PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 379 Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca | 32--44
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Opportunities of the Development of Sustainable Tourism on the Example of the Lower Silesian Landscape Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą rozwoju turystyki jest atrakcyjność miejsca. Obszary parków krajobrazowych stanowią ogromny i wyjątkowo atrakcyjny zasób dla rozwoju turystyki. Analizy dotyczą 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Parki te charakteryzują się różnorodnością przyrodniczą i krajobrazową. Jednak występująca tam infrastruktura turystyczna wymaga w większości modernizacji. Należałoby zagospodarowanie turystyczne dostosować do swoistych uwarunkowań parku krajobrazowego, nie tylko w celu zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkowników, ale przede wszystkim ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych przed zniszczeniem. Dostosowanie zagospodarowania turystycznego do specyfiki obszaru może kreować odpowiednie zachowania społeczne. Szczególnie ważne jest kształtowanie właściwych proporcji między funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi a ochronnymi. Narzędziem właściwego kreowania rozwoju turystyki na terenach parków krajobrazowych są plany ochrony. Celem artykułu jest sformułowanie wytycznych dla rozwoju turystyki w dolnośląskich parkach krajobrazowych w oparciu o zapisy ich planów ochrony, przy uwzględnieniu postulatu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych(abstrakt oryginalny)
EN
The studies included 12 landscape parks located in Lower Silesia. These parks are marked by natural and landscape diversity. However, the majority of the tourist infrastructure requires modernization. Tourism development should be adapted to the specific conditions of a landscape park, not only for the comfort and safety of users, but also for the protection of natural and landscape values against destruction.The purpose of this article is to provide guidance for the tourism development of the Lower Silesia landscape parks, based on their protection plans, and the postulate of the protection of natural and landscape values(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, 2007, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 • Bukowska J., 2005, Uwarunkowanie prawne, [w:] Poskrobko B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 125-142.
 • Dobrzańska B., 2005, Obszary przyrodniczo cenne, [w:] Poskrobko B. (red.), Zarzadzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 9 -24.
 • Jalinik M., 2009, Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki, [w:] Chiżniak W. (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 9-17.
 • Kiryluk H., 2008, Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych, [w:] Zimniewicz K. (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, PWE, Warszawa, s. 101-118.
 • Kiryluk H., 2005a, Uwarunkowania ogólne, [w:] Poskrobko B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 103-124.
 • Kiryluk H., 2005b, Walory i atrakcje obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Poskrobko B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 25-45.
 • Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M., 2005, Turystyka zrównoważona, [w:] Poskrobko B. (red.) Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 46-64.
 • Kistowski M., Kowalczyk J., 2011, Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, Biuletyn PAN KPZK, z. 247.
 • Kowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mastalska-Cetera B., Krajewski P., 2014, "Plany ochrony parku krajobrazowego jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój", mps.
 • Ochrona środowiska, 2014, www.stat.gov.pl (12.01.2015).
 • Powichrowska B., Demianowicz A., 2005, Uwarunkowanie techniczne, [w:] Poskrobko B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 152-168.
 • Popławski Ł., 2009, Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, Dz. U., nr 94, poz. 794.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U., nr 92, poz. 880.
 • Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zielińska A., 2013, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ziółkowski R., 2009, Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych, [w:] Chiżniak W. (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 18-31.
 • www.dzpk.pl (4.12.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.