PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 8 | 363--372
Tytuł artykułu

Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Deregulacja współcześnie rozumiana jest jako proces likwidacji barier dostępu do zawodu. Ścieżka zawodowa promująca certyfikację zawodu księgowego opracowana przez SKwP jest odpowiedzią na ewentualne zagrożenia, jakie niesie deregulacja, i jest także potencjalną drogą rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Deregulation nowadays is defined as a process of elimination of the barriers to access to the profession. Professional path to promote the certification of the accounting profession, developed by SKwP is a response to possible risks posed by deregulation and is also a potential way of development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • [2] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3891915/deregulacja.html [stan z 9.09.2013]. [3] http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza [stan z 9.09. 2013].
 • [4] http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/pytania-iodpowiedzi/ [stan z 9.09.2013].
 • [5] Kwiecień M., Harmonizacja i standaryzacja programów nauczania z dyscyplin naukowych rachunkowości, www.fundacja.edu.pl/organizacja/_ referaty/29pdf.
 • [6] Micherda B., Świetla K., Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa 2013.
 • [7] Osiecki G., Deregulacja finansowa, czyli wolny rynek usług księgowych, "Dziennik Gazeta Prawna" 10.05.2012.
 • [8] Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, red. nauk. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [9] Pokojska A., Minister nie wyda uprawnień księgowych, "Dziennik Gazeta Prawna" 2.05.2012.
 • 10] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.07.2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz. U. 2002, nr 120, poz. 1022 z późn. zmianami.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. nr 82, poz. 537 oraz z 2012 r., poz. 1268.
 • [12] Świetla K., Jonas K., Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), "ZN Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 689, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, Szczecin 2012.
 • [13] Uchwała 757/201/2010 prezydium Zarządu Głównego SKwP z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy",
 • [14] Uchwała nr 757/202/2010 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego
 • [15] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 76a do 76i.
 • [16] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r., o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, www.ms.gov.pl [stan z 30.06.2014].
 • [17] Wojtasik P., Łatwiejsza droga do zawodu księgowego, "Rzeczpospolita" 2.05.2012. [18] www.fundacjastarter.org.pl [stan z 30.06.2014].
 • [19] www.ifac.org [stan z 5.09.2013].
 • [20] www.skwp.pl [stan z 5.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.