PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 5--12
Tytuł artykułu

Profile społeczno-demograficzne osób niepełnosprawnych a ich aktywność zawodowa

Warianty tytułu
Socio-Demographic Profiles of People with Disabilities and Their Vocational Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówione zostały czynniki społeczno-demograficzne różnicujące w największym stopniu poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Autorki dokonują identyfikacji czynników, które w ostatnim okresie determinowały poziom aktywności zawodowej tej zbiorowości oraz oceny ich wpływu na zachowania tej grupy na rynku pracy. Analizy prowadzone są na podstawie dostępnych danych statystycznych opisujących poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i ich szans na uzyskanie pracy przynoszącej dochód oraz wyniki badań przeprowadzonych w 2013 r. wśród pracowników PUP na potrzeby projektu "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu", współfinansowanego ze środków PFRON. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the socio-demographic factors differentiating the greatest level activity of people with disabilities in the Polish labor market. The authors identify the factors that have recently determined the level of economic activity of this group and assess their impact on the behavior of people with disabilities in the labor market. The analyzes are based on available statistical data describing the level of activity of people with disabilities and their chance of getting gainful work and the results of research carried out in 2013 year among employees in the Public Employment Service for the project "Employment of disabled people - prospects for growth", co-funded by PFRON . (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy część 5 z 6. Perspektywy osób chorych psychicznie (2013), http://www.pfron.org.pl.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_5z6_N_psychiczna_final.pdf [dostęp 15.02.2013].
 • Bartkowski J. (2009), Charakterystyka społeczno-ekonomiczna zakładów pracy jako determinanta zatrudniania osób niepełnosprawnych, w: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, ZUS, ISP, Warszawa.
 • Boni M., red., Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa,  http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/.../mlodzi_2011_printerfriendly.pdf.
 • Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P. (2008), Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, "Nauka" nr 2.
 • Garbat M. (2007), Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - czynniki, bariery i uwarunkowania, w: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Giermanowska E. (2007), Znaczenie pracy w życiu młodzieży niepełnosprawne, w: E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, ISP, Warszawa.
 • Giermanowska E. (2009), Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach, w: B. Gąciarz, E. Giermanowska, (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, ZUS, ISP, Warszawa.
 • GUS (2011), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2012), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2011 r., Warszawa.
 • GUS (2013), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2012 r., Warszawa.
 • GUS (2014), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2013 r., Warszawa.
 • Kukulak-Dolata I. (2013), Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy publicznych służb zatrudnienia - wyniki badań jakościowych, Raport powstał w ramach projektu "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu", współfinansowanego ze środków PFRON, IPiSS, Warszawa.
 • Kutyło Ł., Stronkowski P., Wolińska I., Zub M. (2009), Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełno-sprawnych w województwie podkarpackim, WYG International, Warszawa.
 • Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, PWN, Warszawa.
 • Morysińska A., Sochańska-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Makowska-Belta E. (2011), Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Raport końcowy, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, WUP, Łódź.
 • Olejniczak M. (2009), Postrzeganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, w: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PFRON, Biała Podlaska.
 • Ostrowska A., Sikora J., Gąciarz B. (2001), Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, ISP, Warszawa.
 • Ostrowska A., Sikora J., Sufin Z. (1994), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A., Sikorska J. (1996) Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, IFIS PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A., Szczepankowska B. (1998), Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych - stan i potrzeby, w: B. Szczepankowska, A. Ostrowska (red.), Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, CBRRON, Warszawa.
 • Poliwczak I. (2007), Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, KIG-R, IPiSS, Warszawa.
 • Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełno-sprawnych (2003), Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 20 października 2003 r., KIG-R.
 • Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, tom I, Raport z badań, PFRON, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • Żbikowski J., Siedlecka A. (2009), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PFRON, Biała Podlaska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.