PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 64 | 15--30
Tytuł artykułu

Analiza skuteczności postępowań ogłoszonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych sektorach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Effectiveness of Public-Private Partnership Tenders in Selected Sectors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce pojawia się w postępowaniach rynkowych stosunkowo od niedawna. Dopiero nowelizacja ustawy z roku 2009 umożliwiła pojawienie się pierwszych postępowań. W artykule przedstawiono analizę i ocenę skuteczności ogłoszonych do tej pory postępowań w różnych sektorach. W pierwszej części artykułu zaprezentowano analizę literaturową dotyczącą pojęć partnerstwa publiczno-prywatnego, skuteczność i efektywność, a także przytoczono krótką charakterystykę postępowań w ramach PPP w poszczególnych branżach. W drugiej części przedstawiono wyniki analizy skuteczności ogłoszonych postępowań ogółem oraz z podziałem na sektory z uwzględnieniem faz realizacji postępowania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na pojawiający się problem ograniczonej skuteczności ogłaszanych postępowań oraz podjęto próbę zidentyfikowania możliwych źródeł takiego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The model of cooperation as a public-private partnership is relatively new in market procedures in Poland. The amendment to the act of 2009 facilitated and brought first PPP procedures. The article is comprised of an analysis and conclusions on the effectiveness of tenders announced so far in various sectors. The first part presents a literature study concerning the definitions of public-private partnership, effectiveness and efficiency. Moreover, a short description of public-private partnership procedures in different areas is mentioned. The second part demonstrates the results of the analysis of the effectiveness of public-private partnerships in general and in selected sectors. In the conclusion, the emerging problem with the effectiveness of public-private partnership procedures is indicated and an attempt is made to identify the probable causes of this state of affairs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, doktorantka
Bibliografia
 • [1] Brajer-Marczak R., Efektywność organizacji z perspektywy dojrzałości procesowej, w: Zarządzanie i Finanse, red. P. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, 10, 1, cz. 3, s. 513-523.
 • [2] Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu.pl, Warszawa 2006, s. 22.
 • [3] Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, European Commission, January 2003.
 • [4] Herbst I., PPP w Polsce - stan obecny. Wyniki przeprowadzonej analizy potencjału pod-miotów publicznych i przedsiębiorców do realizacji projektów PPP na podstawie danych zastanych, Konferencja inaugurująca projekt systemowy PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne", Warszawa, http://ippp.pl/wp-content/uploads/2012/03/Centrum_PPP_2.03.pdf, s. 3 i 13 (dostęp: 18.12.2014).
 • [5] Herbst I., Jadach-Sepioło A., Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP sporządzona na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2012, s. 56-6.
 • [6] Herbst I., Jadach-Sepoło A., Marczewska E., Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, s. 24-28.
 • [7] Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., Szewczyk P., Rynek PPP w Polsce 2012, Raport Fundacji Centrum PPP, http://www.centrum-ppp.pl/templates/download/RYNEK_PPP_W_ POLSCE_2012_Raport_Centrum_PPP.pdf (dostęp: 18.12.2014).
 • [8] Mikicka A.K., Partnerstwo publiczno-prywatne jako prywatyzacja sensu largo zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012, s. 411- -412.
 • [9] Osbert-Pociecha G., Relacje między efektywnością a elastycznością, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 339.
 • [10] Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, red. B. Korbus, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • [11] Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Platforma PPP, Warszawa 2013, s. 7.
 • [12] Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, w: Zarządzanie i Finanse, Journal od Management and Finance, red. P. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, marzec 2013, 11, 1, cz. 4.
 • [13] Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.G., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 24.
 • [14] Szlachta J., Europejski kontekst polityki rozwoju regionalnego Polski, maszynopis, s. 2.
 • [15] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100, Dz.U. z 2010 r., nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378, Dz.U. z 2012 r., poz. 1342).
 • [16] Zysnarski J., Ekonomiczno-finansowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego, referat z konferencji naukowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku "Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego", s. 1.
 • [17] http://bazappp.pl/ (dostęp: 20.05.2014).
 • [18] http://bazappp.gov.pl/project_base/ (dostęp: 20.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.