PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 172--181
Tytuł artykułu

Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Streamlining Prosumption of Users of the So-Called New Media in the Context of General European Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: konceptualizacja oraz pomiar tzw. prosumpcji racjonalizatorskiej jako specyficznego przejawu prosumpcji związanego z kryzysem gospodarczym, a także określenie zależności korelacyjnych pomiędzy prosumpcją racjonalizatorską a wybranymi cechami konsumentów.
Podejście badawcze: artykuł opiera się na podejściu dedukcyjnym - na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano prosumpcję racjonalizatorską, opracowano model pomiarowy i dokonano testu empirycznego na próbie użytkowników mediów społecznościowych (n= 309).
Główne wyniki badań: prosumpcja racjonalizatorska jest stosunkowo szeroko upowszechniona w Polsce, na jej poziom ujemnie wpływają dochody konsumentów, z kolei wysoka skłonność do prosumpcji racjonalizatorskiej oddziałuje pozytywnie na oszczędności konsumentów.
Implikacje praktyczne: zjawisko prosumpcji racjonalizatorskiej może być wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa w dobie kryzysu wzorem takich firm jak, np. IKEA (np. samodzielne składania mebli) czy Tesco (samoobsługa kasowa).
Implikacje społeczne: upowszechnianie się prosumpcji racjonalizatorskiej może być traktowane jako globalny czynnik antykryzysowy i stabilizujący budżety gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Article aim: conceptualisation and measurement of the so-called streamlining prosumption as a specific manifestation of prosumption connected with the economic crisis as well as determination of the correlative dependencies between streamlining prosumption and the selected traits of consumers.
Research approach: the article is based on the deductive approach - based on the literature studies, there is defined streamlining prosumption, developed the measuring model and carried out an empirical test on the sample of users of social media (n= 309).
Main research findings: streamlining prosumption is relatively widespread in Poland; its level is negatively affected by consumers' incomes; in turn, the high propensity to streamlining prosumption positively affects consumers' savings.
Practical implications: the phenomenon of streamlining prosumption can be used by different enterprises on the days of the crisis, on the model of such companies as, for instance, IKEA (e.g. furniture assembly on one's own) or Tesco (cash-desk self-handling).
Social implications: popularisation of streamlining prosumption may be treated as the global anti-crisis factor and the one stabilising household budgets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
172--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 • Baruk A.I. (2011), Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych, "Problemy Jakości", sierpień.
 • Dwornik B. (2012), Marketing mobilny. Rewolucja stała się faktem, (w:) Raport - marketing mobilny, interaktywnie.com.
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja-praktyki konsumenckiej innowacyjności, "e-mentor", nr 2(29).
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", nr 11.
 • Mitrega M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 724(97).
 • Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, (w:) Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Tofler A. (1980), The third wave, William Morrow, New York.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Marketing".
 • WorldBank (2014), World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/ [dostęp: 04.03.2014].
 • Xie C., Bagozzi R.P. et al. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 36(1).
 • Żabiński L. (2011), Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, "Forum", nr 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.