PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 13--19
Tytuł artykułu

Kształcenie w dziedzinach nauka i technika w województwie łódzkim a potrzeby regionalnego rynku pracy

Warianty tytułu
Education in the Fields of Science and Technology and the Regional Labour Market Needs in the Lodzkie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ma wątpliwości, że kształcenie w dziedzinach N+T ma istotne znaczenie dla rozwoju województwa łódzkiego, biorąc pod uwagę wizję rozwojową województwa, w szczególności inteligentne specjalizacje oraz obszary technologiczne mające stanowić bazę dla tego rozwoju, a które zostały zdefiniowane w dokumentach strategicznych. Presja i oczekiwania wobec kształcenia w tym zakresie nie zawsze są zbieżne z potrzebami rynku pracy. Jak wykazała przedstawiona w artykule analiza, oparta na autorskim podejściu do oszacowania kategorii HRSTO i porównaniu jej z kształtowaniem się liczby studentów kierunków N+T (określonych w artykule jako HRSTE), reakcja szkolnictwa wyższego w województwie łódzkim nie zawsze jest spójna z prognozowanymi zmianami w zapotrzebowaniu na zasoby ludzkie dla nauki i techniki w perspektywie 2020 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Taking into account the vision of the development of the Lodzkie region, especially smart specialisations and technological areas, which shall provide the basis for this development, there is no doubt that higher education in the fields of S&T is crucial for the development of the Lodzkie region. The expectations towards higher education in the fields of S&T do not always coincide with the needs of the labour market. The analysis presented in the paper, based on new methodological proposal to estimate the HRSTO category and its comparison with the evolution of the number of students in S&T fields of studies (in the article referred as HRST), shows that the response of higher education in the Lodzkie region is not always consistent with the projected changes in demand for human resources for science and technology to 2020. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chmielecka E., red. (2011), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa.
 • Clark B.R. (1983), The Higher Education System: Academic Organisation in Cross-national Perspective, Berkley, CA, University of California Press.
 • COM (2003), The role of the universities in the Europe of knowledge (COM/2003/0058 final). Communication from the Commission, 5th February 2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;ELX_SESSIONID=wPPPTtPJ1LKPbNhSv8cfW9VQZ2vb1YcqpYH5ylhRw2J7yvtPXt1W!-1690509470?uri=CELEX:52003DC0058 [dostęp 12.05.14].
 • Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych, PWN, Warszawa.
 • EURIS (2013), Lodzkie Region Policy Brief, http://www.euris-programme.eu/theme/euris/files/media/Policy-Brief_Lodzkie.pdf [dostęp 15.09.2014].
 • GUS (2006), Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., Warszawa.
 • GUS (2009), Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Warszawa.
 • GUS (2011), Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2013), Nauka i technika w 2012 r., Warszawa.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp 12.05.2012].
 • Kwiatkowski E., Suchecki B. (2014), Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski. Raport IX, IPiSS, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2010), Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, PARP, Warszawa.
 • Minkiewicz B. (2001), Analiza biogramów - ścieżka edukacyjna, w: B. Minkiewicz, T. Szapiro (red.), Biogramy edukacyjne, SGH, Warszawa.
 • OECD (1995), The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T. "Canberra Manual", Paris.
 • OECD (2013), Łódzkie Region: Demographic Challenges within an Ideal Location, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Paper Series.
 • Prognozowanie zatrudnienia (2014), "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1, Warszawa.
 • Przygodzki Z. (2014), Zdolność absorpcji i percepcji roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim, w: Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030" (2013), Deloitte, ŁARR, Łódź.
 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2013), Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Teixeira P. (2009), Mass Higher Education and Private Institutions, w: Higher Education to 2030, Volume 2, Globalisation, OECD Publishing, OECD.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.