PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 64 | 49--64
Tytuł artykułu

Wpływ wieku zatrudnionych na wytyczne oceny i akceptowalności ryzyka zawodowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Employee Age on the Guidelines for Assessment and Acceptance of Occupational Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zwrócono uwagę na wpływ czynników związanych z wiekiem zatrudnionego na wytyczne oceny ryzyka. Poruszono problem akceptowalności ryzyka w zależności od występowania wskazanych powyżej uwarunkowań. W artykule wykorzystano źródła literaturowe oparte na danych statystycznych oraz opracowaniach badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, attention is drawn to the influence of employee age related factors on the risk assessment guidelines. The issue of acceptance of risk depending on the presence of the above-mentioned conditions is raised. The study is based on literary sources, using statistical data and research papers. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
49--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] BS 8800:2004, Occupational health and safety management. Guide, BSi, London.
 • [2] Butlewski M., Practical approaches in the design of everyday objects for the elderly, Applied Mechanics and Materials, 2014, 657, 1061-1065.
 • [3] Carrillo J.A., Rubio-Romero J.C., Onieva L., The role of worker individual characteristics in the serve injuries causation in the Andalusian manufacturing sector, w: Occupational Safety and Hygiene (SHO 2013), Giumaraes 2013, s. 70-71.
 • [4] Druker P.F., Skuteczne zarządzanie: zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.
 • [5] Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG); Dz.Urz. L 183, 29.06.1989, ze zm., s. 1.
 • [6] Elastyczne formy zatrudnienia. Efektywne zarzadzanie zasobami rynku pracy. Nowe zjawiska na rynku pracy, Stowarzyszenie S-TO-S, Warszawa-Kraków 2007.
 • [7] Górny A., Bezpieczeństwo pracy w systemowym zarzadzaniu jakością, w: Zarządzanie rozwojem organizacji, red. S. Lachiewicz, t. 2, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 284-294.
 • [8] Górny A., Mrugalska B., Grzybowski W., Ryzyko zawodowe w eksploatacji urządzeń technicznych, w: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku, red. J. Charytonowicz, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 133-143.
 • [9] Górny A., Sobczak W., Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, 112 (808), s. 61-71.
 • [10] Górny A., The application of occupational risk assessment in process of forming a proper level of occupational safety - in aspect of Polish law, w: Proceedings of the 6th International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP'2008: Commitment towards prevention: a corporate responsibility), red. P.R. Mondelo, W. Karwowski, K.L. Saarela, A. Hale, E. Occipiniti, La Corunna 2008.
 • [11] Górny A., Occupational risk in improving the quality of working conditions, w: Advances in Social and Organizational Factors, AHFE 2014 Conference, red. P. Vink, s. 267-276.
 • [12] Górny A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • [13] Guidelines on risk assessment at work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1996.
 • [14] Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, cz. 1: Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • [15] Koradecka D., Zasady kształtowania warunków pracy według uregulowań konwencji MOP i dyrektyw WE, Bezpieczeństwo Pracy, 2000, 11, s. 1-5.
 • [16] Pietrzak L., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem, seria: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, cz. 14, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 • [17] PN-EN ISO 12100:2012, Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka, PKN, Warszawa.
 • [18] PN-N-18002:2011, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PKN, Warszawa.
 • [19] PN-Z-08052:1980, Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja, PKN, Warszawa.
 • [20] Rembiasz M., Dojrzała przedsiębiorczość - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, 111 (799), s. 165-174.
 • [21] Rembiasz M., Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy, w: Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny, red. M. Szczepański, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • [22] Romanowska-Słomka I., Słomka A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2005.
 • [23] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; tekst jedn.: Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.
 • [24] Sinay J., Sviderowa K., Tompos A., Occupational Safety for All Ages, in: Occupational Safety and Hygiene (SHO 2013), Giumaraes 2013, s. 391-392.
 • [25] Smoliński D., Ocena ryzyka zawodowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • [26] Szopa T., Analiza ryzyka jako podstawa decyzji przedsiębiorstwa w dziedzinie ochrony pracy (1), Atest, 2010, 7, s. 20-22.
 • [27] Szopa T., Analiza ryzyka jako podstawa decyzji przedsiębiorstwa w dziedzinie ochrony pracy (2), Atest, 2010, 8, s. 26-28.
 • [28] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.
 • [29] Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered, European Agency for Safety and Health at Work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.