PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 37 Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw | 115--129
Tytuł artykułu

Model elastycznej organizacji pracy w instytucji budżetowej : studium przypadku sądu rejonowego

Autorzy
Warianty tytułu
Model of Flexible Work Organization in the Budgetary Institutions : a Case Study of a District Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawia model elastycznej organizacji pracy w instytucji budżetowej. Prezentuje on założenia metodyczne zmian systemowych organizacji pracy w sądzie rejonowym. Pokazuje pracę jako zbiór wymiarów konfrontacji wymagań pracy oraz pożądanych cech zawodowych pracownika. Dostosowuje to tego układ technik organizatorskich oraz praktyk HRM. Następnie przedstawia założenia metodyczne i układ ramowy modelu klasycznego oraz elastycznego. Autor przedstawia niezbędne dla osiągnięcia sukcesu warunki efektywności wdrożenia. Należą do nich zmiany elementów motywacji zewnętrznej, jak system awansów i wynagrodzeń, oraz ujęcie aspektów motywacji zewnętrznej w systemach motywowania. Elementem spinającym jest system ocen pracowniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents a model of flexible work organization in the budgetary institutions. It presents methodological assumptions systemic change work organization in a district court. Distributed work as a set of dimensions confrontation job requirements and desired characteristics of the professional employee. This system adjusts the organizational techniques and practices of HRM. Then presents methodological assumptions and the system framework of classical models and flexible. The author presents the necessary conditions for the success of the effectiveness of implementation. These include changes in elements of external motivation, as the system of promotion and remuneration, and the recognition of aspects of internal motivation. Bridge between these practices is parametric employee evaluation system. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Ash G., Karwowski W., Shoaf Ch. (2002), The fundamentals of work system compatibility theory: an integrated approach to optimization of human performance at work, Theoretical Issues in Ergonomics Science, Volume 3, Issue 4.
 • Baraniak B. (2009), Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Chase B., Karwowski W. (2005), Advanced Manufacturing Technology, [w:] The Essentials of the New Workplace: a Guide to the Human Impact of Modem Working Practises, D. Holman, T.D. Wall, Ch.W. Clegg, P. Sparrow, A. Howard (Eds.), John Wiley & Sons, Ltd.
 • Dobija D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Galata S. (2008), Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (red.) (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Gruszczyńska-Malec G. (2008), Wartościowanie pracy: teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Huselid M.A., Becker B.E., Beatty R.W. (2005), The Workforce Scorecard: Managing human capital to executive strategy, Harvard Business School Publishing, Boston.
 • Jasiński Z. (red.) (1999), Zarzadzanie pracą, Placet, Warszawa.
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Karwowski W. (2010), Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • Liker J.K., Meier D.P. (2007), Toyota Talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
 • Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 • Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Mantura W. (2010), Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mossholder K.W., Richardson H.A., Settoon R.P. (2011), Human Resource Systems and Helping in Organizations: a Relational Perspective, Academy of Management Review, Vol. 36, No. 1.
 • Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1998), Metodologia wartościowania pracy, Antykwa s.c., Kraków-Kluczbork.
 • Poels F. (2000), Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń - jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Robbins S.P., Judge T.A. (2012), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2008), Wartościowanie stanowisk pracy a system wynagrodzeń zasadniczych w korpusie służby cywilnej, KPRM, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2010), Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w sądownictwie, Wydawnictwo Kapitału Ludzkiego, Warszawa.
 • Rostkowski T., Zieliński W. (red.) (2007), Wartościowanie pracy w służbie cywilnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rybak M. (2000), Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Strategia personalna firmy, M. Juchnowicz (red.), Difin, Warszawa.
 • Rymaniak J. (2009), Formy pozycjonowania pracy w organizacji, Aspekty ekonomiczno-organizacyjne, [w:] Zarządzanie informacją w administracji publicznej, J. Rymaniak, P. Niedzielski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Rymaniak J. (2010), Paradygmat pracy - ekonomiczna potrzeba zmian, [w:] Gospodarka i społeczeństwo, J. Sikora (Red.), Poznań.
 • Rymaniak J. (2011), O nowy paradygmat pracy - ponad i poza człowiekiem, Humanizacja Pracy 2011, nr 1.
 • Rymaniak J. (2012), Work in organization: key factors of the reistic approach, [w:] Advances in Social and Organizational Factors, Vink P. (ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Roca Baton, FL, USA.
 • Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Szałkowski A. (red.) (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Thompson P. (2011), The trouble with HRM, Human Resource Management Journal, Vol. 21, No 4.
 • Zaleśkiewicz T. (2013), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zawadzka A.M. (red.) (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.