PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 83--91
Tytuł artykułu

Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego)

Warianty tytułu
Assessment of the Market Attractiveness of Variants of a New Product with Application of the Multi-Criterial Analysis (on the Example of Phosphorus Fertilizer)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania metody oceny wielokryterialnej w procesie rozwoju nowego produktu. Wielokryterialnej ocenie poddano warianty naturalnego nawozu fosforowego, możliwe do wytworzenia w jednej z największych firm działających w polskim przemyśle utylizacyjnym - Struga S.A. Do normowania cech diagnostycznych, opisujących poszczególne warianty nawozu, zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów jest najtańszy wariant nawozu, nawet pomimo tego, że posiadał on mniej przez nich preferowaną formę (pylistą). Zastosowanie oceny wielokryterialnej pozwoliło na uzyskanie bardziej wszechstronnego obrazu badanych obiektów (wariantów nawozu), a tym samym pozwoliło producentowi na wybór wariantu, którego nie jedna cecha, lecz wiązka cech w większym stopniu dostosowana była do preferencji potencjalnych nabywców. Artykuł ma charakter badawczy, jest studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to present the possibility to apply the method of multi-criterial assessment in the process of new product development. The multi-criterial assessment comprised variants of natural phosphorus fertilizer, which can be manufactured in one of the largest firms operating in the Polish utilisation industry - Struga S.A. For the purpose of standardisation of diagnostic features describing individual versions of the fertilizer, there was applied the zero unitarisation method. It appeared in result of the carried out analysis that the most attractive for potential customers is the cheapest version of fertilizer, even though it had the less preferred by them form (dusty). Application of the multi-criterial assessment allowed achievement a more comprehensive picture of the objects surveyed (fertilizer variants), and, thus, allowed the manufacturer for selection of the variant whose not a single feature but a cluster of features was more adjusted to the preferences of potential purchasers. The article is of the research nature, this is a case study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
83--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Escher I. (2012), Polski rynek nawozowy w opinii klientów Struga S.A., Raport z badania zrealizowanego metodą wywiadu osobistego w okresie marzec-kwiecień 2012 r. w ramach projektu "Staż Sukcesem Naukowca", Toruń.
  • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2012), Propozycja rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, (w:) Borkowski B., Kukuła K. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
  • Łapiński P., Łapińska J. (2012), Rozwiązania bezodpadowej gospodarki ubocznymi produktami przemysłu spożywczego, "Logistyka", nr 4.
  • Nowak E. (1985), Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 292, Seria: "Monografie i opracowania", nr 29.
  • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (2001), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.