PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 117 Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej | 45--62
Tytuł artykułu

Ochrona zdrowia w reformie gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potrzeba objęcia ochrony zdrowia reformą gospodarczą wynika z kompleksowego charakteru dokonywanej reformy systemu społeczno-gospodarczego państwa, a zwłaszcza przewidywanej reformy w funkcjonowaniu rad narodowych i gospodarki terenowej, oraz tendencji do zasadniczych zmian w systemie kierowania całą sferą usług społecznych. Potrzebę tę nasila jeszcze nacisk społeczny, wynikający z niskiej w opinii społecznej oceny funkcjonującego dotychczas systemu służby zdrowia. Ocena ta znajduje potwierdzenie zarówno we wskaźnikach ilustrujących obiektywne rozmiary i strukturę zasobów, jakimi dysponuje służba zdrowia, jak i w subiektywnym odczuciu stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych oraz w społecznej ocenie ilości, jakości, dostępności i warunków świadczenia usług zdrowotnych. Krytyce tej dodają znaczenia niekorzystne zmiany w stanie zdrowia ludności wyraźnie po roku 1980 zauważalne. W opiniach wyrażanych przez specjalistów zwraca się często uwagę na brak spójności między reformowanym mechanizmem kierowania całą gospodarką a systemem organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym ochrony zdrowia, będącym elementem tego mechanizmu. Wszystko to skłania do wysuwania rozmaitych, niekiedy nawet bardzo radykalnych, aczkolwiek nie zawsze dopracowanych, propozycji reformy tego systemu. Przed reformą systemu ochrony zdrowia stawiane są rozmaite cele. Za najistotniejsze z nich należy uznać stwarzanie mechanizmów zapewniających racjonalne gospodarowanie w opiece zdrowotnej, a w szczególności mechanizmów zapewniających stałe powiększanie zasobów, jakimi opieka zdrowotna dysponuje, stosowanie do rozwoju poziomu ekonomicznego kraju i poziomu życia ludności, a jeśliby one nawet nie mogły zapewnić odpowiedniego wzrostu tych zasobów, powinny w każdym razie zapewniać efektywne ich wykorzystywanie. Reforma systemu ochrony zdrowia musi jednak zapewniać nie tylko realizację tak pragmatycznie nakreślonego celu techniczno-ekonomicznego, ale także realizację celu społecznego, jakim jest mówiąc najogólniej zapewnienie każdemu opieki zdrowotnej na najwyższym możliwym przy danym poziomie wiedzy i techniki medycznej poziomie. Zharmonizowanie celu techniczno-ekonomicznego oraz celu społecznego sprawia poważne trudności, stanowiąc jeden z najważniejszych warunków ograniczających projektowaną rekonstrukcję systemu kierowania ochroną zdrowia. Należałoby je w każdym razie traktować jako zasadnicze kryterium oceny zgłaszanych w tym zakresie propozycji. W opracowaniu tym dążę do ogólnego scharakteryzowania wysuwanych w toczących się aktualnie dyskusjach głównych kierunków reformy systemu ekonomiczno-finansowego ochrony zdrowia oraz przedstawienia najważniejszych problemów tej reformy, ograniczając się zresztą jedynie do ich postawienia i pozostawiając rozwiązanie tych problemów do dalszych, bardziej szczegółowych studiów. Jest to tym bardziej uzasadnione, że dyskusja nie została jeszcze zakończona, a żadnych istotniejszych zmian w systemie ekonomiczno-finansowym ochrony zdrowia dotychczas nie wprowadzono. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Projekt reformy systemu ekonomiczno-finansowego służby zdrowia i opieki społecznej, maszynopis Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1981 r.
 • J. Chechliński: System ekonomiczny ochrony zdrowia i opieki społecznej - stan obecny i założenia projekcji, Maszynopis powielony, Warszawa czerwiec 1981 r.
 • J. Indulski z zespołem: Opieka zdrowotna w PRL - próba oceny i kierunki usprawnień, Maszynopis powielony, Łódź czerwiec 1981.
 • E. Borkowski, W. Sapiński: Koncepcja zreformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, Opracowanie robocze maszynopis powielony, Warszawa październik 1981.
 • Projekt reformy systemu ekonomiczno-finansowego służby zdrowia i opieki społecznej. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej grudzień 1981 (Maszynopis).
 • Zespół pod kierunkiem J. Wysockiego: Projekt wstępnych założeń zmian zasad planowania i finansowania w ochronie zdrowia i opiece społecznej, maszynopis powielany. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej kwiecień 1981.
 • K. Szwemberg: Cele i zasady reformy gospodarczej w ochronie zdrowia (projekt). Komisja Reformy Gospodarczej. Zespół XIII ds. Reformy w sferze usług społecznych. Maszynopis powielany bez daty.
 • K. Tymowska i inni: Projekt reformy służby zdrowia (wersja trzecia), PTE Warszawa grudzień 1981 (Maszynopis).
 • J. Sobiech: Usługi ochrony zdrowia i źródła ich finansowania. Poznań, ZN AE Seria I zesz. 61.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania ochrony zdrowia i opieki społecznej w warunkach reformy gospodarczej (projekt roboczy) Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa kwiecień 1982. (Maszynopis powielany).
 • J. Wierzbicki: Mechanizm planistyczno-finansowy gospodarki terenowej (analiza funkcjonowania systemu). W: Planowanie i finansowanie organów terenowych. Poznań 1980.
 • J. Sobiech: Kierowanie terenową opieką zdrowotną w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki terenowej w Polsce. W: Problemy aktywizacji gospodarki terenowej, Poznań 1982.
 • Krasucki: Szlachetne zdrowie - Ma być lepiej ale komu? Przegląd Organizacji 1982 nr 4-7.
 • Czy reaktywowanie Spółki Brackiej byłoby słuszne? Zdrowie Publiczne 1957 nr 4.
 • S. Golińska: Odpłatność za usługi społeczne (warianty rozwiązań). Finanse 1982 nr 7.
 • A. Brudło, M. Janiszewski, J. Sobiech: Problemy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w niniejszym zbiorze.
 • J. Sobiech: Kierunki przebudowy metod finansowania ochrony zdrowia. Problemy działalności niematerialnej. Warszawa: PWE 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.