PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 141--150
Tytuł artykułu

Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich

Warianty tytułu
Ecological Determinants of Consumer Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest analiza ekologicznych uwarunkowań zachowań konsumenckich. W części teoretycznej zaprezentowano podstawowe kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej konsumpcji oraz zdefiniowano pojęcie świadomości ekologicznej i scharakteryzowano jej wpływ na zachowania konsumentów. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań zarówno wtórnych, przedstawiających zachowania i postawy konsumentów wobec produktów przyjaznych dla środowiska na europejskim rynku,jak również badań pierwotnych dotyczących zachowań konsumentów w wybranych obszarach rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie śląskim. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to analyse the ecological determinants of consumer behaviours. In the theoretical part, there are presented the basic directions of reassures taken by the European Union for sustainable consumption as well as defined the notion of ecological awareness and characterised its impact on consumers' behaviours. The theoretical considerations are backed up by results of research, both secondary, presenting consumers' behaviours and attitudes towards environment-friendly products in the European market, and primary, concerning consumers' behaviours in the selected areas of the market for ecological goods and services in the Silesian Province. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
141--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Attitudes of Europeans towards building the single market for green products (2012), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf [dostęp: 29.03.2014].
 • Burger T. (2005), "Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Ekologiczna Konsumpcja na pokaz. Analiza społecznych i marketingowych skutków kreowania "Eko-ikon", "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 32.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020" (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 21.
 • Flash Eurobarometr, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_fact_pl_pl.pdf [dostęp: 29.03.2014].
 • Nycz-Wróbel J. (2012), Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego), "Ekonomia i Nauki Humanistyczne", z. 19 (3), "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", nr 286.
 • Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (2011) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 571.
 • Poskrobko B. (red.) (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Raport "Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej (2014), UE w Katowicach, Katowice, materiał niepublikowany.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji COM(2010) 2020.
 • Witek L. (2008), Proces kształtowania ekologicznych zachowań konsumentów, "Zarządzanie i Marketing", z. 12, "Zeszyty Naukowe Polityki Rzeszowskiej", nr 248, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.