PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1983 | nr 116 Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki | 57--74
Tytuł artykułu

Pieniężne dochody ludności jako czynnik popytotwórczy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przychody pieniężne stanowią jeden z najbardziej syntetycznych mierników oceny poziomu życia ludności, a zarazem najważniejszy czynnik wyznaczający rozmiary i strukturę popytu, spożycia i zasobów społeczeństwa. Dochody decydują więc o potencjalnych możliwościach zaspokojenia potrzeb ludności, zwłaszcza potrzeb materialnych. Akcentując popytotwórczy charakter pieniężnych przychodów nie można zapominać, że o poziomie zamożności społeczeństwa decyduje wiele jeszcze innych czynników, często warunkujących wielkość bieżąco otrzymywanych dochodów, bądź też nawet dość luźno związanych z przychodami osiągniętymi przez jednostki czy społeczeństwo w dość odległej nieraz przeszłości. Na przykład ani rozmiary spożycia, ani poziom zdrowotny, ani kulturalny, podobnie jak i standard mieszkaniowy oraz w ogóle poziom zamożności gospodarstw domowych, nie są wyłącznie rezultatem bieżąco uzyskiwanych dochodów, lecz zależne są od pracy i wysiłków przeszłych kilku niekiedy pokoleń. Aktualną jednak strukturę i dynamikę popytu kształtują przede wszystkim bieżąco otrzymywane pieniężne przychody ludności. Z tego też głównie względu są one przedmiotem wnikliwych badań i to zarówno w ujęciu dynamicznym jak i statycznym, a także w przekroju różnych typów, rodzajów i poziomów dochodów, w celu określenia stopnia współzależności między nimi oraz ich wpływu na kształtowanie preferencji konsumentów. Problem świadomego oddziaływania na preferencje ludności jest bowiem w naszych warunkach niezwykle istotny, zwłaszcza w odniesieniu do sfery produktów żywnościowych. Ciągle nadmierny popyt na te artykuły, przy stosunkowo powoli rosnącej produkcji rolnej, stwarza nieustanne niebezpieczeństwo zachwiania lub nawet likwidacji równowagi rynkowej z wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami dla tempa rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenia stopy życiowej ludności. W niniejszym artykule zamierzamy prześledzić kształtowanie się poziomu, struktury, rozkładu oraz dynamiki rozwoju pieniężnych dochodów ludności w latach siedemdziesiątych na przykładzie Wielkopolski i poszczególnych jej województw, w odniesieniu do całego kraju oraz wskazać na ważniejsze ich konsekwencje w kreowaniu popytu. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Sprawozdawcze bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności. Oddziały Wojewódzkie NBP w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1977.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1978.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1980.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1981.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1982.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1982.
 • W. Paszkiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów ludności, w: Struktura przestrzenna konsumpcji w Polsce, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1975.
 • Narodowy Spis Powszechny z 1978 r., Zeszyty pt. "struktura demograficzna i społeczno-zaw. dla kraju i wybranych województw".
 • Z. Krasiński: Zróżnicowanie konsumpcji w przekrojach przestrzennym i czasowym, Zeszyty Naukowe nr 49, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1972.
 • J. Garczarczyk: Panel gospodarstw domowych - metoda doboru, charakterystyka gospodarstw i ocena reprezentatywności, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1978, zeszyt 3/87.
 • Z. Krasiński: Dochody ludności jako podstawa badania popytu konsumpcyjnego (na przykładzie artykułów żywnościowych), WSE, Poznań 1963, Zeszyty Naukowe, Seria II, Nr 27.
 • Tablice wynikowe GUS (tabulogramy) ze sprawozdań statystycznych Z-20 - zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej według wysokości wynagrodzenia miesięcznego za wrzesień 1976, 1978 i 1980.
 • W. Krencik: Zróżnicowania i rozpiętości płac, Życie Gospodarcze nr 5 (1583) dnia 21.02.1982 r.
 • B. Kwissa, M. Śniadecka: Poziom i rozkład dochodów w panelu gospodarstw w Wielkopolsce, Biuletyn Informacji Rynkowej, Akademia Ekonomiczna Poznań 1977, nr 4/33.
 • M. Michalik, E. Niemczyk: Poziom i rozkład pieniężnych dochodów ludności, Roczniki IHWiU, Warszawa 1978, zeszyt 3/87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.