PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 76 T.2 Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 197--207
Tytuł artykułu

Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Organization and Principles of Functioning of Management Control in a Health -Care Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - prezentacja organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych, wykonawczych i sprawozdawczych. Metoda badania - wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w latach 2012-2014. Wynik - zestawiono bieżące problemy zarządcze dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - wskazanie specyfiki kształtowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym zależnej również od przyjętych rozwiązań usprawniających i naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - presentation of the organization and principles of functioning of management control in a health-care entity, with special attention paid to legal, executive and reporting regulations. Design/methodology/approach - the author used method of analysis of documentation related to the management control policy and the statements about the state of the management control, made by the director of the Bialystok Oncology Centre in years 2012-2014. Findings - the author presented the current management issues related to the organization and functioning of management control as well as described methods of risk management, formulating objectives and self-assessment as the most important elements of every management control system. Originality/value - the paper points to the specificity of shaping management control in a health-care entity, dependent on the adapted expedited and repair solutions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2014), Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • http://bip.boo.wrotapodlasia.pl/kontrole_zakladu/ (1.07.2015).
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
 • Kotarski D. (2012), Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kotarski D. (2014), Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72 ,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych: Biuletyn nr 4, www.mofnet.gov.pl (1.07.2015).
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie za rok 2012.
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie za rok 2014.
 • Polityka kontroli zarządczej w Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie.
 • Sawicki K. (2005), Rachunkowość jako źródło diagnozowania sytuacji finansowej ZOZ w szczególnych przypadkach, w: Sterowanie kosztami z zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Uchwała nr XXIV/290/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654).
 • Winiarska K. (2012), Teoretyczne zagadnienia kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.