prowadząc do jeszcze większej dysproporcji w liczbie notyfikacji. Z tego względu Komisja Europejska po-winna podjąć działania (także prawne) w celu rozwijania oceny zgodności związanej z nowym podejściem w krajach wschodniej UE. (abstrakt autora)
EN
The new approach covers the products or issues that may threaten the safety, health of the consumer or environmental protection. The purpose of the paper is to examine the mutual interde-pendence of the notifications on the new approach from the Western and Eastern European Union (EU) countries. Number of notification (allowing the assessment of compliance in respect of the new approach) from Western EU countries is three times higher than from the Eastern EU countries. The value of Pearson correlation coefficient (0.93) indicated that the correlation of the number of notifications between these groups of countries is very high. The value of the Wald statistics and probability, calculated within the Poisson regression indicated that estimated parameters: notifica-tions from the Western or Eastern EU countries (according to the adopted model) are statistically significant. However, on the basis of estimation of these parameters it can be concluded that in-creasing of the number of notifications from the Eastern EU countries causes a much larger increase in the number of notifications from the Western EU countries, leading to even greater disparities in the number of notifications. Therefore the European Commission should take action (including legal entities) in order to develop conformity assessment related to the new approach in the Eastern EU countries.(author's abstract)
Twórcy
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
  • Crewson P., Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008.
  • Harańczyk G., Wychodząc poza prostą regresję - modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń, StatSoft Polska, Kraków 2011.
  • Hutyra A., Dyrektywy nowego podejścia i oznaczenie CE. Wprowadzanie wyrobów przemysłowych na rynek Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańsk 2001.
  • Komisja Europejska, New Approach Notified and Designated Organisations Information System (Nando), http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.
  • Messerlin P.A., Palmeter D., Technical Regulations and Industry Standards (TRIS), [w:] Regulatory barriers and the principle of non-discrimination in world trade law: past, present, and future, red. T. Cottier, P.C. Mavroidis, P. Blatter, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Modele liniowe i nieliniowe, t. 2, StatSoft Polska, Kraków 2007.
  • Urząd Publikacji, EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, http://eur-lex.euro pa.eu/homepage.html?locale=pl.
  • Young A.R., The incidental fortress: the single european market and world trade, "Journal of Common Market Studies" 2004, No. 2 (42).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.