PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 225 | 61--73
Tytuł artykułu

Cash pooling w grupie kapitałowej - wybrane aspekty podatkowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cash Pooling in the Capital Group - Selected Fiscal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cash pooling umożliwia efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w ramach grupy powiązanych ekonomicznie podmiotów i uzyskiwanie wymiernych korzyści ekonomicznych. Stosowanie umów cash poolingu w praktyce może stanowić źródło ryzyka podatkowego na gruncie ustaw podatkowych. W artykule zaprezentowano istotę i rodzaje umów cash pooligowych, jak również przedstawiono podatkowe implikacje tych umów w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Cash pooling enables an efficient management of cash within a group of related economic entities and to obtain tangible economic benefits. Using in practice cash pooling agreements can be a source of tax risk on the basis of the tax laws. The article presents the essence and types of cash pooling contracts, as well as presents the tax implications of such agreements in relation to the Act on Tax on Acts in Civil Law and the Legal Persons' Income Tax Act.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czyżkowska M. (2014), Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34703/002.pdf (dostęp: 7.02.2014).
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł. (2001), Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa.
 • Interpretacja 1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10.01.2014 r. nr IPTPB3/423-400/13-4/GG.
 • Interpretacja 2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31.10.2013 r. nr ILPB4/423-306/13-3/DS.
 • Jurkiewicz R. (2008), Cash pooling - skutki w podatkach obrotowych, "Monitor Podatkowy", nr 10.
 • Karpuś J., Węcławski J. (red.) (2005), Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish) [w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mucha E. (2004), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na ponową interpelację nr 6005 posła Ryszarda Nowaka, udzielona dnia 2.07.2004 r.
 • NSA (1996) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Katowicach z dnia 20 marca 1996 r., sygn. akt SA/Ka 332/95.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szumielewicz W. (2009), Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa.
 • "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" (2013), nr 16 (352), Wydawnictwo Podatkowe Gofin.
 • Ziółkowska E. (2013), Charakterystyka wybranych technik zarządzania gotówką w ramach zdywersyfikowanych podmiotów gospodarczych - netting i cash pooling, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 128, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., nr 121.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.