PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 117 Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej | 63--80
Tytuł artykułu

Niektóre uwarunkowania i problemy gospodarki finansowej stowarzyszeń kulturalnych (na przykładzie organizacji świadczących usługi muzyczne)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z punktu widzenia upowszechniania działalności kulturalnej niezwykle interesującą formą instytucji prowadzących tę działalność są stowarzyszenia, jako organizacje o charakterze samorządowym, w których władza stanowiąca należy do ogółu członków. Moc obowiązującą dla stowarzyszeń mają tylko uchwały zgromadzenia ogólnego przyjęte większością głosów. Uchwały te pozostają w ciągłej zależności od woli swych twórców i jeżeli po pewnym czasie okażą się niedogodne, następne zgromadzenie może je usunąć lub zastąpić innymi, pozostają więc w stałym uzależnieniu od potrzeb tych ludzi, dla których stowarzyszenia powstają i działają. Władzą wykonawczą stowarzyszenia jest zarząd wybierany przez zgromadzenie ogólne na czas ograniczony i pozostający pod dwojaką kontrolą: zgromadzenia ogólnego, któremu musi przedstawiać szczegółowe sprawozdanie ze swej działalności, oraz komisji rewizyjnej, wybranej przez to zgromadzenie. Rola zarządu jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania ogólnych postanowień zgromadzenia oraz tych zadań, które są stałą funkcją stowarzyszenia. Powyższe cechy organizacji stowarzyszenia stwarzają możliwość zaspokojenia bardzo różnorodnych, a przy tym zindywidualizowanych potrzeb kulturalnych ich członków. Biorąc to pod uwagę zamierzam w przedstawionym opracowaniu zbadać, czy i w jaki sposób rozwiązania z zakresu gospodarki finansowej stowarzyszeń odpowiadają tym wymaganiom. Wiąże się z tym pytanie, czy można traktować stowarzyszenie jako jednolitą grupę podmiotów, które gromadzą i dzielą, zasoby pieniężne, opierając się na obowiązujących normach prawnych, regulujących te czynności, oraz planach finansowych, określających rozmiary gromadzonych i rozdzielanych w okresie planowym środków. Inaczej mówiąc zamierzam rozważyć możliwość wyróżnienia charakterystycznych dla organizacji społecznych rozwiązań i konstrukcji, dotyczących źródeł i zasad finansowania ich działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej, form powiązań tych instytucji z innymi ogniwami systemu finansowego państwa oraz zasad podziału zysku. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • N. Gajl: Systemy w prawie finansowym. W: System instytucji prawno-finansowym PRL. Red. M. Weralski. Instytut Nauk Prawnych PAN. Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im Ossolińskich 1982.
 • Art. l Prawo o stowarzyszeniach, Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1932. DzURP nr 94 poz. 808.
 • E. Smoktunowicz: Podstawy prawne tworzenia i działalności organizacji społecznych w PRL. Studia Prawno-Ekonomiczne. T. 21. Łódź: Ossolineum 1979.
 • L. Wiśniewski: Model prawny stowarzyszeń w PRL. Warszawa: PWN 1974.
 • Ustawa o radach narodowych, tekst jednolity, DzU nr 26 poz. 139 z 1975 r.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 30 XI 1972 w sprawie przekazywania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów. DzU nr 48 poz. 317.
 • Rozp. z 30 XI 1972 w sprawie zadań i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin. DzU nr 47 poz. 278.
 • Rozp. z 23 XI 1973 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej. DzU nr 47 poz. 278.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 28.7.1959 w sprawie udzielania dotacji budżetowej organizacjom społecznym, DzU nr 52 poz. 313.
 • Uchwała Rady Min. z 25.11.1961 w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą. MP nr 91 poz. 384.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 12.7.1963 w sprawie opracowania i wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przez organizacje społeczne dotowane z budżetu MP nr 67 poz. 331.
 • Uchwała nr 37 Rady Min. z 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. MP nr 21 poz. 95.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 28.7.1959 w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli ich wykorzystywania. DzU nr 52 poz. 313.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 6.2.1963 zmieniająca rozporządzenie Rady Min. z 28.7.1952 w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowej organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystywania tych dotacji. DzU nr 4 poz. 23.
 • Uchwała Rady Min. nr 446 z 19.11.1958 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje społeczne (nie publikowana).
 • Uchwała nr 446 Rady Min. z 19 listopada 1958 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (nie publikowane).
 • Uchwała nr 158 R.M. z 16.5.1960 r. w sprawie organizacji finansowej i zasad systemu finansowego dla organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą (nie publikowane).
 • Zarządzenie Min. Fin. z 12 sierpnia 1963 r. w sprawie opracowywania i wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przez organizacje społeczne dotowane budżetu państwa. MP nr 67/63 poz. 331.
 • Zarządzenie MSW z 11 października 1965 r. sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu państwa. MP nr 55 poz. 237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.