PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 110--119
Tytuł artykułu

Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y

Warianty tytułu
Generation Y Euroconsumers' Loyalty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono aktualny temat pokolenia Y. Tym razem reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku rozpatrywanym ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, stanowią pierwszy etap badania realizowanego przez autorkę, mający na celu potwierdzenie słuszności podjętego problemu badawczego i przedstawienie wstępnych wyników. Uzyskane wyniki badania stwarzają możliwość ich wykorzystania do tworzenia programów marketingowych mających na celu budowanie lojalności wśród eurokonsumentów pokolenia Y, co wpłynie na wzrost efektywności podejmowanych działań. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author touched the actual topic of the generation Y. This time, the representatives of this generation were surveyed in terms of their loyalty. The generation Y is a segment of the market being considered beyond the frontiers in the international scale, or even the global one. The market, to which the survey was referred, in terms of its geographical range, is the market of the European Union member countries, called the Euromarket. The quantitative survey findings presented in this study are the first stage of the survey implemented by the author, aimed at confirmation of the validity of the undertaken research problem and presentation of initial results. The achieved research findings provide an opportunity to make use of them to set up marketing programmes aimed at building loyalty among the generation Y Euroconsumers, what will affect growth of effectiveness of the measures undertaken. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
110--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 • Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Grzegorczyk W. (2005), Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hill N., Aleksander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hove N., Strauss W. (2000), Millennials Rising, Vinteage Books, New York.
 • Lisowska-Magdziarz M., Czy istnieje konsument europejski?, "Innowacyjny start", nr 4, grudzień, periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego, http://www.innowacyjnystart.pl/?Id=20
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Europejska kultura konsumencka: aspekty teoretyczne i empiryczne, (w:) Wiktor J.W. (red.), Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Sikora T. (2005), Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, (w:) Duliniec E. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, Strzałko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/slownik/2566305/lojalny
 • Strobacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami - Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Stum D., Thiry A. (1991), Building Customer Loyalty, "Training and Development Journal", kwiecień.
 • Tsui B. (2001), Generation next, "AdvertisingAge", January.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, http://www.samosedno.com.pl/jak-kreowac-marki-ktore-pokocha-pokolenie-y,977.html
 • Wiktor J.W. (red.), (1999), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, red. nauk. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en
 • http://www.businessdictionary.com/definition/Generation-Y.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.