PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 76 T.2 Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 89--98
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of the Commissioned Internal Audit in Selected Local Self-Government Units of West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - ukazanie, jak funkcjonuje audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Metodologia badania - posłużono się narzędziami badawczymi, takimi jak ankieta i wywiad. Ankietę wysłano do kierowników wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzono także wywiady z respondentami ankiet. Badanie zrealizowano w roku 2015 i dotyczyło zadań wykonanych przez audytorów w 2014 roku. Wynik - w referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego prowadzonego przez usługodawców w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Oryginalność/wartość - kierownicy wskazali niektóre pozytywne aspekty funkcjonowania usługowo prowadzonego audytu wewnętrznego i jego przydatność jako narzędzia zapewniającego o skuteczności kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose is to show how internal audit conducted by service providers in selected local government units of West Pomeranian Voivodeship functions. Design/methodology/approach - research tools such as a survey and an interview were used. The survey was sent to the heads of selected local government units. Interviews with the respondents of the surveys were also conducted. The research was completed in 2015. It concerned the tasks performed by the auditors in 2014. Findings - the paper presents the results of research on the functioning of the internal audit conducted by service providers in selected municipalities of West Pomeranian Voivodeship. Originality/value - The executives pointed out some aspects of the functioning of the commissioned internal audit and its usefulness as a tool to ensure the effectiveness of management control. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Habelman J., Badach M. (2011), Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządczą w zarządzie morskich portów Szczecin i Świnoujście, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego (2011), Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Gdańsku, LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LG, Gdańsk, wrzesień 2011 r., https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000106281&find_code=SYS&local_base=BIS01 (16.07.2015).
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
  • Ludność, stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. (Stan w dniu XII 2013 r.), GUS, Warszawa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_województwa_zachodniopomorskiego (16.07.2015).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2012 r., poz. 526).
  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
  • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168).
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  • Zaleska B. (2011), Analiza ryzyka działalności gminy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.